Lifestyle

Zašto treba koristi PVC predmete?

Da li znate šta je PVC?

Svi znamo šta je PVC stolarija, mnogo se govori o predmetima koji nastaju od ovog materijala, ali ima onih koji ne znaju šta tačno ovaj naziv znači.

Beli stabilan fini prah koji se ne rastvara u vodi i koji je postojan u odnosu na baze i kiseline, koji ne sadrži miris i ukus naziva se PVC ili preciznije rečeno poli vinil hlorid.

Zbog lakog načina proizvodnje, ovaj materijal je povoljan, a njegov nastanak vezuje se za davnu 1922. godinu. Ipak, sa njegovom širom primenom započinje se tek u poslednje tri decenije.

PVC je termoplastična masa koja reaguje prilikom promene temperature. Kada temperatura raste, ovaj materijal omekšava, a kada je niža temperatura, on se vraća u pređašnje stanje.

Upravo je to glavna razlika između specifičnih masa, jer određene mase pri višim temperaturama postaju plastične i onda očvrsnu, pa se ne mogu više vratiti u pređašnje stanje.

Zato se PVC materijal može reciklirati nekoliko puta.

Tvrdi vs. Meki PVC

U zavisnosti od temperature na kojoj se vrši proces polimerizacije mogu nastati tvrdi i meki PVC. Stvaranje molekurarne mase zavidi od temperature na kojoj se vrši reakcija, stoga što je temperature viša, to je molekularna masa manja i tako nastaje tvrdi PVC. Meki PVC nastaje kada se temperature snižava, a molekularna masa povećava.

Tvrdi i meki PVC razlikuju se po tome što se za proizvodnju kanalizacionih cevi, vodovodnih cevi, mašinskih delova i profila za vrata i prozore koristi tvrdi PVC, dok se baštenska pvc creva za vodu, folije, zaptivke za vrata i prozore, kablovi izrađuju od mekog PVC materijala.

Unapređenje polimera

Danas mnogi proizvođači stolarije, odnosno proizvođači profila za prozore i vrata konstantno rade na unapređenju polimera.

Zato se danas uuglavnom radi, kako bi to stručnjaci rekli takozvana 20 generacija polimera. Njena prednost leži u tome što su ekološki prihvatljivi, UV stabilni, elastični, manje su štetni po čoveka i temperaturno su stabilni.

Zato se oni u strogo kontrolisanim i tačno određenim uslovima proizvode.

Posebno se obraća pažnja na unapređenje polimera i konstantno se na tome radi. Svi proizvođači znaju da na prvom mestu mora biti zaštita zdravlja čoveka, te imaju na umu da se upotrebom PVC proizvoda i te kako čuva zdravlje ljudi, ali i štiti životna sredna.

Prednosti proizvoda od PVC-a

Prednosti PVC materijala su u tome što se njihovom primenom, posebno u stolariji sprečava seča šuma koja je u pretgodnim godinama bila ključni korak u proizvodnji stolarije. Ako se porede proizvodi koji sadrže tvrdo drvo i PVC, onda znajte da su PVC proizvodi jeftiniji i mogu se pronaći na tržištu po skoro upola manjoj ceni.

Još jedna prednost, npr. PVC stolarije u odnosu na drvenu leži u njenom veku trajanja. Naime, drvena stolarija tokom svog trajanja zahteva dodatnu zaštitu što nije slučaj sa PVC stolarijom. Dodatna prednost jeste u tome što PVC meterijal koji se koristi u proizvodnji profila za vrata i prozore jete u čvrstom stanju i na sobnim temperaturama ne ispušta nikakve gasove, pa samim tim ne dolazi ni do pojave nekih neprijatnih mirisa.