Zdravlje

Faktu mast za hemoroide – upotreba, iskustva, rezultati i cena

Hemoroidi ili šuljevi kako se takođe često nazivaju u narodu, predstavljaju izuzetno često rasprostranjen zdravstveni problem koji se javlja kod čak 50% populacije, bar jednom, a često i više puta u životu.

Ovaj oblik zdravstvenog problema, može se javiti kod oba pola i to u bilo kom periodu života, pa čak i kod dece.

Međutim, rizik od pojave hemoroida, raste sa godinama, što znači da se hemoroidi znatno češće javljaju kod osoba koje su u zrelim godinama, nego recimo kod dece. Razlog za prisustvo takve činjenice, ogleda se u tome što srazmerno sa starenjem, dolazi do slabljenja, tačnije do popuštanja mišićnih niti koje okružuju regiju spoljašnje i unutrašnje površine anusa.

Osim starenja, na povećavanje rizika od nastanka hemoroida, utiču i različiti drugi faktori odnosno stanja kojima je organizam u određenom periodu izložen.

Konkretno, rizik od nastanka hemoroida raste kod žena u periodu trudnoće, ali i kod osoba oba pola koje često sede, koje neredovno i nedovoljno upražnjavaju fizičku aktivnost i koje se nepravilno hrane, odnosno koje najčešće konzumiraju suvu hranu.

Takođe, rizik od nastanka hemoroida, razvija se i povećava se i kod osoba koje imaju učestalo tvrdu stolicu ili koje često imaju problem sa opstipacijom, odnosno sa zatvorom.

Postoje i do duše nedokazane i medicinski nepotvrđene sumnje na to da pojava hemoroida može biti povezana i sa genetskom predispozicijom.

Naime, postoje porodice u kojima gotovo svi ili bar većina bliskih krvnih srodnika boluje od hemoroida, dok isto tako postoje i porodice u kojima doslovno niko ni u jednom periodu života nije imao problem sa ovom vrstom problema.

Hemoroidi, mogu biti unutrašnji i spoljašnji i prema stepenu razvijenosti mogu se definisati kao mali ili kao veliki.

Što su hemoroidi veći i što su više izraženi na spoljašnjoj regiji anusa, to je veća mera u kojoj oni ometaju svakodnevnu, normalnu životnu aktivnost.

Načini na koje hemoroidi mogu ometati svakodnevnu, normalnu životnu aktivnost, ogledaju se kroz pojavu svraba i peckanja u analnoj regiji, kroz bol koji je periodično do konstantno prisutan u analnoj regiji i koji se pojačava prilikom vršenja velike nužde i kroz pucanje i krvarenje hemoroida.

U želji da se reše ovog upornog problema, ljudi pribegavaju različitim metodama lečenja koja su povezana sa primenom prirodnih ili konvencionalnih preparata.

Jedan od najboljih i najefikasnijih konvencionalnih preparata za lečenje hemoroida, jeste Faktu mast.

Zato, otkrićemo vam sve što je potrebno da znate o načinu primene faktu masti, kao i o rezultatima primene o iskustvima nakon upotrebe i o ceni Faktu masti.

Šta je Faktu mast?

Faktu mast je jedan od najefikasnijih konvencionalnih preparata koji su dostupni na tržištu i koji su namenjeni lečenju hemoroida. Sastav ovog preparata, baziran je na dve glavne aktivne komponente i to na cinhokain hloridu i na polikrezulenu.

Pored pomenutih, glavnih aktivnih komponenti, Faktu mast sadrži i nekoliko sporednih komponenti kao što su pročišćena voda, makrogol 300, makrogol 400, makrogol 1500, silicijum dioksid, makrogolcetilstearileter, edetatna kiselina, natrijum hidroksid i dinatrijum edetat.

Na koji način Faktu mast deluje?

Zahvaljujući aktivnoj komponenti koja se naziva cinhokain hlorid i koja je sadržana u sastavu Faktu masti, ova mast deluje tako što nakon primene veoma brzo i veoma efikasno eliminiše prisustvo svraba, kao i prisustvo bola koji su česti pratioci prisustva hemoroida.

loading...

Istovremeno, zahvaljujući aktivnoj supstanci koja se naziva polikrezulen i koja je takođe sadržana u sastavu Faktu masti, ova mast deluje tako što nakon primene najpre efikasno smanjuje, a zatim i u potpunosti otklanja prisustvo krvarenja hemoroida i tako što pospešuje proces oporavka i regeneracije svih slojeva tkiva koje je ošetećeno usled prisustva hemoroida i koje se nalaze u regiji anusa. Uporedo sa pospešivanjem procesa oporavka i regeneracije svih slojeva oštećenog tkiva, zahvaljujući tome što sadrži aktivnu supstancu kakva je polikrezulen, Faktu mast nakon upotrebe efikasno eliminiše mogućnost nastanka upale ili infekcije u regiji tkiva koje je zahvaćeno hemoroidima.

Takođe, faktu mast zaustavlja i sprečava ponovno vlaženje anusa koje je neretko jedna od pratećih i vrlo neprijatnih posledica prisustva hemoroida.

Ono što bi trebalo da da prednost vašoj odluci da upotrebite Faktu mast u odnosu na vašu eventualno donetu odluku da upotrebite neki drugi preparata namenjen lečenju hemoroida, jeste to što za razliku od brojnih drugih preparata koji su takođe dostupni na tržištu Faktu mast ne sadrži kortikosteroide.

Samim tim, Faktu mast možete koristiti bez vremenskog ograničenja od sedam dana i možete je nanositi kako na hemoroide koji ne krvare i koji nisu otvoreni, tako i na hemoroide koji krvare i koji su otvoreni.

Faktu mast – način upotrebe

Faktu mast, namenjena je lečenju kako spoljašnjih, tako i unutrašnjih hemoroida i samim tim, može se koristiti i za spoljašnju i za unutrašnju upotrebu.

Ukoliko se koristi u cilju lečenja spoljašnjih hemoroida, Faktu mast se koristi tako što se dva do tri puta u toku dana, nežno i ravnomerno utrlja na površinu anusa i na površinu tkiva neposredno oko anusa.

Ako se koristi u cilju lečenja unutrašnjih hemoroida, Faktu mast se koristi uz pomoć aplikatora koji se dobija uz proizvod, a koji se zavije umesto poklopca na tubu u kojoj je preparata. Pomenuti aplikator, neposredno nakon pražnjenja stolice, nežno i pažljivo se uvuče u unutrašnjost anusa i tek onda, iz tube se polako istisne onoliko Faktu masti koliko je potrebno da se unutrašnjost anusa namaže sa svih strana podjednako. Kada ste istisnuli dovoljnu količinu Faktu masti, pre nego što aplikator izvadite iz unutrašnjosti anusa, tubu lagano zaokrenite kako bi se sadržaj Faktu masti pravilno rasporedio unutar anusa.

Nakon što ste Faktu mast naneli u unutrašnjost anusa, može se dogoditi to da vam nakon izvesnog vremena deo njenog sadržaja iscuri na veš. To se dešava jer se usled delovanja toplote tela sadržaj masti postepeno topi i iz gustog počinje da prelazi u tečno stanje. Kako bi ste izbegli da vam sadržaj Faktu masti prodre do garderobe, preporučljivo je da nakon upotrebe Faktu masti upotrebite dnevni uložak ili komad gaze koja će sprečiti prodiranje sadržaja masti do garderobe.

Koliko dugo se Faktu mast upotrebljava?

Period u kojem je potrebno upotrebljavati Faktu mast, zavisi od mere u kojoj su izraženi hemoroidi na spoljašnjoj ili u unutrašnjoj regiji anusa. Takođe, na dužinu perioda u kojem je potrebno upotrebljavati Faktu mast, utiče i samo stanje hemoroida, tačnije činjenica da li su hemoroidi pod upalom ili nisu, da li krvare ili ne i slično.

Ono što je preporučljivo, jeste da se u vezi trajnosti upotrebe Faktu masti konsultujete sa lekarom ili eventualno sa farmaceutom, kojeg ćete detaljno uputiti u stanje problema koji imate.

Ukoliko u toku upotrebe Faktu masti primetite da se vaše stanje ne popravlja, tačnije da hemoroidi ne prolaze ili ukoliko primetite da je došlo do pojave bilo kog oblika iritacija, obratite se lekaru ili farmaceutu, kako bi ste promenili terapiju.

Kada se Faktu mast ne sme upotrebljavati?

Faktu mast, ne sme se upotrebljavati isključivo onda kada je osoba kojoj je namenjen alergična na neku od glavnih aktivnih komponenti ili na neku od sporednih komponenti koje su sadržane u sastavu ovog preparata.

Ukoliko osoba koja namerava da upotrebi Faktu mast koristi još neku vrstu medikamenata, potrebno je da o tome obavesti svog lekara ili farmaceuta pre nego što donese konačnu odluku o upotrebi Faktu masti.

Upotreba Faktu masti u periodu trudnoće i u periodu dojenja

U periodu trudnoće, Faktu mast možete koristiti isključivo ukoliko ste za to dobili saglasnost svog lekara, tačnije ginekologa koji vodi vašu trudnoću.

Vaš ginekolog, dozvoliće vam upotrebu Faktu masti isključivo onda ukoliko proceni da je potreba za njenom upotrebom važnija i veća od rizika od nastanka posledica koje se nakon njene upotrebe eventualno mogu odraziti na razvoj trudnoće i na plod.

Sa medicinske strane, još uvek nije dokazano, pa samim tim ni potvrđeno da li Faktu mast ukoliko se koristi u periodu dojenja može negativno uticati da bebu, tačnije da li se komponente koje su u ovoj masti sadržane mogu preneti u sadržaj mleka. Iz pomenutog razloga, upotrebu Faktu masti u periodu dojenja treba izbegavati i treba joj pristupiti isključivo ukoliko je to neophodno i ukoliko je lekar procenio da je bezbedno.

Samoinicijativno, tačnije bez saglasnosti lekara, Faktu mast ne treba koristiti u periodu trudnoće, niti u periodu dojenja.

Faktu mast – nuspojave

Nuspojave koje se mogu javiti nakon upotrebe Faktu masti, međusobno se mogu kategorisati kao česte, kao retke i kao vrlo retke.

Česte nuspojave, manifestuju se kod jednog ili kod najviše nekoliko pacijenata od ukupno hiljadu pacijenata i podrazumevaju nastupanje kratkotrajnog osećaja neprijatnosti, svraba i peckanja neposredno nakon upotrebe Faktu masti.

Retke nuspojave, manifestuju se kod jednog ili kod najviše nekoliko pacijenata od ukupno deset hiljada pacijenata i podrazumevaju pojavu reakcija preosetljivosti koje se ispoljavaju kroz crvenilo kože u regiji anusa koje je praćeno svrabom, upalom i stvaranjem papula, tačnije mehurića u regiji anusa.

Vrlo retke nuspojave, manifestuju se kod jednog pacijenta od ukupno više od deset hiljada pacijenata i podrazumevaju pojavu alergijske reakcije koja se ispoljava kroz bolno oticanje kožnog i potkožnog tkiva u različitim regijama tela, kroz pojavu svraba kože i kroz pojavu anafilaksije (to je teži oblik alergijske reakcije, praćen oticanjem kapaka i oticanjem sluzokože koja oblaže unutrašnjost usne duplje i grla.

U slučaju manifestacije bilo kog oblika nuspojava, potrebno je odmah prekinuti sa upotrebom Faktu masti i obratiti se lekaru.

Faktu mast – iskustva

Prema informacijama koje su proistekle iz iskustava osoba koje su imale prilike da koriste Faktu mast, reč je o izuzetno delotvornom preparatu koji kroz svoju primenu, brzo i lako dovodi do rešavanja problema sa hemoroidima.

Naime, već nakon prvog dana upotrebe, dolazi do prestanka svraba i peckanja u regiji anusa, a zatim, tokom narednih dana upotrebe ovog preparata dolazi i do izostanka ostalih simptoma kao što su bol, krvarenje, vlaženje u regiji anusa i prisustvo osećaja neprijatnosti tokom sedenja.

Veoma mali procenat korisnika Faktu masti, svedoči o tome da se upotreba ovog preparata nije pokazala kao efikasna.

Faktu mast – rezultati upotrebe

Rezultati upotrebe Faktu masti, u ogromnoj većini slučajeva, mogu se jasno primetiti već nakon prvog dana upotrebe ovog preparata. Konkretno, već nakon prvog dana upotrebe Faktu masti, dolazi do jasnog izostanka svraba i do jasnog izostanka peckanja hemoroida. Uz to, već nakon prvog dana upotrebe Faktu masti, prestaje i eventualno izraženo vlaženje regije anusa.

Ubrzo nakon toga, dakle već nakon dva ili tri dana upotrebe Faktu masti, dolazi i do izostanka bola u regiji anusa, do izostanka osećaja nelagodnosti tokom sedenja, do prestanka krvarenja hemoroida i do prestanka svih drugih oblika iritacija koje prate prisustvo hemoroida.

Faktu mast – cena i gde kupiti

Faktu mast, može se kupiti u doslovno svim apotekarskim ustanovama. Tuba koja sadrži 20 grama ovog proizvoda, košta oko 350 dinara.

Sponzorisano:

loading...
Loading...