Nega i lepota

Daktanol krema, gel – upotreba, iskustva, rezultati i cena

Daktanol krema i Daktanol gel, predstavljaju dva oblika, to jest dve forme lekovitog preparata koji se koristi u cilju saniranja simptoma infekcija koje su izazvane prisustvom i delovanjem različitih vrsta gljivica (kao što je kandida) ili prisustvom i delovanjem različitih vrsta gram pozitivnih bakterija (kao što su stafilokoka ili streptokoka).

U zavisnosti od toga na kojoj tačno regiji tela je neka od takvih infekcija izražena, zavisi da li je potrebno odlučiti se za upotrebu Daktanol kreme ili za upotrebu Daktanol gela.

Naime, razlika između ove dve forme proizvoda je u tome što je Daktanol krema namenjena za lokalnu, to jest za spoljašnju upotrebu, dok je Daktanol gel namenjen za oralnu upotrebu, odnosno za konzumiranje na način koji je precizno određen i koji ćemo nešto kasnije kroz sadržaj ovog teksta opisati.

Konkretno, Daktanol krema, koristi se onda kada je infekcija koja je izazvana prisustvom i uticajem gljivica ili prisustvom i uticajem gram pozitivnih bakterija izražena na površini kože ili na površini noktiju, dok se Daktanol gel koristi u prisustvu infekcija koje zahvataju usnu duplju, regiju grla, regiju ždrela, pa čak i regiju želuca ili regiju creva, a koje su takođe izazvane prisustvom i uticajem gljivica ili gram pozitivnih bakterija.

Svoju vrlo efikasnu moć lekovitog delovanja na gore navedene oblike infekcija i Daktanol krema i Daktanol gel poseduju i ispoljavaju u najvećoj meri zahvaljujući aktivnoj supstanci koja se naziva mikonazol, a koja je u značajnoj koncentraciji sadržana u njihovom sastavu.

Aktivna supstanca mikonazol, a samim tim Daktanol proizvodi čiji je sastav baziran na ovoj supstanci, deluju tako što onemogućavaju nastanak ergosterola i tako što shodno tome paralelno menjaju sve prisutne komponente ćelijske membrane.

Upravo opisani način delovanja Daktanol kreme, ali Daktanol gela rezultira direktnim uništavanjem ćelija gljivica, kao i direktnim uništavanjem ćelija gram pozitivnih bakterija.

Osim što deluju na eliminisanje simptoma gljivičnih infekcija i infekcija koje su izazvane prisustvom i uticajem gram pozitivnih bakterija, Daktanol krema i Daktanol gel takođe deluje i na suzbijanje širenja takvih infekcija sa jedne regije kože ili sluzokože na drugu regiju kože ili sluzokože (ukoliko govorimo o kremi), kao i sa jedne regije gastrointestinalnog trakta na drugu regiju gastrointestinalnog trakta (ukoliko govorimo o gelu).

Daktanol krema – način upotrebe

Daktanol krema, koristi se isključivo za lokalnu upotrebu, to jest za nanošenje na površinu kože ili na površinu noktiju i njena upotreba, namenjena je odraslim osobama i deci koja su starija od dve godine.

Postupku upotrebe Daktanol kreme, treba pristupati dva puta u toku dana i to tako što ćete malu količinu njenog sadržaja naneti i utrljati u tankom i u ravnomerno raspoređenom sloju direktno na površinu kože koja je zahvaćena infekcijom ili na površinu i oko površine noktiju koji su zahvaćeni infekcijom.

Prilikom upotrebe Daktanol kreme, treba da obratite pažnju na to da njen sadržaj ne dođe u dodir sa sluzokožom.

Pre upotrebe Daktanol kreme, potrebno je da vam koža bude čista i suva, a nakon upotrebe Daktanol kreme, potrebno je da operete ruke, kako se prisustvo gljivica ili gram pozitivnih bakterija ne bi prenelo na druge regije vaše kože ili na druge ljude.

Koliko dugo je potrebno upotrebljavati Daktanol kremu?

U većini slučajeva, upotreba Daktanol kreme veoma brzo dovodi do postizanja maksimalnih rezultata i do potpunog odsustva simptoma infekcije.

Međutim, upotreba Daktanol kreme treba da traje ukupno deset dana nakon dana kada ste konstatovali potpuno odsustvo simptoma infekcije. U protivnom, ukoliko upotreba Daktanol kreme traje kraće, može se dogoditi da simptomi infekcije ponovo nastanu i da se infekcija ponovo razvije.

Ukupan period upotrebe Daktanol kreme, treba da traje od dve nedelje do maksimalno šest nedelja.

Daktanol krema – iskustva i rezultati delovanja

Prema iskustvima ogromne većine korisnika Daktanol kreme, reč je o izuzetno delotvornom preparatu koji za samo nekoliko dana redovne i pravilne upotrebe dovodi do postizanja maksimalnih rezultata i do potpunog eliminisanja simptoma infekcije koja je uzrokovana prisustvom i uticajem gljivica ili gram pozitivnih bakterija.

U većini slučajeva, maksimalni rezultati delovanja Daktanol kreme, mogu se primetiti već nakon prvih nedelju dana upotrebe.

Daktanol krema – cena

Daktanol kremu, možete pronaći i kupiti u gotovo svim apotekarskim ustanovama i to po ceni koja je nešto veća od 200 dinara.

Daktanol gel – način upotrebe

Da bi Daktanol gel mogao efikasno i uspešno da ispolji svoje lekovito delovanje i da doprinese saniranju simptoma gljivičnih infekcija ili infekcija koje su izazvane prisustvom i uticajem gram pozitivnih bakterija, potrebno je da se upotrebljava na propisan način, koji se što je jako važno napomenuti razlikuje u odnosu na to da li se odnosi na odrasle osobe ili na decu.

loading...

Iz pomenutog razloga, pojedinačno ćemo vam objasniti na koji način Daktanol gel treba da upotrebljavaju odrasli, a na koji način deca.

Upotreba kod odraslih:

Kada su u pitanju odrasle osobe, upotrebi Daktanol gela treba pristupiti na sledeći način:

Ukoliko je infekcija izražena u nekoj od takozvanih plitkih regija gastrointestinalnog trakta, kao što je unutrašnjost usne duplje, regija grla ili regija ždrela, ukupno četiri puta u toku dana, u usta stavite jednu do najviše dve ravne kafene kašike sadržaja Daktanol gela (to je 5 do 10 mililitara sadržaja Daktanol gela). Zatim, sadržaj gela što duže zadržite u unutrašnjosti usta i to trudeći se da on bude što bliže regiji koja je zahvaćena infekcijom i tek onda ga polako progutajte. Ovaj postupak, uvek sprovodite nakon jela i nakon toga, jedan kraći vremenski period (bar 15 minuta) nemojte piti vodu, niti bilo koju drugu vrstu tečnosti.

Ukoliko je infekcija izražena u nekoj od takozvanih dubljih regija gastrointestinalnog trakta, kao što je unutrašnjost želuca ili unutrašnjost creva, takođe ukupno četiri puta u toku dana upotrebite istu, gore navedenu količinu sadržaja Daktanol gela, ali ovog puta tako što ćete je direktno progutati bez prethodnog zadržavanja u ustima.

Ovaj način upotrebe, takođe sprovodite nakon jela i takođe nakon toga jedan kraći period (bar 15 minuta) nemojte piti vodu, niti bilo koju drugu vrstu tečnosti.

Ukoliko je infekcija izražena na području gingive, to jest na području desni i to kod osoba koje koriste totalnu protezu, upotrebi Daktanol gela treba pristupiti tako što ćete četiri puta u toku dana malu količinu njegovog sadržaja naneti i čistim prstom utrljati direktno na površinu desni, nakon što ste prethodno izvadili protezu. Tek nakon pola sata delovanja gela, vratite, to jest ponovo stavite protezu.

Pritom, u toku večernje upotrebe (to je ujedno četvrta upotreba u toku dana), nanošenje i utrljavanje Daktanol gela na površinu desni sprovedite na isti, gore opisani način, ali ovog puta, protezu nemojte vraćati, već na njenu površinu takođe nanesite ravnomerno raspoređen tanak sloj Daktanol gela i protezu ostavite sve do jutra kako bi Daktanol gel dubinski delovao na prisustvo gljivica ili na prisustvo gram pozitivnih bakterija na njoj.

Protezu isperite tek ujutru i vratite je na desni, nakon što ste desni prethodno tretirali Daktanol gelom.

Upotreba kod dece:

Kada su u pitanju deca, način upotrebe Daktanol gela, zavisi od konkretnog uzrasta deteta.

Pritom, Daktanol gel se ne sme upotrebljavati kod dece koja su mlađa od 6 meseci, jer deca tog uzrasta, nemaju dovoljno razvijen refleks za gutanje.

Ukoliko je dete starije od 6 meseci, a mlađe od 2 godine, upotrebi Daktanol gela treba pristupati tako što ćete četiri puta u toku dana unutrašnjost usne duplje deteta namazati sa sadržajem Daktanol gela u količini koja se može izmeriti sa jednom četvrtinom ravne kafene kašike (to je 1,25 mililitara sadržaja gela). Pritom, navedenu količinu sadržaja Daktanol gela, detetu nikada nemojte odjednom nanositi u unutrašnjost usne duplje, već tu količinu podelite na nekoliko delova i svaki od tih delova ukupne količine upotrebite nakon nekoliko minuta vremenskog rastojanja (na oko 5 minuta).

Takođe, sadržaj ovog gela nikada nemojte nanositi duboko u unutrašnjost usne duplje deteta, već ga nanesite na površinu sa unutrašnje strane desni i oko te regije. Razlog za prisustvo takvih pravila upotrebe Daktanol gela kada su u pitanju deca koja su starija od 6 meseci, a mlađa od 2 godine, ogleda se u tome što je Daktanol gel prilično gust i što kao takav lako može skliznuti u grlo deteta i uzrokovati začepljenje disajnih puteva ukoliko se odjednom upotrebi u većoj količini. Prilikom upotrebe Daktanol gela, dete uvek postavite u sedeći položaj i nemojte dozvoliti da legne sve dok niste sigurni da je progutalo sadržaj gela. Ovaj postupak, sprovodite uvek nakon što je dete konzumiralo obrok i nakon toga, detetu bar 15 minuta nemojte davati vodu ili bilo koju drugu vrstu tečnosti.

Ukoliko je dete starije od dve godine, a mlađe od 6 godina, upotrebi Daktanol gela pristupite tako što ćete dva puta u toku dana unutrašnjost usne duplje deteta namazati sa sadržajem Daktanol gela u količini koja se može izmeriti sa jednom ravnom kafenom kašikom (to je 5 mililitara sadržaja gela). Takvom načinu upotrebe gela, pristupite uvek nakon što je dete konzumiralo obrok i nakon toga detetu nemojte davati vodu ili bilo koju drugu vrstu tečnosti bar 15 minuta.

Ako je dete starije od 6 godina, upotrebi Daktanol gela pristupite tako što ćete četiri puta u toku dana detetu dati po jednu ravnu kafenu kašiku sadržaja Daktanol gela (to je 5 mililitara sadržaja gela) i reći mu da sačeka što više može dok ne proguta taj sadržaj. Kao i u svim prethodno navedenim i opisanim slučajevima i ovog puta, postupak upotrebe Daktanol gela, sprovedite nakon što je dete konzumiralo obrok i detetu 15 minuta nakon toga nemojte davati da pije vodu ili bilo koju drugu vrstu tečnosti.

Koliko dugo je potrebno upotrebljavati Daktanol gel?

I kada su u pitanju odrasli i kada su u pitanju deca, upotreba Daktanol gela treba da traje od jedne do dve nedelje ukoliko je u pitanju infekcija takozvanih plitkih regija gastrointestinalnog trakta, kao što je unutrašnjost usne duplje, regija grla ili regija ždrela i oko četiri nedelje ukoliko je u pitanju infekcija takozvanih dubljih regija gastrointestinalnog trakta, kao što je unutrašnjost želuca ili unutrašnjost creva.

Pritom, ukoliko se pre navedenih perioda dogodi da primetite potpuno odsustvo simptoma infekcije, upotrebu Daktanol gela ne morate sprovoditi kroz maksimalni preporučeni period, ali je nemojte prekidati bar dva dana nakon potpunog izostanka simptoma infekcije.

U protivnom, ukoliko terapija Daktanol gelom ne traje i dva dana nakon potpunog izostanka simptoma infekcije, simptomi infekcije mogu ponovo nastati i infekcija se u tom slučaju može ponovo razviti.

Daktanol gel – kada se ne sme upotrebljavati?

Upotrebi Daktanol gela, ne smeju pristupati osobe kod kojih je oslabljena ili na bilo koji način poremećena funkcija jetre, kao ni osobe kod kojih je izražen bilo koji oblik oboljenja jetre.

Takođe, upotrebi Daktanol gela ne smeju da pristupaju osobe koje paralelno konzumiraju neke od sledećih vrsta medikamenata:

– Određene vrste meikamenata koji su namenjeni za saniranje digestivnih tegoba (jedan od takvih medikamenata je “Cisaprid”),

– Medikamenti koji pripadaju grupi antihistaminika, odnosno koji se koriste u cilju saniranja simptoma alergijskih reakcija (neki od takvih medikamenata su “Astemizol”, “Terfenadin” i “Mizolastin”),

– Određene vrste medikamenata koji su namenjeni saniranju simptoma psihičkih zdravstvenih smetnji i poremećaja (neki od takvih lekova su “Sertindol” i “Pimozid”),

– Određene vrste medikamenata koji su namenjeni saniranju simptoma migrene (jedan od takvih medikamenata je “Ergotamin”),

– Medikamenti koji pripadaju grupi antiaritmika, odnosno koji se koriste u cilju uspostavljanja normalnog srčanog ritma (neki od takvih medikamenata su “Dofetilid” i “Kinidin”),

– Medikamenti koji su namenjeni smanjenju nivoa lošeg holesterola u krvi (neki od takvih medikamenata su “Lovastatin” i “Simvastatin”).

Ukoliko je osoba podvrgnuta bilo kom obliku redovne, to jest stalne terapije medikamentima, kao što je terapija u okviru prisustva dijabetesa na primer ili bilo koji drugi oblik redovne terapije, potrebno je da se takva osoba pre započinjanja upotrebe Daktanol gela posavetuje sa svojim lekarom, jer se može dogoditi da postoji potreba za korigovanjem doza medikamenata koji su uključeni u okvir redovne terapije, kako ne bi došlo do pojave kontraindikacija u toku upotrebe Daktanol gela.
Kada su u pitanju trudnice, žene koje planiraju trudnoću ili dojilje, one takođe ne bi smele da pristupaju upotrebi

Daktanol gela, osim u situacijama kada je njihov ginekolog procenio da bi takva odluka mogla da donese znatno više koristi nego rizika od štetnog uticaja na razvoj trudnoće i na razvoj ploda.

Daktanol gel – iskustva i rezultati delovanja

Prema mišljenju većine korisnika Daktanol gela, ovaj proizvod je izuzetno delotvoran i kao takav preporučuje se za upotrebu u cilju saniranja simptoma različitih oblika infekcija koje su povezane sa prisustvom i sa delovanjem gljivica ili sa prisustvom i sa delovanjem gram pozitivnih bakterija. Tek nešto manje od 5% korisnika Daktanol gela, svedoči o manama koje se vezuju za sam čin njegove upotrebe, a koje se prema rečima tako malog procenta njegovih korisnika odnose na njegov neprijatan ukus ili na pojavu suvoće u ustima neposredno nakon njegove upotrebe.

Znalajno izraženi rezultati delovanja Daktanol gela, mogu se primetiti već nakon prvih nekoliko dana njegove upotrebe.

Daktanol gel – cena i gde kupiti?

Daktanol gel, baš kao i Daktanol krema, može se pronaći i kupiti u gotovo svim apotekarskim ustanovama i to po ceni koja se kreće od 450 do 550 dinara.

Sponzorisano:

loading...
Loading...