Lifestyle

Kako razviti fotografsko pamćenje – vežbe, test i saveti

Fotografsko pamćenje je sposobnost neke osobe da se sa lakoćom i velikom preciznošću priseti nekih slika ili prizora. Ovo pamćenje se još naziva i eidetsko pamćenje. Istraživanja su pokazala da je fotografsko pamćenje veština kojom se može pohvaliti samo jedan posto svetske populacije.

Nikola Tesla je poznati naučnik koji je za vreme svog života tvrdio da je njegovo pamćenje fotografsko i da on može celu knjigu da zapamti. Sa druge strane, bivši američki predsednik Ruzvelt je imao tvrdnje da je sposoban da zapamti sve stranice u nekim novinama koje čita.

Poznato je i to da je Leonardo Da Vinči imao tu sposobnost da naslika portret neke osobe nakon samo jednog susreta sa njom. Upravo zbog toga se tvrdilo da je i slavni Da Vinči imao fotografsko pamćenje. Kao što možete videti, mnogi velikani naše ali i svetske istorije imali su fotografsko pamćenje, ili se bar verovalo da je tako.

Danas postoji verovanje da samo osobe sa natprosečnom inteligencijom mogu da imaju fotografsko pamćenje.

Međutim, nije uvek baš tako. Istina je da postoje one osobe koje su rođene sa darom da fotografski pamte i povezuju stvari za veoma kratko vreme, ali postoje neki trikovi koje svako od nas može da nauči i da ih primenjuje.

Potrebno je savladati određene tehnike i nakon nekog vremena uvidećete da fotografsko pamćenje nije toliko komplikovano i da ga svako može savladati. Naravno, važno je vežbati i ne odustajati čak i ako ne uspe iz prvog puta.

U ovom članku ćete saznati nešto više o fotografskom pamćenju. Reći ćemo vam koje sve tehnike je potrebno naučiti i kako i vi kod sebe možete razviti ovo pamćenje.

Tehnike fotografskog pamćenja

Tehnika povezivanja. Prva i osnovna tehnika koja se koristi kod fotografskog pamćenja jeste tehnika povezivanja, koja se uglavnom koristi kada je potrebno zapamtiti neke tekstove, bilo da su oni dugi ili kratki. Naime, pokušajte u glavi da stvorite neku vrstu filma, odnosno da reči koje vidite u tekstu povežete u jednu celinu.

Na primer, ako treba da zapamtite neku listu za kupovinu, onda je najlakše da se služite ovom tehnikom. Dakle, ako se na nekoj listi nalaze stvari kao što su hrana za pse, cipele i bombone, onda vi u svojoj glavi jednostavno možete da zamislite psa koji nosi cipele na kojima piše reč bombone. Na taj način ćete upamtiti sve najbitnije stavke, jer ste u svojoj glavi kreirali film i pronašli ste način na koji vi možete nešto zapamtiti. Tehnika povezivanja je od ključnog značaja kada je u pitanju fotografsko pamćenje.

Povezivanje brojeva i slika. Sledeća tehnika se naziva povezivanje brojeva i slika i ona se uglavnom upotrebljava kada je potrebno zapamtiti neke slike, odnosno njihov tačan raspored. Na primer, zamislite da pred sobom imate slike raznih životinja, kao što su mačka, pas, miš, tigar, žirafa i recimo slon, koje su poređane po ovom redu koji smo naveli.

U tom slučaju, najbolje je da koristite tehniku brojeva i slika, odnosno uz svaku sliku da dodate redni broj. Na taj način ćemo imati broj 1 – mačka, broj 2 – pas, broj 3 – miš, broj 4 – tigar, broj 5 – žirafa i broj 6 – slon. Sada kada ste numerisali svaku sliku koju morate zapamtiti, vratite se na prvu tehniku i povežite svaku sliku sa brojem koji se nalazi ispred nje.

Mentalne mape. Još jedna od tehnika koja može da bude korisna kod fotografskog pamćenja jesu takozvane mentalne mape, odnosno mapiranje informacija. Ovu tehniku uglavnom koriste učenici tokom školovanja, mada se kasnije ova tehnika dosta zapostavlja, iako može biti veoma korisna.

Ova tehnika se bazira na tome da uzmete ključnu sliku nekog koncepta i da u glavi zamislite sve grane koje bi mogle biti povezane sa tim konceptom. Dakle, na granama se nalaze sve informacije koje su povezane sa glavnim pojmom, odnosno konceptom. Naravno, ako ima puno informacija koje treba zapamtiti, grananje će biti malo teže, ali ipak će vam ovaj sistem pomoći da zapamtite neke glavne informacije.

loading...

Ovo su neke od osnovnih tehnika koje morate savladati ako želite da razvijete fotografsko pamćenje. Sada ćemo vam dati i neke savete koji mogu da vam budu jako korisni.

Saveti i vežbe

Pre svega, potrebno je da izdvojite dovoljno vremena i da svaki dan vežbate mozak. Odvojite svega 20 minuta svakoga dana, kako biste navikli svoje oči i kako biste bili u mogućnosti da razvijete fotografsko pamćenje. Ono što je od velikog značaja jeste da boravite u zamračenoj prostoriji u kojoj vlada tišina. Morate biti smireni i koncentrisani i ništa sa strane ne bi smelo da vas ometa u tom periodu. Obezbedite jednu lampu u sobi, jer ona će vam biti potrebna.

Sedite kraj lampe i pripremite neku knjigu koju volite. Takođe, stavite kraj sebe i jedan beli papir koji je A4 formata i na sredini papira izrežite pravougaonik. Taj pravougaonik će vam služiti da kroz njega gledate sadržaj koji se nalazi u knjizi. Najbolje bi bilo da pravougaonik bude toliki da u njega može da stane pet redova knjige odjednom.

Dakle, stavite papir preko jedne stranice knjige, tako da samo taj jedan odlomak od 5 redova otprilike bude pred vama. Prvo zatvorite oči na momenat, a onda ih otvorite i počnite sa čitanjem odlomka koji vidite kroz pravougaonik papira. Pokušajte da budete smireni i staloženi. Kada pročitate tih nekoliko redova, onda ugasite lampu na momenat, pa je zatim opet upalite. Dok budete sedeli u mraku, vaše oči će početi da se navikavaju, a pred vama će se pojaviti blaga silueta svega onoga što ste upravo pročitali. Nakon toga, ponovo upalite lampu i pročitajte tekst još jednom.

Ovaj postupak ponavljajte sve dok ne budete zapamtili ceo odlomak koji se nalazi pred vašim očima. Ono što je od ključne važnosti jeste da budete uporni i da ne odustanete ako ne budete uspeli iz prvog pokušaja. Najvažnije je da nastavite da pokušavate i da verujete da ćete uspeti. Iskustva su pokazala da je oko mesec dana potrebno da bi se na ovaj način razvilo fotografsko pamćenje.

Test fotografskog pamćenja

Postoje i specijalni testovi kojima se može utvrditi da li i vi imate fotografsko pamćenje. Sada ćemo vam predstaviti kako funkcioniše jedan od ovakvih testova.

Naime, test za utvrđivanje fotografskog pamćenja obuhvata dve slike na kojima se nalaze crvene i plave tačke koje su drugačije raspoređene na obe slike. Za veoma kratko vreme vi treba da dobro proučite koji je raspored ovih tačaka i da ga memorišete. Dakle, pogledajte prvo jednu sliku sa tačkama i pokušajte da je zapamtite, a onda pogledajte i drugu sliku na kojoj se nalazi drugačija kombinacija tačaka. Zatim prestajete da gledate u te slike i dobijate pitanje na koje morate odgovoriti.

Nakon što završite sa posmatranjem slika, potrebno je da se prisetite koje je to slovo koje oblikuju crvene tačke. Na ovaj način će se ispitati vaša sposobnost fotografskog pamćenja. Pokušajte da kombinujete u glavi obe slike i da zaključite koje je to slovo koje su crvene tačke formirale. Ukoliko se primenjuje ovaj test fotografskog pamćenja, koji je dostupan na internetu i koji sami možete pokušati da rešite, tačan odgovor u ovom slučaju, odnosno slovo koje crvene tačke formiraju je slovo G.

Dokazano je da je fotografsko pamćenje dosta razvijeno kod dece i da opada posle šeste godine. Upravo zato je nakon tog perioda potrebno neprestano raditi vežbe fotografskog pamćenja. Imajte na umu da fotografsko pamćenje vremenom opada i upravo zato je potrebna stalna vežba. Osobe koje ne vežbaju tehnike fotografskog pamćenja, uopšte ga i nemaju i nisu sposobne da se prisete slike koju su nedavno videle pred sobom.

Kontroverze o fotografskom pamćenju

Danas se dosta diskutuje o tome da li zaista postoji fotografsko pamćenje ili je sve to samo zabluda. Ono što je činjenica jeste da se ne može svako dobro pamćenje nazvati fotografskim pamćenjem. Dobro pamćenje predstavlja kombinaciju nekih urođenih sposobnosti, stečenog znanja i taktike koja je naučena. To sve znači da će neka osoba mnogo bolje upamtiti neke stvari o kojima već ima predznanje nego nešto o čemu prvi put sluša ili čita. Isto tako, mnogo je teže zapamtiti neke nepovezane stvari i stvari koje nemaju značenje. Fotografsko pamćenje se može definisati i kao momenat u kojem neka osoba pamti neki događaj kao da još uvek gleda u njega ili kao da to što se desilo ima pred svojim očima.

Mnogi naučnici fotografsko pamćenje definišu samo kao mit, a sa druge strane postoje oni koji tvrde da poseduju tu veštinu. Već smo naveli koje slavne ličnosti su tvrdile da imaju fotografsko pamćenje. Mnogo je eksperimenata sprovedeno da bi se utvrdilo da li zaista postoji fotografsko pamćenje i da li je čovek sposoban da zapamti neke slike i tvrdnje o kojima ništa ne zna i koje prvi put vidi.

Kao što smo rekli, treba razlikovati ljude sa dobrim pamćenjem od onih sa fotografskim pamćenjem. Osoba koja ima dobro pamćenje ne mora nužno imati i fotografsko pamćenje. Na primer, ljudi čije je pamćenje dobro često koriste razne tehnike pamćenja, kao što je na primer to da neku ideju dele na elemente i tako se trude da zapamte što više informacija.

Sa druge strane su ljudi sa fotografskim pamćenjem. Za njih je karakteristično to da oni pamte neke detalje koji su specifični, na primer oni pamte na kom mestu je neka osoba stajala i šta je na sebi imala od odeće itd. Osobe sa fotografskim pamćenjem takođe odlično pamte brojeve i sa lakoćom povezuju brojeve i stvari.

Zaključak

U ovom tekstu ste imali priliku da saznate nešto više o fotografskom pamćenju i o tome šta ono zapravo predstavlja. Rekli smo vam da neki ljudi prirodno imaju veštinu fotografskog pamćenja, dok je drugima potrebno malo više truda kako bi razvili ovo pamćenje.

Naveli smo vam neke od osnovih tehnika koje mogu da budu korisne kada je fotografsko pamćenje u pitanju, a ono što je najvažnije jeste da redovno vežbate ove tehnike i da budete uporni. Fotografsko pamćenje nije moguće razviti tokom noći, već je potrebno da prođe određeno vreme kako bi se vaše oči prilagodile pamćenju slika i kako bi se razvile vaše mentalne sposobnosti vezane za ovu vrstu pamćenja.

Iako danas postoji kontroverza o tome da li je fotografsko pamćenje istina ili zabluda, ništa ne gubite ako pokušate i sami da eksperimentišete. Činjenica je da postoje osobe sa fotografskim pamćenjem, pa vam predlažemo da uradite neki od testova i da se uverite da li ste i vi jedna od tih osoba.

Sponzorisano:

loading...
Loading...