Zdravlje

Kvrga, oteklina na vratu kod pasa, dece i ljudi – uzrok, simptomi i lečenje

Pojava kvrge, odnosno otekline na vratu, po pravilu uvek predstavlja uzrok zabrinutosti, bez obzira na činjenicu da li je ta pojava izražena kod psa, kod deteta ili kod odrasle osobe.

Ono što pritom treba napomenuti i što predstavlja izuzetno važan podatak koji je vezan za pojavu kvrge, odnosno otekline na vratu, jeste da se uzroci nastanka takve pojave, kao i simptomi na osnovu kojih se takva pojava može prepoznati i metode lečenja kojima je u prisustvu takve pojave potrebno pristupiti, značajno razlikuju u odnosu na činjenicu da li je pojava izražena kod psa, kod deteta ili kod odrasle osobe.

Kroz sadržaj ovog teksta, imaćete prilike da saznate mnoštvo korisnih i pouzdanih informacija koje se odnose upravo na uzroke, na simptome i na metode lečenja kvrge, odnosno otekline na vratu kod pasa, kod dece i kod odraslih ljudi.

Kvrga, oteklina na vratu kod pasa – uzrok

U poređenju sa uzrocima koji mogu dovesti do pojave kvrge, odnosno otekline na vratu kod dece i kod odrslih ljudi, uzroci koji do takve pojave mogu dovesti kod pasa su značajno brojniji.

Konkretno, reč je o sledećim uzrocima:

Prisustvo upalnog procesa koji je izražen na određenom području usne šupljine psa: Ukoliko je aktivan bilo koji oblik upalnog procesa na određenom području usne šupljine psa, dolazi do stvaranja kvrga na vratu koje su posledica otoka koji nastaje na površini limfnih čvorova koji se nalaze u vratu psa. Pri opisanim okolnostima, tačnije pri delovanju opisanog uzroka, kvrge, to jest otekline, mogu se javiti neposredno ispod donje čeljusti psa, ali i na gornjem području vrata i to u zavisnosti od konkretnog oblika upalnog procesa koji je izražen na određenom području usne šupljine psa. Oblici upalnih procesa koji mogu biti izraženi na određenom području usne šupljine psa, međusobno se značajno razlikuju, a neki od najčešćih, mogu se definisati kao pojava cisti, kao pojava lokalno izraženog stomatitisa, kao parotitis, kao upala krajnika ili kao pojava mukokela.

Prisustvo apscesa: Apscesi se mogu definisati kao šupljine ispunjene gnojem koje nastaju na određenom području tkiva na vratu psa i to kao posledica prethodno zadobijenih povreda tog područja tkiva. Poreklo povreda koje nastaju na određenom području tkiva, a koje dovode do pojave, tačnije do formiranja apscesa, najčešće je povezano sa ujedom drugog psa ili sa ujedom neke druge životinje, sa ogrebotinama koje su nastale pri kontaktu sa kandzama drugog psa ili pri kontaktu sa kandzama neke druge životinje, recimo mačke, ali i sa različitim ubodima, kao što je na primer ubod trnom ili kao što je recimo ubod nekim oštrim predmetom. Ono što je pritom neophodno napomenuti i što se direktno nadovezuje na priču o načinima na koje može doći do pojave, to jest do formiranja apscesa na vratu psa, jeste da pojavi, to jest formiranju apscesa na vratu psa uvek prethodi prodiranje patogenih bakterija u područje tkiva koje je pretrpelo neki od gore navedenih oblika povreda. Ukoliko prilikom zadobijanja povrede tkiva ne dođe do prodiranja patogenih bakterija u područje tkiva, pojava, to jest formiranje apscesa može izostati.

Prisustvo hematoma: Hematomi se mogu definisati kao šupljine koje se formiraju u određenom području tkiva i to najčešće kao posledica delovanja intenzivnog pritiska na to određeno područje tkiva (takav, intenzivni pritisak može nastati i delovati na primer prilikomzadobijanja udarca ili prilikom zadobijanja neke slične povrede), a u kojima dolazi do nakupljanja i do zadržavanja izvesne količine krvi. Što je količina krvi koja se nakupi i koja se zadrži unutar šupljine u tkivu veća, to je i šire područje tkiva na kojem se formira hematom.

Prisustvo tumora u organizmu psa: Bez obzira da li je reč o tumoru benignog karaktera ili o tumoru malignog karaktera, prisustvo tumora u organizmu psa veoma često je praćeno pojavom krvrga, to jest pojavom oteklina na vratu psa. Takve kvrge, to jest otekline uglavnom su posledica uvećanja limfnih čvorova koji se nalaze u vratu psa.

Prisustvo ciste na vratu psa: Ciste koje se mogu pojaviti na vratu psa, mogu se definisati kao vrećaste ili kao loptaste šupljine koje se formiraju na površini tkiva, a koje su ispunjene tečnim sadržajem koji u sebi može sadržati i tragove, tačnije izvesne količine limfne tečnosti, gnoja i krvi.

Kvrga, oteklina na vratu kod pasa – simptomi

Simptomi koji prate pojavu kvrge, odnosno otekline na vratu psa i na osnovu čijeg manifestovanja se takva pojava može prepoznati, u značajnoj meri se razlikuju u odnosu na uzrok koji je doveo do pojave kvrge, odnosno otekline na vratu psa.

loading...

Ipak, bez obzira na konkretan uzrok koji je doveo do pojave kvrge, to jest otekline na vratu psa, takva pojava se najpre i najlakše može otkriti na osnovu promena koje se mogu primetiti posredstvom čula dodira i to prilikom opipavanja vrata psa.

Naime, prilikom opipavanja vrata psa, na određenim područjima se može napipati kvrga, to jest oteklina. U zavisnosti od uzroka, područje na kojem ste na vratu psa napipali kvrgu, to jest oteklinu, može biti mekano ili tvrdo na dodir i može, ali i ne mora (opet u zavisnosti od konkretnog uzroka) biti praćeno određenim promenama koje se odnose na temperaturu i na boju površinskog područja tkiva. Konkretnije, pri određenim okolnostima, tačnije pri delovanju određenih uzroka, područje tkiva na kojem je izražena kvrga, to jest oteklina na vratu psa, može biti toplo na dodir (što znači da je zahvaćeno upalom) i može biti zahvaćeno lokalno izraženim crvenilom.

Pri određenim okolnostima, to jest pri delovanju određenih uzroka koji su doveli do pojave kvrge, to jest otekline na vratu psa, na području na kojem je izražena kvrga, to jest oteklina, može doći do opadanja dleke.

Takođe, na istom području, dakle na području vrata na kojem je izražena kvrga, to jest oteklina, može doći do pojave otvorene rane, koja je praćena krvarenjem ili oslobađanjem gnojnog sadržaja (do manifestacije ove vrste simptoma, dolazi ukoliko je uzrok koji je doveo do pojave kvrge, odnosno otekline na vratu vezan za prisustvo apscesa).

Osim prethodno navedenih simptoma, simptomi koji mogu pratiti pojavu kvrge, odnosno otekline na vratu psa, mogu se odnositi na prisustvo povišene telesne temperature, na prisustvo letargičnog ponašanja, u okviru kojeg pas izgleda tužno, ima pojačanu potrebu za spavanjem, gubi zainteresovanost za igru i odbija da konzumira hranu.

Kvrga, oteklina na vratu kod pasa – lečenje

Prvo i osnovno što je potrebno da znate kada je u pitanju lečenje kvrge, odnosno otekline na vratu kod psa, jeste da takvom postupku nikada i nikako ne smete pristupiti samoinicijativno i pre nego što ste psa podvrgli veterinarskom pregledu koji ima za cilj da dovede do jasnog postavljanja dijagnoze, to jest do jasnog prepoznavanja i definisanja uzroka koji je doveo do pojave kvrge, odnosno otekline na vratu psa.

Tek po jasnom i nedvosmislenom uspostavljanju dijagnoze, moguće je adekvatno pristupiti postupku lečenja psa.

Razlog zbog kojeg nije poželjno da postupku lečenja kvrge, odnosno otekline na vratu psa pristupite samoinicijativno, ogleda se u tome što na taj način možete da pogrešite u izboru terapije i da psu samo otežate i produžite proces lečenja.

Naime, brojni, međusobno različiti uzroci, koji dovode do pojave kvrge, odnosno otekline na vratu psa, podrazumevaju pojavu identičnih ili pak vrlo sličnih simptoma, ali zahtevaju potpuno različite tretmane lečenja.

Zbog toga, ponovićemo još jednom, način lečenja kvrge, odnosno otekline na vratu psa, treba da odredi isključivo veterinar i to nakon što temeljno i stručno pregleda psa.

Kvrga, oteklina na vratu kod dece i kod odraslih ljudi – uzrok

Kada je u pitanju pojava kvrge, odnosno otekline na vratu kod dece i kod odraslih ljudi, njen uzrok, u ogromnoj većini slučajeva je direktno povezan sa uvećanjem limfnih čvorova koji su smešteni unutar vrata. Srazmerno činjenici da su limfni čvorovi raspoređeni na različitim područjima vratnog tkiva i da se nalaze kako neposredno ispod donje vilice, tako i sa leve i sa desne strane vrata, ali i na zadnjoj strani vrata, pojava kvrge, odnosno otekline na vratu kod dece i kod odraslih ljudi, može biti vezana za različita područja vratnog tkiva.

Ipak, u ogromnoj većini slučajeva, do pojave kvrge, odnosno otekline na vratu kod dece i kod odraslih ljudi, uglavnom dolazi u području tkiva koje se nalazi paralelno sa leve i sa desne strane neposredno ispod donje vilice (to je zapravo područje krajnika) ili u području koje se može opisati kao središna tačka leve ili desne strane vrata. Značajno ređe, dolazi do pojave kvrge, odnosno otekline na zadnjoj strani vrata.

Kvrga, odnosno oteklina na vratu kod dece i kod odraslih ljudi, koja kao što smo upravo i objasnili uglavnom nastaje kao posledica uvećanja limfnih čvorova koji su smešteni u unutrašnjosti vratnog tkiva, uglavnom je uzrokovana prisustvom prethodno izražene virusne ili pak bakterijske infekcije koja je aktivna u određenom području organizma, za čiju odbranu su „zaduženi“ upravo limfni čvorovi koji se nalaze u unutrašnjosti vratnog tkiva.

Ta područja, podrazumevaju područje gornjih disajnih puteva (dakle područje nosa, područje sinusa i područje usne šupljine), zatim područje grla, ali i područje jednjaka, područje želuca, kao i područje kože lica.

Zato, ukoliko je u bilo kojem od upravo pomenutih područja aktivan bilo koji oblik virusne ili bakterijske infekcije, doći će do uvećanja limfnih čvorova koji se nalaze u unutrašnjosti vratnog tkiva, a samim tim i do pojave kvrge, odnosno otekline na vratu.

Značajno ređe kod dece, ali relativno često kod odraslih ljudi, kvrga, odnosno oteklina na vratu, može predstavljati i posledicu prisustva takozvanog masnog tkiva na području vrata. Onda kada je prisustvo masnog tkiva uzrok pojave kvrge, odnosno otekline na vratu, kvrga, odnosno oteklina se najčešće javlja na zadnjoj strani vrata.

Kvrga, oteklina na vratu kod dece i kod odraslih ljudi – simptomi

Simptomi na osnovu kojih se može prepoznati prisustvo kvrge, odnosno otekline na vratu kod dece i kod odraslih ljudi, osim opipljivih promena koje se na određenim područjima vratnog tkiva mogu napipati, a neretko i primetiti posredstvom pažljivog posmatranja, uglavnom  podrazumevaju sledeće:

  • Prisustvo kijavice, odnosno curenja nosa,
  • Prisustvo zapušenosti nosa,
  • Prisustvo neproduktivnog ili produktivnog kašlja,
  • Prisustvo bolova u grlu,
  • Prisustvo povišene telesne temperature,
  • Prisustvo promena u funkciji čula ukusa (čulo ukusa postaje oslabljeno),
  • Prisustvo nedostatka ili potpunog odsustva apetita.

Pri određenim i na svu sreću retkim okolnostima, pojava kvrge, odnosno pojava otekline na vratu kod dece i kod odraslih ljudi, može biti praćena odsustvom drugih, prethodno navedenih simptoma.

Tada, ukoliko takvo stanje potraje duže od nedelju dana i ukoliko se spontano ne povuče, potrebno je obratiti se lekaru, jer to može biti znakk koji otkriva prisustvo značajno komplikovanijih i težih zdravstvenih promena u organizmu.

Kvrga, oteklina na vratu kod dece i kod odraslih ljudi – lečenje

Lečenje kvrge, odnosno otekline na vratu kod dece i kod odraslih ljudi, trebalo bi započeti tek nakon podvrgavanja lekarskom pregledu i nakon određivanja konkretnog uzroka pojave takvog stanja.

Da bi bilo moguće odrediti uzrok, a onda i u skladu sa uzrokom započeti odgovarajući tretman lečenja, poželjno je uzeti i analizirati uzorak brisa iz grla i iz nosa.

Na taj način, moguće je pouzdano ustanoviti da li je uzrok uvećanja limfnih čvorova koji se nalaze u unutrašnjosti vrata, vezano za prisustvo virusne ili pak za prisustvo bakterijske infekcije koja je dovela do uvećanja limfnih čvorova u unutrašnjosti vratnog tkiva.

U zavisnosti od rezultata analiziranja uzorka brisa, moguće je pristupiti određivanju tretmana lečenja.

Ukoliko je reč o virusnoj infekciji, lečenje treba sprovesti kroz jačanje imunološkog sistema i kroz upotrebu antivirotika, a ukoliko je reč o bakterijskoj infekciji, lečenje treba sprovesti kroz jačanje imunološkog sistema i kroz upotrebu antibiotika.

Sponzorisano:

loading...
Loading...