Nega i lepota

Čarape za vene – po meri, upotreba, iskustva i cena

Prisustvo proširenih vena, predstavlja sve više rasprostranjen oblik zdravstvenog problema koji se sve učestalije javlja ne samo kod osoba koje su u zrelim godinama, već i kod mladih osoba.

Ovaj oblik zdravstvenog problema, razvija se uglavnom usled delovanja dva osnovna faktora, a to su česta izloženost dugotrajnom stajanju i genetska predispozicija.

Naime, kada je osoba iz bilo kog razloga prinuđena da često i dugotrajno stoji, takva činjenica, polako ali sigurno dovodi do slabljenja zidova krvih sudova, do nakupljanja krvi u nogama i do pojave proširenih vena na nogama.

Istovremeno, genetska predispozicija takođe značajno utiče na razvoj ovog zdravstvenog problema i dokazano je da on neuporedivo češće nastaje kod osoba kod kojih su i bliski krvni srodnici (najčešće su to majka, otac, baba ili deda) takođe imali proširene vene.

Zdravstveni problem koji se definiše kroz prisustvo proširenih vena, praćen je simptomima koji se međusobno mogu podeliti u četiri kategorije koje su svojstvene istom broju razvojnih faza ovog zdravstvenog problema.

Konkretnije, u prvoj fazi razvoja proširenih vena, dolazi do svedeno izražene i uočljive proširenosti krvnih sudova, to jest vena na nogama. U toj fazi, venska cirkulacija se i dalje obavlja normalno i ne može se primetiti prisustvo bola, niti prisustvo osećaja napetosti u nogama.

Onda kada osoba uz svedeno izraženu i uočljivu proširenost krvnih sudova, to jest vena na nogama oseti i prisustvo bola i prisustvo osećaja napetosti u nogama, to je znak da je ovaj zdravstveni problem dospeo u drugu fazu razvoja.

U trećoj fazi razvoja proširenih vena, dolazi i do razvoja poremećaja venske cirkulacije i tada izraženost proširenosti vena postaje drastično uočljivija (izražene vene tada često poprimaju takozvani “zmijoliki” oblik) i tada dolazi i do nastupanja oticanja nogu i do pojave grčeva u nogama koji se najčešće manifestuju u toku noći ili u fazi mirovanja.

U poslednjoj, četvrtoj fazi razvoja proširenih vena, može doći i do razvoja ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija koje prate proširenost vena, a koje mogu biti izražene kroz pucanje variksa, kroz pojavu trombova odnosno krvnih ugrušaka u unutrašnjosti vena, pa i kroz krvarenje.

Odmah po primećivanju simptoma proširenih vena, a u cilju usporavanja razvoja ove vrste zdravstvenog problema, poželjno je da se osoba obrati svom lekaru i da od njega zatraži uput za specijalistički pregled kod vaskularnog hirurga.

U skladu sa tipom dijagnoze, vaskularni hirurg će osobi kod koje je izraženo prisustvo proširenih vena odrediti adekvatnu terapiju koja se može odnositi na upotrebu medikamenata u formi masti ili gelova, ali i na upotrebu čarapa za vene.

U nastavku teksta, otkrićemo vam sve što je potrebno da znate u vezi načina upotrebe čarapa za vene, u vezi iskustava osoba koje su imale prilike da ih koriste, kao i u vezi njihove cene.

Čarape za vene – kako odrediti pravu meru?

Na tržištu, dostupan je značajan broj međusobno različitih modela čarapa za vene. Takvi modeli, međusobno se razlikuju po merama koje podrazumevaju veličinu, dužini i stepen kompresije koju čarape vrše na površinu nogu, a na taj način i na same vene.

Kada je u pitanju veličina čarapa za vene, ona se pre svega odnosi na njihov obim koji kada se bira treba da bude usklađen sa obimom vaših nogu. Pritom, usklađenost između obima čarapa za vene i obima vaših nogu, treba da bude takva da obim čarapa za vene bude neznatno i prilagođeno manji od obima vaših nogu kako bi kao takav omogućio da čarape mogu da ispolje efekat kompresije.

loading...

Kada je u pitanju dužina čarapa za vene, bitno je napomenuti da postoje čarape za vene u formi dokolenica, čarape za vene u formi hulahopki i čarape za vene koje kada se obuku dosežu do prepona. Odabir dužine čarapa za vene, treba prilagoditi regiji na nogama u kojima su izražene proširene vene.

Konkretnije, ukoliko su vam proširene vene izražene samo na listovima, potrebno je da odaberete čarape za vene u formi dokolenica. Ukoliko su vam proširene vene izražene i na butinama, potrebno je da odaberete čarape za vene koje kada se obuku dosežu do prepona.

Ukoliko su vam proširene vene izražene i iznad regije butina, potrebno je da odaberete čarape za vene u formi hulahopki.

Kada je u pitanju stepen kompresije koju su čarape za vene u stanju da vrše na površinu vaših nogu, a samim tim i na same vene, on se izražava kroz merne jedinice za pritisak (mmHg ili kPa) i važno je napomenuti da u odnosu na stepen kompresije koju su u stanju da vrše, čarape za vene mogu biti podeljene u ukupno 5 kategorija koje se definišu kroz takozvane razrede kompresije.

Čarape za vene koje vrše kompresiju od 12 do 18 mmHg (to je do 2 kPa), namenjene su za preventivnu upotrebu i kao takve odgovaraju osobama kod kojih simptomi proširenih vena još uvek nisu nastali niti su se razvili, ali kod kojih je postoji rizik od njihovog nastanka i razvoja (to su pre svega osobe koje su često izložene dugotrajnom stajanju).

Čarape za vene koje vrše kompresiju od 18 do 21 mmHg (to je oko 2,6 kPa) smatraju se čarapama koje pripadaju razredu I i namenjene su osobama kod kojih je dijagnostikovana blago izražena proširenost vena, odnosno osobama kod kojih je ovaj oblik zdravstvenog problema u prvoj fazi razvoja.

Čarape za vene koje vrše kompresiju od 23 do 32 mmHg (to je oko 3,7 kPa), smatraju se čarapama koje pripadaju razredu II i namenjene su osobama kod kojih je ovaj oblik zdravstvenog problema u drugoj fazi razvoja.

Čarape za vene koje vrše kompresiju od 34 do 46 mmHg (to je oko 5,6 kPa), smatraju se čarapama koje pripadaju razredu III i namenjene su osobama kod kojih je ovaj oblik zdravstvenog problema u trećoj fazi razvoja.

Čarape za vene koje vrše kompresiju preko 49 mmHg (to je od oko 7,5 do oko 8 kPa) smatraju se čarapama koje pripadaju razredu IV i namenjene su osobama kod kojih je ovaj oblik zdravstvenog problema u četvrtoj fazi razvoja, odnosno kod kojih je došlo do nastanka i do razvoja najkomplikovanijih oblika simptoma proširenih vena.

Odabir stepena kompresije čarapa za vene, preporučljivo je odabrati isključivo u skladu sa preporukom vaskularnog hirurga, odnosno tek nakon podvrgavanja detaljnom specijalističkom pregledu u okviru kojeg je potrebno prvenstveno utvrditi razvojnu fazu proširenih vena.

Jedino čarape za vene koje su namenjene za preventivnu upotrebu i koje kao takve vrše kompresiju od 12 do 18 mmHg, možete početi da upotrebljavate i sami, bez prethodne konsultacije sa vaskularnim hirurgom.

Čarape za vene – način upotrebe

Čarape za vene, potrebno je da oblačite isključivo ujutru dok vam noge još uvek nisu otečene i to dok se nalaze u horizontalnom položaju. Postupak oblačenja čarapa za vene, treba da započnete tako što ćete ih navući najpre na stopala, a potom ih postepeno i polako, ravnomerno ih raspoređujući po površini noge, to jest nogu povlačiti na gore. Kada završite postupak navlačenja čarapa za vene, ukoliko ste to pravilno uradili, ni na jednoj regiji nogu, one ne smeju da budu nabrane, što znači da svuda treba da budu ravnomerno zategnute i nigde labave ili prezategnute.

Kada ste obukli čarape za vene, treba da ih nosite čitav dan, tačnije sve dok ste prinuđeni da stojite.
Kada završite sve veće dnevne obaveze i kada budete u prilici da možete da ležite ili bar da sedite, tek onda je vreme da skinete čarape za vene. Postupak skidanja čarapa za vene je jednostavan i treba da izgleda tako da uhvatite gornje krajeve čarapa i da čarape povlačite na dole do stopala i preko stopala, kako bi ste ih skinuli.

Čarape za vene – iskustva

Prema iskustvima osoba koje su bile u prilici da upotrebljavaju ovaj proizvod, čarape za vene u značajnoj meri doprinose ublažavanju simptoma kao što su prisustvo bolova u nogama, prisustvo osećaja napetosti u nogama, prisustvo otečenosti nogu ili pojava grčeva u nogama.

Pritom, važno je napomenuti da se takvi efekti delovanja čarapa za vene primećuju odmah nakon njihovog oblačenja, ali pod uslovom da ste napravili pravi odabir čarapa, odnosno pod uslovom da vam odgovara njihov obim, njihova dužina i stepen kompresije koju one vrše. Baš zato, čarape za vene, najbolje je odabrati po savetu i po preporuci vaskularnog hirurga, a u skladu sa konkretnom dijagnozom i sa stanjem u kojem su vaše vene.

Čarape za vene – cena

Čarape za vene, možete kupiti u apotekama ili u prodajnim objektima u kojima se kupuju ortopedska pomagala.

Njihova cena, kreće se u rasponu od oko 2.000 dinara do oko 6.500 dinara u zavisnosti od modela, kao i u zavisnosti od osobina modela (pre svega u zavisnosti od stepena kompresije koju vrše).

Sponzorisano:

loading...
Loading...