Zdravlje

Iskašljavanje krvi, Hemoptizija – uzroci i lečenje

Iskašljavanje krvi ili hemoptizija jeste stanje koje može da nastane usled različitih faktora i može i ne mora da bude ozbiljno. Određene situacije zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju i mogu biti opasne za sam život pacijenta, dok druga stanja praćena ovim fenomenom ne moraju da budu nužno opasna.

U svakom slučaju, veoma je važno znati zbog čega do toga dolazi i šta je moguće učiniti da se takve tegobe spreče ili regulišu na vreme.

U slučaju da neko iskašljava veliku količinu krvi, to je apsolutno alarmantna situacija i zahteva intervenciju istog trenutka; ukoliko je količina krvi manja, takođe se preporučuje da se poseti lekar u najkraćem mogućem roku, ukoliko ne postoji poznati uzročnik. To je veoma važno, zato što može da se desi da uzrok za iskašljavanje krvi bude neko ozbiljno i opasno zdravstveno stanje, kao što je rak pluća.

Opšte pravilo koje važi u ovom (kao i u svim drugim slučajevima kada se jave uznemiravajući simptomi) jeste da što se ranije problem dijagnostifikuje, veće su šanse da određeni tretman pomogne i omogući dobru prognozu daljeg razvoja situacije.

ŠTA JE HEMOPTIZIJA?

Medicinski naziv za pojavu iskašljavanja krvi je haemoptysis, odnosno hemoptizija. To je simptom koji obično nastaje zbog postojanja nekog određenog problema vezanog za disajne puteve ili pluća.

Postoji niz različitih razloga zbog kojih do toga može doći, a sam fenomen može da bude manje i više ozbiljan, pa čak i fatalan. Količina iskašljane krvi takođe varira, a u skladu sa tim i ozbiljnost situacije.

Iskašljavanje velike količine krvi

U slučaju da osoba iskašljava veću količinu krvi, to je razlog za uzbunu, posebno ukoliko krvarenje ne prestaje i osoba gubi veoma veliku količinu krvi. U takvoj situaciji je neophodno pozvati hitnu pomoć istog trenutka. Ipak, takva situacija je vrlo neuobičajena i javlja se retko.

 • U slučaju iskašljavanja veće količine krvi obavezno je odmah pozvati hitnu pomoć;

Iskašljavanje male količine krvi

Najčešće je iskašljana krv pomešana sa ispljuvkom. Nekada dolazi do male količine krvi pomešane sa ispljuvkom, a koja se pojavljuje svaki put kada osoba kašlje, a u nekim slučajevima je u pitanju mala količina same krvi.

Ukoliko do toga dolazi i nema nikakvog očiglednog razloga zbog kog se to dešava, bez obzira na to koliko je ta količina mala, treba posetiti lekara. Iskašljavanje krvi može da uputi na ozbiljan zdravstveni problem, koji je važno prepoznati na vreme. Što je dijagnoza ranije postavljena, veće su šanse i za efikasno lečenje i potpuni oporavak.

 • Bez obzira na količinu krvi, ukoliko je ona iz nepoznatog razloga prisutna pri kašljanju, treba posetiti lekara u najkraćem roku;

Prateći simptomi hemoptizije

Hemoptizija može da bude praćena simptomima koji se javljaju istovremeno uz samo iskašljavanje krvi. To mogu da budu sam kašalj, bol u grudima, visoka telesna temperatura, generalni osećaj slabosti, šištanje u plućima ili bilo koja druga tegoba vezana za funkcionisanje pluća.

Prisustvo takvih simptoma može da uputi lekara na bliže određivanje uzroka krvarenja iz pluća ili nekog dela disajnog sistema i tela. U pojedinim slučajevima uz iskašljavanje krvi se ne javljaju drugi simptomi ili izostaju u ranoj fazi.

Kako rade pluća i disajni putevi?

U grudnom košu se nalaze dva plućna krila, jedno sa leve i drugo sa desne strane tela. Ona su razdvojena srcem, koje je smešteno između njih. Vazduh koji udišemo prvo ulazi u nos, putuje kroz farinks, odnosno grlo, te glasovni aparat, larinks i dospeva do vazdušne cevi, traheje. Traheja se deli na dva kraka koja zovemo bronhije. Glavna desna bronhija (bronchus) snabdeva vazduhom desno plućno krilo; isto se dešava i sa levim bronhom i levim krilom pluća.

Glavne bronhije se dele na još manje bronhije, odnosno bronhiole. Bronhiole su najmanje vazdušne cevčice u plućima. O sistemu ovih vazdušnih puteva u ljudskom telu može se razmišljati kao o obrnutom drvetu – traheja predstavlja stablo, a bronhije se dele u grane. Čitav taj kompleks se medicinski naziva respiratorni trakt.

Na kraju svake od najmanjih bronhiola nalaze se alveole. Alveole su malene vreće koje su postavljene veoma tananim ćelijskim slojem i one imaju izvrsnu snabdevenost krvlju. Male alveole su zapravo mesta gde kiseonik ulazi u krv i gde karbon-dioksid napušta krv. Kada dođe do oštećenja ovih puteva, može da se javi krvarenje, dakle, i samo iskašljavanje krvi. U nastavku govorimo o mogućim razlozima za takvo stanje.

UZROCI ISKAŠLJAVANJA KRVI

Razlozi za iskašljavanje krvi mogu da budu brojni. Kod nekih ljudi hemoptizija ostaje neobjašnjena, a do povlačenja ove pojave dolazi posle određenog perioda; evidentirano je da se stanje spontano rešava za oko šest meseci.

loading...

U najčešćim slučajevima krvarenje dolazi iz pluća, ali jako krvarenje iz nosa ili stomaka takođe može da dovede do slivanja krvi u traheju, pa tako i do pojave iskašljavanja. U nastavku govorimo o češćim i važnijim razlozima za nastanak hemoptizije.

Infekcije

Infekcija disajnih puteva, bronhija, to jest akutni bronhitis, te infekcija plućnog tkiva, pneumonija ili zapaljenje pluća, verovatno predstavljaju najčešće razloge za nastanak hemoptizije. U tim situacijama obično je reč o manjim do umerenim količinama krvi.

Ipak, infekcija bilo kog dela disajnih puteva takođe može da dovede do hemoptizije. Obično se u takvim situacijama krv meša sa pljuvačkom, a uz samu infekciju se javljaju i drugi uobičajeni simptomi.

Stanje može da deluje kao prehlada, prisutni su kašalj i povišena telesna temperatura. U takvim situacijama i hemoptizija sepovlači kada se izleči infekcija. Obično nije potrebno da se rade dodatni testovi, ukoliko se i hemoptizija povuče zajedno sa bolešću.

 • Jedan od veoma čestih uzročnika hemoptizije u prošlosti je bila tuberkuloza. Danas, međutim, u evropskim zemljama ova bolest nije uobičajena. Ipak, u nekim krajevima sveta tuberkuloza odnosi milione života godišnje i predstavlja jednu od najsmrtonosnijih bolesti. U razvijenim zemljama tuberkuloza se danas uspešno leči;

Rak pluća

Najveći broj slučajeva raka pluća javlja se usled promena na ćelijama koje oblaću bronhije. Jedan od najranijih simptoma raka pluća upravo je iskašljavanje krvi ili prisustvo tragova krvi u ispljuvku. To je najčešće prvi simptom, pre nego što se javi bilo koji drugi. Najveći broj slučajeva karcinoma pluća zabeležen je u populaciji ljudi starijih od 50 godina, najčešće pušača.

Međutim, simptomi neuobičajenih tipova plućnog karcinoma mogu da pogode i mlađe osobe koje nemaju štetnu naviku konzumiranja cigareta. Karcinom pluća je bolest koja može da bude praćena nizom simptoma i zahteva posebnu analizu.

Bronhiektazija

Bronhiektazija je stanje koje se karakteriše abnormalnim proširenjem jednog ili više vazdušnih puteva. U abnormalnim vazdušnim kanalima se stvara veća količina mukusa nego što je uobičajeno, što ih čini podložnim infekciji. Osnovni simptom ovog stanja je kašalj, koji je praćen veoma obilnom količinom ispljuvka.

Takođe, abnormalni, upaljeni kanal može da krvari i pri kašljanju izlazi i krv. Obično je reč o manjim količinama krvi, koje se javljaju povremeno. Ponekad može da dođe do iskaščljavanja veće količine krvi. Iza ovog stanja stoji niz mogućih uzroka. Na primer, prethodna ozbiljna infekcija pluća, neko nasledno oboljenje ili neko stanje koje oštećuje delove disajnih puteva.

 • Bronhiektazija je karakteristična po tome što se iskašljavanje najizraženije dešava ujutro. Često su prisutne infekcije respiratornog sistema, praćene povišenom telesnom temperaturom i teškoćama u disanju;

Trauma ili strano telo

U slučaju da je osoba udahnula neki strani objekat u svoje disajne puteve, on može da povredi vazdušne kanale i dovede do krvarenja i hemoptizije (na primer, ako osoba tokom jela udahne zrno kikirikija ili dete udahne neki deo igračke).

Drugi oblici traume pluća, kao što su povrede usled automobilske nesreće, jakog udarca druge vrste i slično, takođe mogu da oštete pluća i disajne puteve i dovedu do pojave iskašljavanja krvi.

Plućna embolija

Plućna embolija je ozbiljno i potencijalno opasno stanje za život pacijenta. To je stanje koje nastaje usled blokade krvnih sudova u sastavu samih pluća.

Osnovni simptomi ovog stanja su bolovi u grudima, teškoće sa disanjem i ostajanje bez daha, ali hemoptizija takođe može da bude prateći simptom.

Problemi srca i krvnih sudova

Težak slučaj otkazivanja srca može da izazove nakupljanje tečnosti u plućima. Glavni simptomi obično su plitak dah i teškoće vezane za disanje, a ispljuvak postaje penušav i može biti prisutnih tragova krvi.

Različiti problemi vezani za krvne sudove mogu da dovedu do krvarenja u sama pluća i vazdušne kanale u respiratornom traktu, te da dovedu do iskašljavanja krvi.

Zapaljenski proces i abnormalni rast tkiva

Postoji niz različitih uzroka koji mogu da dovedu do inflamacije ili proizvedu abnormalne naslage tkiva u različitim delovima tela. Nekada takva stanja mogu da pogode tkivo pluća ili disajnih puteva. Upaljeno ili abnormalno tkivo u ovim organima može s vremena na vreme da prokrvari i tako izazove pojavu iskašljavanja krvi.

Neka od stanja koja uzrokuju ovakav problem su lupus pneumonitis, pulmonarna endometrioza, Gudpasturev sindrom, Vegenerova granulomatoza. Treba skrenuti pažnju na to da su ova stanja veoma retka i uvek su praćena i drugim simptomima osim hemoptizije.

Idiopatska hemoptizija

Uproks testiranju, statistike pokazuju da kod jedne od osam osoba sa hemoptizijom uzrok ove pojave nije poznat. To se zove idiopatska hemoptizija; reč ‘idiopatski’ upravo znači bez određenog razloga. Dakle, kod nekih ljudi iskašljavanje krvi ostaje misterija. Moguće je da u tim slučajevima dolazi do povrede malog krvnog suda koji onda krvari neko vreme, slično krvarenju iz nosa, pa se sponatno povlači.

Ipak, nikada ne treba zapostaviti takav simptom, jer reč može da bude o nekom ozbiljnijem stanju. Uvek posetite lekara ukoliko imate krvarenje bez određenograzloga. Dijagnoza idiopatske hemoptizije može biti postavljena tek kada se odbaci sumnja na moguće ozbiljnije uzročnike.

LEČENJE

Prvo i osnovno pitanje svake osobe koja se suočava sa pojavom iskašljavanja krvi jeste šta učiniti po tom pitanju?

Kao što je ranije pomenuto, ukoliko je količina iskašljane krvi velika i ne prestaje, to stanje se smatra hitnim slučajem i neophodno je odmah reagovati. Ukoliko se iskašljava mala količina krvi jednom ili se to nastavlja, treba posetiti lekara u najkraćem mogućem roku.

Utvrđivanje uzroka

Lekar će upitati o samoj prirodi krvarenja i raspitati se o eventualnim drugim simptomima, a onda će uraditi fizički pregled. Prvo što lekar želi da utvrdi jeste to da li krv dolazi iz pluća ili vazdušnih kanala. Ponekad je veoma teško utvrditi pravi izvor krvarenja.

Pravi primer hemoptizije jeste iskašljavanje krvi koja dolazi iz nekog dela pluća ili kanala ispod linije larinksa. U pojedinim situacijama je teško odrediti da li je reč o hemoptiziji ili nekom od sledećih stanja.

 • Hematemeza, povraćanje nakupljene krvi, koje može da izazove i refleks kašlja tokom povraćanja;
 • Pseudohemoptizija, kada krv dolazi iz nekog dela usta ili nosa i sliva se u grlo, što proizvodi refleks kašlja (na primer, kada nekome krvari nos);

U zavisnosti od toga šta doktor sazna prilikom pregleda može da preporuči da se urade i drugi testovi, ukoliko smatra da je to potrebno. Da bi se utvrdilo da zaista jeste reč o hemoptiziji, kada uzrok nije jasan, može se uraditi jedan ili više drugih testova.

Sam izbor testa varira u zavisnosti od toga na kakav problem se sumnja, što se bazira na analizi drugih simptoma koji prate stanje. Ovo su ispitivanja koja se najčešće rade u slučaju sumnje na hemoptiziju.

 • Rentgen grudnog koša
 • CT sken
 • Bronhoskopija
 • Analiza krvi
 • Drugi testovi

Tretman hemoptizije zavisi od određenog uzroka same pojave. Nepostojana, umerena hemoptizija obično ne zahteva specifičan, trenutni tretman, ali uvek je važno da pojava bude podrobno ispitana, kako bi se uklonila svaka sumnja na potencijalno fatalno zdravstveno stanje.

Ne postoji nikakv način da se predvidi da li će pacijent sa blagom hemoptizijom iskusiti obilno, po život opasno iskašljavanje krvi, pa je zato od vitalnog značaja da se odredi šta ovu pojavu izaziva na prvom mestu.

Velika, obilna hemoptizija zahteva momentalnu medicinsku intervenciju. Ova pojava može da izazove smrt, do koje obično dolazi usled onesposobljene razmene gasa u plućima, što dovodi do nedostatka kiseonika i preteranog nakupljanja karbon-dioksida u telu.

U slučaju obilne hemoptizije, koraci koji se preduzimaju su usmereni na to da se locira izvor krvarenja, da se uspostavi kontrola nad krvarenjem i da se omogući da pacijent pravilno diše.

 • Neke od metoda za kontrolu krvarenja uključuju bronhijalnu arterijsku embolizaciju, hirurško odstranjivanje abnormalnog tkiva, bronhoskopsku lasersku terapiju;

Za blagu do umerenu hemoptiziju kod pacijenata koji boluju od hroničnog bronhitisa, bronhiektazije ili tuberkuloze obično se prepisuju antibiotici. U slučaju karcinoma, tretman zavisi od toga u kom stadijumu se sam karcinom nalazi.

Kod pacijenata sa idiopatskom hemoptizijom, čiji su rentgen pluća i bronhoskopija normalni, stanje se samo povlači za oko šest meseci. Kod hronične hemoptizije, tretman zavisi od simptoma i uzroka; ponekad je jedino što je potrebno da se zamene prepisani antibiotici.

Sponzorisano:

loading...
Loading...