Zdravlje

Šta je dismenoreja – bolna menstruacija, simptomi, uzrok i lečenje

Termin dismenoreja, mnogima zvuči nepoznato i stvara asocijaciju na to da predstavlja neki komplikovani oblik zdravstvenog problema koji nastaje retko i koji je kao takav blizak tek nekolicini osoba.

Međutim, zapravo je potpuno drugačije i dismenoreja predstavlja ništa drugo do stručan naziv za stanje koje se slobodnim rečnikom može definisati kao bolna menstruacija.

Kako su rezultati brojnih medicinskih istraživanja pokazali, sa dismenorejom, to jest sa bolnom menstruacijom, najčešće se susreću izuzetno mlade devojke kod kojih je menstrualni ciklus tek nastupio i kod kojih polno sazrevanje još uvek nije dostiglo svoj maksimum.

Ipak, ne treba zapostaviti ni medicinski dokazanu i više puta potvrđenu činjenicu da se osim kod izuzetno mladih devojaka dismenoreja može manifestovati i kod žena čije je polno sazrevanje završeno.

Naime, dismenoreja može nastupiti u bilo kojem periodu života žene, tačnije sve dok je njena reproduktivna funkcija aktivna i dok žena još uvek ima menstruaciju.

Ukoliko se oslonimo na statističke podatke, možemo da zaključimo da se više od 50% žena u određenom periodu svog života susretne sa manifestacijom dismenoreje.

Pritom, kod određenog procenta žena, dismenoreja se manifestuje tek periodično i to tako da između njena dva manifestovanja postoji značajno vremensko rastojanje, dok isto tako postoji i onaj procenat žena kod kojih se dismenoreja manifestuje vrlo učestalo, pa čak i iz meseca u mesec, to jest tokom svakog menstrualnog ciklusa.

Nešto što je na osnovu medicinskih istraživanja takođe dokazano, ali i više puta potvrđeno, jeste da je nivo mogućnosti susretanja sa simptomima dismenoreje u značajnoj meri smanjen kod žena koje su imale jedan ili više porođaja.

U nastavku teksta koji je pred vama, potrudićemo se da vam pomognemo da se detaljno i što je još važnije kvalitetno informišete o svemu onome što je vezano za dismenoreju.

Konkretno, upoznaćemo vas sa informacijama koje se odnose na simptome na osnovu kojih možete prepoznati manifestaciju dismenoreje, sa informacijama koje se odnose na uzroke zbog kojih dolazi do manifestacije dismenoreje, ali i sa informacijama koje se odnose na metode lečenja dismenoreje.

Ukoliko vam se unapred čini da bi bilo korisno da budete upoznati sa takvim informacijama, sve što je potrebno da uradite, jeste da tekst koji je upravo pred vama pročitate do samog kraja.

Dismenoreja – simptomi

Iako se kao što smo prethodno i objasnili dismenoreja slobodnim rečnikom može opisati i definisati kao bolna menstruacija, njeni simptomi, zapravo uglavnom počinju da se manifestuju pre samog započinjanja menstrualnog ciklusa, to jest pre prvog dana trajanja menstrualnog ciklusa.

Konkretnije, u ogromnoj većini slučajeva, simptomi dismenoreje počinju da se manifestuju još u toku trajanja PMS-a i to dva do tri dana pre početka menstrualnog ciklusa.

loading...

Ovo su simptomi dismenoreje:

 • Pojava blagih do vrlo prodornih i intenzivnih bolova u donjoj regiji stomaka, tačnije u predelu materice: Pomenuti bolovi, u ogromnoj većini slučajeva, praćeni su grčevima koji se takođe javljaju u donjoj regiji stomaka, to jest u predelu materice. Kod pojedinih žena, intenzitet bolova i intenzitet grčeva kroz koje se manifestuje dismenoreja, toliko su jaki, da one u toku njihovog trajanja gube sposobnost normalnog funkcionisanja i postaju prinuđene da leže sve dok se takvi bolovi i grčevi potpuno ne povuku ili dok se bar njihov intenzitet ne smanji tako da postane podnošljiv. Većina žena, koje su se susrele sa bolovima i sa grčevima koji nastaju i koji se razvijaju u toku trajanja dismenoreje i koji se samim tim smatraju njenim glavnim simptomima, tvrde da se takvi bolovi i grčevi najpreciznije mogu opisati kao kolike.
 • Pojava blagih do vrlo prodornih i intenzivnih bolova u predelu leđa, tačije u predelu karlice i neposredno iznad karlice: Ovi bolovi, u toku trajanja dismenoreje, mogu nastati i mogu se razviti nezavisno od prethodno navedene i opisane vrste simptoma, tačnije nezavisno od bolova ili od grčeva u donjem delu stomaka. Međutim, bolovi u predelu karlice i neposredno iznad karlice, najčešće nastaju i počinju da se razvijaju, ali i da se povlače istog trenutka kada nastanu, kada počnu da se razvijaju i kada se povlače i bolovi i grčevi u donjoj regiji stomaka.
 • Pojava mučnine: Kada se javlja kao simptom dismenoreje, mučnina najčešće nastaje naglo i neočekivano, nije povezana sa konzumiranjem bilo koje vrste namirnica i najčešće su “okidači” za njen nastanak i razvoj određeni intenzivni mirisi. Ono što je takođe bitno napomenuti kada je u pitanju mučnina koja je simptom dismenoreje, jeste da ona može biti propraćena nadražajem za povraćanje, ali da se najčešće ne završava povraćanjem.
 • Pojava vrtoglavice: Za razliku od prethodno navedenih i opisanih simptoma dismenoreje, vrtoglavica se kao simptom dismenoreje javlja znatno ređe i to najčešće kod žena kod kojih su menstrualni ciklusi karakteristični po obilnom krvarenju ili kod žena kod kojih je razvijena anemija. Pritom, ukoliko se manifestuje kao simptom dismenoreje, vrtoglavica može biti izražena kao blaga i kratkotrajna, kao takva značajno ne ometa normalne dnevne aktivnosti, ali isto tako može biti i vrlo izražena, može trajati kontinuirano nekoliko sati, pa čak i više dan i kao takva može značajno može ograničiti sposobnost normalnog funkcionisanja.

Dismenoreja – uzroci

Na osnovu uzroka koji mogu dovesti do njenog nastanka, dismenoreja se može definisati kao primarna i kao sekundarna dismenoreja.

 • Uzroci primarne dismenoreje:

Kada su u pitanju uzroci koji mogu dovesti do nastanka primarne dismenoreje, najvažnije je naglasiti da oni nisu povezani sa bilo kojim oblikom organskih i zdravstvenih promena unutar organizma žene, već da se odnose na funkcionalne faktore, koji se jednostavnije objašnjeno mogu definisati kao procesi koji su apsolutno prirodni i što je još važnije naglasiti zdravi, a koji se odvijaju unutar organizma žene u određenim periodima, tačnije neposredno pred početak menstruacije i u početnoj fazi trajanja menstruacije.

Konkretnije, neposredno pre svakog započinjanja menstruacije, to jest dva do tri dana pre prvog dana menstruacije, dolazi do drastičnog opadanja vrednosti polnih hormona u organizmu žene. Takva pojava, direktno utiče na trenutno stezanje, tačnije na trenutno sužavanje krvnih sudova čija je funkcija da prokrvljuju endometrijum, to jest sluzokožu koja oblaže unutrašnje zidove materice.

Usled trenutno izražene suženosti krvnih sudova čija je funkcija da prokrvljuju endometrijum, dolazi do takođe trenutno izražene nedovoljne prokrvljenosti endometrijuma, a to dalje rezultira naglim nastupanjem proizvodnje, odnosno naglim nastupanjem stvaranja povišenih vrednosti prostanglandina koji je definisan kroz tip F2 alfa, a koji zapravo predstavlja oblik hemijskog medijatora.

Onda kada dođe do stvaranja povišenih vrednosti gore pomenutog prostanglandina koji je definisan kroz tip F2 alfa, organizam žene reaguje kontrakcijama materičnog tkiva, to jest kontrakcijama materice, koje se prepoznaju i koje se mogu definisati kao blagi do intenzivno izraženi bolni grčevi koji su propraćeni i ostalim simptomima dismenoreje.

 • Uzroci sekundarne dismenoreje:

U poređenju sa uzrocima primarne dismenoreje, uzroci koji mogu dovesti do nastana I do razvoja sekundarne dismenoreje su značajno brojniji i složeniji.

Ono što je pritom kao prvo i osnovno važno napomenuti kada su u pitanju uzroci sekundarne dismenoreje, jeste da se oni međusobno mogu razlikovati, ali da su uvek povezani sa određenim organskim promenama koje su izražene u organizmu žene, tačnije koje su izražene na nekom od reproduktivnih organa žene.

Takve organske promene, mogu se odnositi na potpuno bezopasne oblike organskih promena, koje kao takve prolaze same od sebe spontano ili koje bar nije potrebno lečiti, već samo periodično pratiti, ali se isto tako mogu odnositi i na komplikovane organske promene, koje je kao takve potrebno sanirati odgovarajućom terapijom.

Konkretnije, ovo su mogući uzroci sekundarne dismenoreje:

 • Izraženost mioma na materici,
 • Izraženost polipa na materici,
 • Izraženost prisustva stranog tela u unutrašnjosti materice,
 • Izraženost endometrioze,
 • Izraženost suženosti vrata materice,
 • Izraženost priraslina unutar male karlice,
 • Izraženost malformacija vrata materice,
 • Izraženost tumora na površini materičnog tkiva.

Dismenoreja – dijagnostikovanje uzroka

Postupku dijagnostikovanja uzroka dismenoreje, u ogromnoj većini slučajeva pristupa se onda kada se dismenoreja manifestuje izrazito učestalo, tačnije iz meseca u mesec i kada je izražena kroz simptome koji su vrlo intenzivni.

Pri takvim okolnostima, u cilju preciznog i jasnog definisanja konkretnog uzroka koji je doveo do nastanka i do razvoja dismenoreje, može se pristupiti obavljanju različitih dijagnostičkih metoda, kao što su sledeće dijagnostičke metode:

 • Obavljanje anamneze: Anamneza, to jest razgovor koji se odvija između lekara i pacijentkinje, predstavlja dijagnostičku metodu sa kojom doslovno uvek započinje postupak dijagnostikovanja uzroka dismenoreje. Kako bi anamneza bila uspešno obavljena, ono što je najbitnije, jeste da pacijentkinja bude spremna da što preciznije, jasnije i kompletnije odgovori na pitanja koja joj lekar postavi. Tek po obavljanju anamneze, lekar donosi odluku o izboru drugih dijagnostičkih metoda koje će takođe obaviti u cilju dijagnostikovanja uzroka dismenoreje.
 • Obavljanjeginekološkog pregleda,
 • Obavljanje ultrazvučnog pregleda,
 • Obavljanje laboratorijske analize krvi,
 • Obavljanje različitih ginekoloških analiza (analiza cervikalnog brisa, analiza vaginalnog brisa, PAPA test i slično),
 • Obavljanje laparoskopije.

Dismenoreja – lečenje

Lečenju dismenoreje, može se pristupiti na više različitih načina, koje je potrebno odabrati u skladu sa činjenicom da li je reč o primarnoj ili o sekundarnoj dismenoreji, ali i u skladu sa činjenicom koja se odnosi na konkretan uzrok koji je doveo do nastanka i do razvoja dismenoreje.

Ukoliko govorimo o primarnoj dismenoreji, koja kao što smo već objasnili nastaje usled stvaranja povišenih vrednosti prostanglandina koji je definisan kroz tip F2 alfa, onda se lečenju takvog oblika dismenoreje najčešće pristupa kroz upotrebu nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) koji osim što prvenstveno efikasno utiči na eliminisanje izraženosti bolova i upale, ujedno deluju i na sprečavanje stvaranja povišenih vrednosti prostanglandina koji je definisan kroz tip F2 alfa.  U pomenutu grupu lekova, spadaju lekovi kao što su recimo “Naproksen”, “Diklofen Duo”, “Diklofenak”, “Ibuprofen” i “Piroksikam”.

Navedeni lekovi, mogu se pronaći i kupiti u doslovno svim apotekarskim ustanovama i to bez obaveze posedovanja lekarskog recepta. Ipak, takvu činjenicu, nije poželjno zloupotrebljavati i navedene lekove, potrebno je piti isključivo kada za tim postoji realna i opravdana potreba, tačnije kada već dođe do izraženosti simptoma dismenoreje.

U protivnom, ukoliko se takvi lekovi upotrebljavaju previše često i bez realno izražene potrebe za tim, to može rezultirati oštećenjem sluznice organa za varenje.

Nešto što takođe doprinosi lečenju primarne dismenoreje, jeste odmaranje, tačnije ležanje, kao i blaga masaža i utopljavanje donje regije stomaka.

Konzumiranje vitamina B grupe, kao i konzumiranje magnezijuma, takođe značajno doprinosi lečenju primarne dismenoreje.

Kada je u pitanju lečenje sekundarne dismenoreje, koja je po pravilu komplikovanija, samim tim što nastaje i što se razvija usled delovanja komplikovanijih uzroka, ali i zbog toga što se manifestuje kroz intentzivnije simptome, takvo lečenje, može se odnositi na pristupanje svih gore navedenih i opisanih metoda kojima se pristupa i u cilju lečenja primarne dismenoreje.

Međutim, ako se takve metode pokažu kao nedovoljno efikasne i ukoliko ne dovedu do saniranja simptoma sekundarne dismenoreje, tada se uz obaveznu saglasnost ginekologa može pristupiti upotrebi pilula za kontracepciju.

Takođe, u tom slučaju se može pristupiti i obavljanju akupunkture ili obavljanju transkutane električne stimulacije (TENS).

Samo u retkim slučajevima, tačnije samo onda kada je uzrok koji je doveo do nastanka i do razvoja sekundarne dismenoreje maksimalno komplikovan i kada do izlečenja sekundarne dismenoreje ne može da dovede ni jedna druga, prethodno navedena i opisana metoda lečenja, u cilju lečenja sekundarne dismenoreje, pristupa se sprovođenju određenih hirurških intervencija, u okviru kojih se obavlja presecanje nerava materičnog tkiva ili presecanje nerava male karlice.

Sponzorisano:

loading...
Loading...