Zdravlje

Operacija slepog creva – postupak, iskustva, oporavak, posledice i cena

Stručnjaci iz oblasti medicine, uprkos velikom trudu koji su u to uložili ipak i dalje nisu uspeli pouzdano da utvrde koja je uloga slepog creva unutar ljudskog organizma.

Ono što jedan procenat medicinskih stručnjaka smatra, jeste da slepo crevo predstavlja svojevrsni oblik rezervoara iliti skladišta takozvanih „dobrih bakterija“ čija je uloga da aktiviraju funkciju organa digestivnog sistema pri okolnostima kada je ta funkcija bila usporena ili poremećena usled prisustva određenih zdravstvenih komplikacija koje mogu zahvatiti organe digestivnog sistema, a među kojima je najčešća dijareja.

Sa druge strane, postoji i jedan značajan procenat medicinskih stručnjaka koji ne podržavaju gore navedeni stav svojih kolega i koji smatraju da je slepo crevo zapravo samo nasleđe iz evolucione prošlosti čoveka i da kao takvo nema apsolutno nikakvu ulogu unutar organizma savremenog čoveka.

U prilog tome da postoji više argumenata na osnovu kojih se pre može poverovati u drugu teoriju o ulozi slepog creva unutar ljudskog organizma, govori činjenica da hirurško odstranjivanje slepog creva ne izaziva i ne ostavlja doslovno nikakve zdravstvene posledice u organizmu pacijenta..

Naime, pacijenti koji se podvrgnu operaciji slepog creva, nakon kratkog perioda oporavka od samog čina hirurške intervencije, potpuno normalno i nesmetano mogu da nastave svoj život, bez zdravstvenih posledica i bez bilo koje druge vrste posledica.

Pre nego što sadržaj preostalog dela ovog teksta usmerimo ka informacijama koje se tiču operacije slepog creva i na sve ono što je bitno znati u vezi operacije slepog creva, želimo da napomenemo to da je slepo crevo ili „apendiks“ kako se takođe naziva dugačko svega oko deset centimetara i da je smešteno na samom mestu spajanja tankog creva i debelog creva.

Shodno poziciji koju zauzima u spoju tankog creva i debelog creva, slepo crevo se nalazi u donjem desnom području trbušne duplje.

Kada nastaje potreba za operacijom slepog creva?

Potreba za operacijom slepog creva, nastaje u prisustvu oboljenja ovog organa.

Jedno od najčešće zastupljenih oboljenja slepog creva koje samim tim najčešće i dovodi do potrebe za opercijom slepog creva jeste upala slepog creva koja se stručno naziva apendicitis.

Upala slepog creva ili apendicitis, može nastati kako kod odraslih osoba, tako i kod dece svih uzrasta.

Simptomi na osnovu kojih se može prepoznati upala slepog creva, odnose se prvenstveno na prisustvo jakih i veoma prodornih bolova koji nastaju najčešće naglo i to u donjem desnom području trbušne duplje na kojem se inače nalazi slepo crevo.

Pored navedenog simptoma, koji se smatra prvim i osnovnim simptomom upale slepog creva, upalu slepog creva moguće je prepoznati i na osnovu simptoma kao što su izraženost gubitka apetita, izraženost mučnine i izraženost povraćanja.

loading...

Ukoliko se upala slepog creva ne prepozna na vreme i ukoliko se ne sanira kroz čin operacije slepog creva, ona može dovesti do infekcije u unutrašnjosti trbušne duplje, pa čak i do pucanja slepog creva koje može dovesti do sepse, odnosno do trovanja organizma.

Zbog toga, po prepoznavanju simptoma upale slepog creva, potrebno je što hitnije se obratiti lekaru i podvrgnuti se najpre odgovarajućoj metodi pregleda koja ima za cilj da dovede do jasnog i pouzdanog dijagnostikovanja upale slepog creva.

Osim upale slepog creva, koja kao što smo naveli predstavlja jedan od najčešće zastupljenih uzroka nastanka potrebe za operacijom slepog creva, potrebu za operacijom slepog creva može razviti i prisustvo tumora slepog creva.

Kao i tumori koji se mogu stvoriti na bilo kojem drugom organu u unutrašnjosti ljudskog organizma, tumori koji mogu nastati na slepom crevu, mogu se međusobno podeliti na dobroćudne odnosno benigne tumore i zloćudne odnosno maligne tumore koji se drugačije definišu kao karcinom slepog creva.

Na svu sreću, tumori slepog creva, bez obzira da li je reč o dobroćudnim odnosno benignim tumorima ili o zloćudnim odnosno malignim tumorima su izuzetno retki i nastaju kod tek nekoliko procenata stanovništva.

Simptomi dobroćudnih odnosno benignih tumora slepog creva, neretko mogu u potpunosti izostati sve dok razvoj tumora ne postane progresivan i sve dok dimenzije tumora ne postanu izražene toliko da tumor svojom površinom počne da pritiska tkivo okolnih organa u unutrašnjosti trbušne duplje. Pri takvim okolnostima, prvi simptom koji se oseti, može se definisati kao izraženost pritiska i težine u donjem desnom uglu trbušne duplje.

Simptomi zloćudnih, odnosno malignih tumora slepog creva, takođe dugo mogu izostati, ali se može dogoditi da kod pacijenta kod kojeg je izražen ovaj oblik zdravstvenog problema dođe do razvoja sklonosti ka čestoj pojavi dijareje.

Pri takvim okolnostima, dijareja nastaje kao posledica lučenja određenih sekrecija malignog tumora slepog creva.

Metode pregleda slepog creva

Svaki pacijent koji primeti manifestaciju simptoma oboljenja slepog creva, pre nego što se podvrgne operaciji slepog creva, mora da se podvrgne odgovarajućoj metodi pregleda slepog creva.

Metode pregleda slepog creva su sledeće:

  • Klasični specijalistički pregled: U okviru obavljanja klasičnog specijalističkog pregleda, lekar gastroenterolog na osnovu temeljnog opipavanja stomaka pacijenta, utvrđuje da li je u unutrašnjosti trbušne duplje izraženo uvećanje slepog creva, da li je slepo crevo osetljivo na dodir i slično.
  • Ultrazvučni pregled: Ultrazvučni pregled slepog creva, ujedno je i najčeši metod pregleda kojem se pristupa u cilju dijagnostikovanja oboljenja slepog creva. Ovaj metod pregleda, izvodi se uz pomoć aparata za ultrazvuk koji između ostalog sadrži i monitor na kojem je direktno moguće posmatrati i dijagnostikovati stanje slepog creva.
  • CT skeniranje: U okviru obavljanja CT skeniranja, moguće je precizno ustanoviti fazu upale slepog creva ili činjenicu da je eventualno došlo do pucanja slepog creva.
  • Laboratorijska analiza krvi: Onda kada je izražena upala slepog creva, u organizmu pacijenta, dolazi do porasta vrednosti leukocita. Zbog toga, u cilju utvrđivanja vrednosti leukocita, pristupa se laboratorisjkoj analizi krvi.

Tek kada se na osnovu rezultata obavljenog pregleda ustanovi izraženost oboljenja slepog creva, koje kao takvo stvara potrebu za operacijom slepog creva, pristupa se sprovođenju postupka operacije slepog creva.

Operacija slepog creva – postupak

Operacija slepog creva, stručno se naziva apendektomija. Ovaj oblik operacije, započinje se tako što hirurg otvara hirurški rez na stomaku pacijenta i to u donjem desnom području stomaka.

Dimenzije takvog hirurškog reza, najčešće su od pet do sedam centimetara, a dubina reza je tolika da se kroz rez može doći direktno do površine slepog creva.

Kada hirurg napravi opisani hirurški rez, koristeći sterilne hirurške rukavice i odgovarajuće sterilne hirurške instrumente, on prilazi do samog slepog creva i hirurški ga odstranjuje od debelog creva za koje je slepo crevo vezano takozvanim mezantričkim spojem odnosno takozvanom mezantričkom vezom.

Odstranjeno slepo crevo se potom izvlači iz tela pacijenta i nakon toga hirurški rez se zatvara tako što se ušije hirurškim koncem.

Pre nego što se hirurški rez zatvori, hirurg proverava da li na okolnom tkivu u unutrašnjosti trbušne duplje postoje eventualno izražene promene koje su nastale kao posledica oboljenja slepog creva.

Takve promene, mogu biti izražene na primer kroz pojavu apscesa koji je ispunjen gnojem. Ukoliko takav apsces postoji on se sanira kroz postupak dreniranja i tek po završetku tog postupka pristupa se zatvaranje hirurškog reza.

Osim na upravo opisani način, operacija slepog creva se može obaviti i laparoskopski.

Laparoskopska operacija slepog creva, sprovodi se uz pomoć specijalnog medicinskog instrumenta koji se naziva laparoskop, a koji se zapravo može opisati kao veoma tanki medicinski teleskop.

Laparoskop se koristi tako što se u cilju preciznog pregledanja unutrašnjosti trbušne duplje uvodi u trbušnu duplju kroz doslovno minijaturni hirurški otvor na površini stomaka.

Kada se laparoskop uvede u unutrašnjost trbušne duplje, lekar, tačnije hirurg ima precizan uvid u stanje i u položaj slepog creva i samim tim lako i precizno može da pristupi odstranjivanju slepog creva.

Pri sprovođenju laparoskopske operacije slepog creva, postupak odstranjivanja slepog creva se vrši uz pomoć specijalnih medicinskih instrumenata koji su tanki i koji se u unutrašnjost trbušne duplje mogu uvesti kroz isti minijaturni rez na stomaku kroz koji je uveden i laparoskop.

Operacija slepog creva – iskustva

Pacijenti koji su imali prilike da se podvrgnu operaciji slepog creva, svedoče o tome da je reč o gotovo rutinskom obliku operacije nakon koje je za veoma kratak vremenski period moguće u potpunosti se oporaviti i vratiti svojim uobičajenim životnim aktivnostima.

Operacija slepog creva – oporavak

Period oporavka od operacije slepog creva, donekle je individualan i u najvećoj meri zavisi od činjenice da li je operacija slepog creva obavljena klasično ili laparoskopski, ali i od činjenice koja se odnosi na opšte zdravsveno stanje i na opštu otpornost organizma pacijenta.

Ukoliko je operacija slepog creva obavljena klasično, biće potrebno da narednih nekoliko dana do nedelju dana ostanete zadržani u bolnici i da za to vreme budete podvrgnuti adekvatnom pružanju medicinske nege koja uključuje sprovođenje redovne kontrole reakcija vašeg organizma na prethodno izraženo delovanje anestezije kao i na sam čin operativnog zahvata koji je izveden.

Naime, u toku boravka u bolnici, lekari će vam kontrolisati disanje, srčani ritam i ostale funkcije koje bi privremeno mogle postati promenjene i poremećene usled prethodno izraženog delovanja anestezije.

Takođe, veoma je verovatno da će vam lekar prepisati odgovarajući antibiotik, koji će biti potrebno da konzumirate u cilju sprečavanja nastanka infekcije operisanog područja, ali i odgovarajući analgetik koji će biti potrebno da konzumirate u cilju saniranja bolova koji se javljaju u području tkiva na kojem je otvaran hirurški rez i koje je uopšteno hirurški tretirano.

Ukoliko je operacija slepog creva obavljena laparoskopski, period oporavka traje značajno kraće i ponekad čak ne zahteva ni bolničko zadržavanje.

Naime, veliki broj pacijenata koji se podvrgnu laparoskopskoj operaciji slepog creva, već istog dana se mogu vratiti kući.

Ipak, takvim pacijentima mora biti pružena adekvatna kućna nega koja podrazumeva ležanje i strogo mirovanje u periodu od pet do sedam dana, kao i upotrebu medikamenata koji imaju za cilj da spreče nastanak infekcije i da saniraju bolove, a to su medikamenti iz grupe antibiotika i medikamenti iz grupe analgetika.

Operacija slepog creva – posledice

Srazmerno činjenici da slepo crevo zapravo nema poznatu i medicinski dokazanu ulogu u ljudskom organizmu, nakon operacije slepog creva ne nastaju i ne razvijaju se nikakve trajne posledice.

Jedine posledice koje mogu nastati i koje se mogu razviti nakon operacije slepog creva, mogu biti izražene kao trenutne i mogu podrazumevati nastanak infekcije hirurškog reza kroz koji je sproveden postupak operacije.

Takav oblik posledice, može se razviti ukoliko pacijent nedovoljno i neadekvatno brine o svojoj ličnoj higijeni i ukoliko na taj način dozvoli da hirurški tretirano područje dođe u dodir sa nečistoćama i sa bakterijama.

Pri takvim okolnostima, posledice se mogu sanirati kroz upotrebu odgovarajuće vrste antibiotika.

Operacija slepog creva – cena

U privatnim bolnicama u Srbiji, klasična operacija slepog creva, sprovodi se po ceni koja se kreće u rasponu od 50.000 dinara do 70.000 dinara, dok se laparoskopska operacija slepog creva sprovodi po ceni koja se kreće u rasponu od 150.000 dinara do 180.000 dinara.

Sponzorisano:

loading...
Loading...