Lifestyle

Šta vas čeka u prevodilačkoj agenciji?

Trebaju vam usluge prevodica? Ako je prevod zvaničnih dokumenata u pitanju i ukoliko je potrebno da prevodi budu u poslovne svrhe, onda je nabolje da se obratite prevodilačkoj agenciji.

Jasno je da se agenciji obraćate sa molbom da vam prevede određene dokumente, a kada vas pitaju šta je to što želite, određene renomirane prevodilačke agencije će vas pitati nekoliko osnovnih pitanja.

Kada se agencija razume u svoj posao,  pred vas će postaviti listu pitanja koje svaka profesionalna i iskusna firma pred svoje potencijalne korisnike usluga postavlja.

Nikako ne bi trebalo preskočiti klijenta i njega potceniti, jer je neophodno da i svaki korisnik bude uključen u prevođenje. To dobro znaju prevodilačke agencije, pa često traže sugestije klijenata, a ponekad traže i da im razrešite brojne nedoumice.

Pitanja koja vam mogu postaviti u prevodilačkoj agenciji

Iskustvo je pokazalo da postoji nekoliko osnvnih pitanja koje većina ozbiljnih prevodilačkih agencija postavlja svojim klijentima.

#1 Kome je namenjen prevod?

Veoma je važno da li će preveden materijal biti namenjen interno u okviru, recimo kompanije u kojoj klinet radi ili je predviđen za određenu publiku ili javnost. Zbog toga se često mogu razlikovati stil, ton i format prevedenog materijala. O tome brinu sve agencije, te se nemojte začuditi ako vam budu tražili ovu informaciju.

#2 Da li želite kontrolu izvornog govornika?

Kontrolu kvaliteta prevoda najbolje može da proceni izvorni govornik. Lingvista, tj. izvorni govornik nekog jezika najbolje može da proceni da li je neki prevod kvalitetan ili ne, a u mnogim renomiranim agencijama postoji ovaj vid usluge kako biste provereno znali da je sve pravilno prevedeno.

#3 Da li imate neke ranije prevode datog dokumenta?

Važno je da prevodi budu koegzistentni pogotovu ako je reč o dugotrajnim projektima. Zato nemojte da vas začudi ako vam prevodilac zatraži ranije prevode, jer ipak prevodi bi trebalo da budu iste sadržine.

#4 Da li postoji lista posebnih termina?

Neophodno je na početku posla utvrditi listu termina koje bi trebalo koristiti u dokumentu. Zbog svoje preciznosti, al ii jasnosti, tekst mora da sadrži termine koji se kroz čitav dokument provlače, jer će samo tako dopreti do ciljane publike. Svaka delatnost ima neki svoj poseban jezik, te se i termini prilagođavaju u zavisnosti od profesije.

#5 Termini koji ne bi trebalo koristi

Ako niste znali, pojedine zemlje imaju listu problematičnih termina koji se iz različitih, nekada marketniških, a nekada zakonskih razloga ne bi trebalo koristiti. U takvim slučajevima bi trebalo naglasiti prevodiocu na posebne termine koje ne treba koristiti.

#6 Nejasnoće u vezi sa određenim frazama

Posebno se naglašava mogućnost kontaktiranja klijenta ukoliko postoji neka nejasna fraza u tekstu. Nemoguće je u ovakvim situacijama izostaviti korisnika usluga, jer je važno document prevesti na originalan način, zato se često traže sugestije klijenata oko pojedinih nejasnoća.

#7 Saradnja sa prethodnim prevodilačkim agencijama

Ako vas određena agencija pita o prethodnim saradnja, ali ne da bi proveravali čije ste usluge koristili, nego da bi naučili iz vaših prethodnih iskustava. Naime, u takvim situacijama prevodilačke agencije žele da nastave dobru praksu, ali i da izbegnu greške koje su njihovi prethodnici pravili.