Zdravlje

Citomegalovirus – simptomi, uzrok i lečenje

Citomegalovirus, koji se obeležava skraćenicom „CMV“, predstavlja oblik virusa koji pripada grupi herpes virusa.

Ono što je karakteristično za ovaj oblik virusa, jeste da on baš kao i svi drugi oblici virusa koji takođe pripadaju grupi herpes virusa, nakon što jednom dospe u unutrašnjost ljudskog organizma, zauvek ostaje prisutan u ljudskom organizmu.

Pritom, neke osobe mogu biti nosioci citomegalovirusa, a da te činjenice nikada ili bar dugo ne postanu svesne.

Objašnjenje takve činjenice, krije se u medicinski dokazanoj teoriji koja glasi da se citomegalovirusom mogu inficirati doslovno svi, ali da aktivni oblik infekcije ovom vrstom virusa može nastupiti isključivo kod osoba koje imaju oslabljen imunološki sistem.

To konkretnije znači da osoba koja trenutno ima stabilnu funkciju imunološkog sistema može postati inficirana citomegalovirusom, a da pritom ne bude izložena manifestaciji bilo koje vrste simptoma koji ukazuju na prisustvo aktivne infekcije.

Tek onda kada kod osobe koja je zaražena citomegalovirusom dođe do slabljenja funkcije imunološkog sistema, tek tada dolazi do razvoja simptoma koji ukazuju na prisustvo aktivnog oblika infekcije.

U zavisnosti od toga kada će doći do slabljenja funkcije imunološkog sistema u organizmu osobe koja je zaražena citomegalovirusom, zavisi da li će od trenutka kada je citomegalovirus dospeo u unutrašnjost organizma te osobe do trenutka nastupanja aktivne infekcije citomegalovirusom proći nekoliko nedelja, nekoliko meseci ili nekoliko godina.

Baš iz razloga što se infekcija citomegalovirusom najčešće ne može odmah i lako prepoznati, u ogromnoj većini slučajeva, osobe kod kojih nastupe simptomi koji ukazuju na aktivni oblik infekcije citamegalovirusom, bivaju zatečene činjenicom da su izložene takvoj vrsti zdravstvenog problema.

Posebna opasnost, nastaje onda kada aktivni oblik infekcije citomegalovirusom počne da se razvija u periodu trudnoće. U tom slučaju, infekcija se na žalost prenosi iz organizma buduće majke, to jest trudnice na organizam bebe i tada se beba rađa inficirana citomegalovirusom.

Ukoliko je pak buduća majka, to jest trudnica zaražena citomegalovirusom, ali ukoliko u njenom organizmu u periodu trudnoće ne dođe do razvoja aktivnog oblika infekcije citomegalovirusom, plod u tom slučaju može ostati zaštićen i beba se može roditi potpuno zdrava i neinficirana citomegalovirusom.

Ako se pak dogodi to da se aktivni oblik infekcije citomegalovirusom razvije neposredno nakon porođaja, ono što porodilja treba da izbegne, jeste da bebu hrani svojim mlekom, jer se u tom slučaju infekcija posredstvom majčinog mleka može preneti na bebu.

Citomegalovirus – simptomi

Simptomi aktivnog oblika infekcije koja je izazvana prisustvom citomegalovirusa u organizmu, razlikuju se u zavisnosti od činjenice da li se manifestuju kod beba koje su citomegalovirusom zaražene u toku embrionalnog razvoja, u toku rađanja ili neposredno nakon rođenja, ili se pak manifestuju kod odraslih osoba u periodu kada je došlo do slabljenja funkcije imunološkog sistema.

Ukoliko govorimo o simptomima citomegalovirusne infekcije kod beba, važno je napomenuti da se takvi simptomi najčešće ne manifestuju neposredno nakon rođenja, već nakon što prođe bar nekoliko nedelja do nekoliko meseci od trenutka rođenja.

Sa druge strane, zabeleženi su i primeri beba kod kojih je do manifestacije citomegalovirusne infekcije došlo neposredno nakon rođenja, to jest nekoliko sati do nekoliko dana nakon rođenja.

loading...

Ovo su simtomi citomegalovirusne infekcije koji se manifestuju kod beba:

 • Izraženost niske porođajne težine,
 • Izraženost male porođajne dužine,
 • Izraženost žutice (žutica se može prepoznati po žutoj prebojenosti kože, kao i po žutoj prebojenosti beonjača),
 • Izraženost uvećanja slezine,
 • Izraženost uvećanja jetre,
 • Izraženost oslabljene funkcije jetre,
 • Izraženost ljubičastih mrlja koje su uočljive na površini kože,
 • Izraženost osipa koji je uočljiv na površini kože,
 • Izraženost upale pluća.

Ukoliko govorimo o simptomima citomegalovirusne infekcije kod odraslih osoba, takvi simptomi se kao što smo više puta kroz sadržaj ovog teksta i naveli, manifestuju onda kada u organizmu osobe koja je zaražena citomegalovirusom nastupi slabljenje funkcije imunološkog sistema.

Ovo su simptomi citomegalovirusne infekcije koji se manifestuju kod odraslih:

 • Izraženost osećaja umora (osećaj umora, manifestuje se bez obzira na činjenicu koliko je osoba spavala i odmarala),
 • Izraženost bolova u mišićima,
 • Izraženost groznice,
 • Izraženost sklonosti ka naglim i neočekivanim, pritom učestalim promenama ponašanja,
 • Izraženost poremećaja u funkciji vida (u na svu sreću malom broju slučajeva, poremećaji u funkciji vida mogu biti do te mere izraženi, da osobu kod koje se manifestuju mogu dovesti do delimičnog ili do potpunog slepila),
 • Izraženost upale pluća,
 • Izraženost encefalitisa,
 • Izraženost žutice (kao i kada je u pitanju manifestacija žutice kod beba, manifestacija žutice kod odraslih se takođe može prepoznati na osnovu žute prebojenosti kože, kao i na osnovu žute prebojenosti beonjača),
 • Izraženost dijareje,
 • Izraženost napada koji prema načinu na koji se manifestuju u značajnoj meri podsećaju na epileptične napade (kod određenog procenta pacijenata kod kojih dođe do manifestacije ove vrste simtpoma, intenzitet napada može biti toliko razvijen da može dovesti do nastupanja kome. Na svu sreću, procenat pacijenata kod kojih se tako nešto dogodi je izrazito mali).

Citomegalovirus – uzrok

Na samom početku ovog teksta, upoznali smo vas sa činjenicom da citomegalovirus predstavlja oblik virusa koji pripada grupi herpes virusa.

Kao i svi drugi virusi koji pripadaju grupi herpes virusa, citomegalovirus se takođe prenosi posredstvom telesnih tečnosti, kao što je na primer krvna tečnost, kao što je majčino mleko, kao što je urin, kao što je cervikalna sluz ili kao što je sperma.

Dakle, da bi se zdrava osoba inficirala citomegalovirusom, potrebno je da dođe u direktan kontakt sa nekom od telesnih tečnosti osobe koja je prethodno već inficirana citomegalovirusom.

Neki od načina na koje se može doći u direktan kontakt sa nekom od telesnih tečnosti osobe koja je prethodno inficirana citomegalovirusom i na koje se samim tim može inficirati citomegalovirusom, jesu upražnjavanje nezaštićenog polnog odnosa, zatim dojenje, obavljanja transplatacije organa ili obavljanje transfuzije krvi.

Osim na opisane načine, citomegalovirus se može preneti i u toku embrionalnog razvoja, direktno sa majke na plod, ali i prilikom porođaja sa majke na dete.

Takođe, citomegalovirusom je moguće zaraziti se i ukoliko rukama dođete u direktan dodir sa bilo kojom telesnom tečnošću osobe koja je zaražena i ukoliko nakon toga temeljno ne operete ruke pre nego što rukama dodirnete sluznicu u svojim ustima, sluznicu u svom nosu, sluznicu u svojim očima ili sluznicu na bilo kojoj drugoj regiji svog tela.

Citomegalovirus – lečenje

Kada jednom prodre u unutrašnjost ljudskog organizma, citomegalovirus u njemu ostaje trajno, tačnije doživotno i za sada, ne postoji način na koji tako nešto moglo da se promeni.

Dakle, ne postoji lek kojim bi citomegalovirus mogao trajno i konačno da se izbaci iz ljudskog organizma i da se na taj način izleči.

Onda kada dođe do razvoja aktivnog oblika citomegalovirusne infekcije, lečenje se u tom slučaju sprovodi kroz upotrebu antivirusnih medikamenata, ali i simptomatski.

Upotreba antivirusnih medikamenata iako ne može da dovede do potpune eliminacije citomegalovirusa iz organizma, može da dovede do značajnog usporavanja njegovog razmnožavanja i širenja po organizmu.

Simptomatski postupak lečenja citomegalovirusa, odnosi se na upotrebu medikamenata koji imaju za cilj da deluju direktno na određene simptome ove vrste virusnog oboljenja i da ih saniraju.

Takvi simptomi, mogu podrazumevati na primer izraženost žutice, izraženost upale pluća ili izraženost bilo kojeg trećeg gore navedenog simptoma citomegalovirusne infekcije.

U postupak lečenja citomegalovirusa, neophodno je uključiti i upotrebu kako prirodnih, tako i konvencionalnih preparata koji utiču na jačanje funkcije imunološkog sistema, jer upravo jačanje funkcije imunološkog sistema, može najznačajnije doprineti eliminisanju simptoma aktivnog oblika citomegalovirusne infekcije.

S obzirom na činjenicu da se citomegalovirus ni na koji način ne može trajno i definitivno eliminisati iz ljudskog organizma, on može više puta u toku života uzrokovati razvoj aktivnog oblika infekcije.

Kako bi ste sprečili da dođe do razvoja aktivnog oblika citomegalovirusne infekcije, ono što možete da uradite, jeste da kontinuirano vodite računa o svojoj imunološkoj funkciji.

Sve dok imate normalnu i zdravu imunološku funkciju, bićete zaštićeni od razvoja aktivnog oblika citomegalovirusne infekcije.

Sponzorisano:

loading...
Loading...