Zdravlje

Gentamicin mast – upotreba za nos, oči, lice i kožu, iskustva i cena

Bolesti kože mogu nastati kao posledica dejstva mnogobrojnih etioloških faktora. Ti faktori mogu delovati spolja, ali i iznutra, te se tako u globalu mogu podeliti na egzogene i endogene faktore.

U egzogene faktore spadaju razna mehanička, fizička, hemijska i toplotna oštećenja, ali i biološki agensi kakvi su bakterije, virusi i gljivice, koje svojim bivstvovanjem na koži mogu izazvati kako infekciju, tako i superinfekciju. Kada su u pitanju endogeni faktori, to su faktori koji deluju iznutra, tj tu su razne promene koje narušavaju normalnu homeostazu organizma, a pre svega imunskog sistema čoveka, a ispoljavaju se, između ostalog, i raznim promenama na koži.

Infekcije kože takođe se mogu podeliti na primarne i sekundarne. Primarne infekcije kože jesu one koje nastaju kao posledica najčešće kakvog prekida u kontinuitetu kože, a zahvataju epiderm i derm. Sekundarne infekcije nastaju na već oštećenoj koži, ili koži koja je već „bolesna“, pa se sekundarna infekcija samo nadograđuje.

Rezidentna (perzistentna) bakterijska flora kože

Perzistentna bakterijska flora kože predstavlja mikroorganizme koji su normalno prisutni na koži, na njoj se razmnožavaju, ali ne izazivaju oboljenje, već imaju ulogu da štite kožu od patogenih (štetnih) mikroorganizama. Ova bakterijska flora ima vrlo važnu zaštitnu ulogu za kožu, jer je štiti od patogenih bakterija na dva načina – bakterijskom interferencijom (mešanjem i predominacijom nad patogenim bakterijama) i kompeticijom (takmičenjem za hranu sa patogenim bakterijama).

Najčešći stanovnici normalne bakterijske flore kože jesu stafilokoke, a najviše su zastupljene u predelu pazušnih jama, na glavi i na ekstremitetima. Jedan od predstavnika ovog bakterijskog soja jeste i Stafilokokus aureus, i on je normalni stanovnik sluznice nosa. Druga vrsta bakterija koja se na koži nalazi „u manjini“ jeste Streptokok, i on se ređe izoluje sa kožnih površina.

Antibiotske masti za terapiju bolesti kože

Kako bismo razjasnili upotrebu lokalnih antibiotskih masti na koži, neophodno je da najpre razjasnimo dva osnovna termina:

– kolonizacija – jeste prisustvo bakterija na koži, ali bez postojanja bolesti

– infekcija – jeste prisustvo mikroorganizama na koži koji izazivaju reakciju domaćina, a ona se manifestuje postojanjem tj pojavom oboljenja

Jedno od najčešćih oboljenja koje se manifestuje infekcijom površinskih delova kože, a uzrokovano je streptokoknim i stafilokoknim infekcijama, jeste Impetigo contagioza. Ovo oboljenje javlja se često kada je temperatura spoljne sredine visoka, a manifestuje se najčešće pojavom gnojnih mehura, bula (bulozna forma izazvana stafilokokom), iako kao forma postoji i ne-bulozni impetigo (beta hemolitički streptokok).

Pretežno se javlja u dečijem uzrastu, a prevashodno jer su deca najpodložnija raznoraznim povredama kože ili ubodima insekata, a nastanku ove vrste oboljenja umnogome doprinosi i oslabljen dečji imunitet. Najčešće lokalizacije koje karakterišu ovo oboljenje jesu glava, tačnije lice i ekstremiteti.

Nadalje, od infekcija kože tu su i takozvane žvale, izazvane bakterijom streptokokom, zatim i Echtyma, koja je ređe bakterijsko oboljenje izazvano beta hemolitičkim streptokokom grupe A, a karakteriše se pojavom infekcija, ulkusa pa i nekroze.

Neretko se mogu kao infekcije kože sresti i folikulitisi dlake, ali i gnojni furunkuli i karbunkuli.

Za ovakva stanja i bolesti kože, najčešće se koriste lokalnodelujući antibiotici, među kojima jedno od najznačajnijih mesta u terapiji zauzima i Gentamicin (tu su još i neomicin, hloramfenikol i slično).

Gentamicin kao aminoglikozidni antibiotik

Gentamicin jeste antibiotik koji pripada grupi aminoglikozidnih antibiotika. Ono što je zajedničko, a istovremeno i najvažnije zajedničko svojstvo za sve ove antibiotike, jeste činjenica da oni deluju baktericidno, tj da ubijaju bakterije. Svoje baktericidno dejstvo ovi antibiotici, a među njima i gentamicin, ispoljavaju tako što sprečavaju izgradnju proteina bakterije koji su veoma neophodni za njihovu replikaciju, tj umnožavanje, a samim tim i za preživljavanje.

Posebno se ističe njihovo dejstvo na bakterije koje su iz Gram negativnog soja i koje su aerobne, tj vole i umnožavaju se i opstaju u uslovima u kojima ima dovoljno kiseonika. Ipak, na anaerobne bakterije, ova grupa antibiotika slabije deluje.

loading...

Aminoglikozidi imaju svoju primenu od davnina, međutim, kako je era terapije napredovala, decenijama su ovu grupu postepeno potiskivale generacije antibiotika koje su brže, efikasnije, delotvornije, a manje štetne, pa se danas primeni ove grupe  pribegava isključivo u situacijama kada je to neophodno, a pre svega jer mogu dovesti do neželjenih dejstava tipa oštećenja bubrega ili sluha (sistemska primena).

Indikacije za primenu Gentamicin masti

Gentamicin je danas toliko rasprostranjen kada je u pitanju kako parenteralna, tako i lokalna primena, da se koristi u terapiji raznih oboljenja izazvanih bakterijama, kako smo gore naveli Gram negativnog, ali i gram pozitivnog soja, kao i kod infekcija Pseudomonas aeruginoza bakterijom.

Lokalno, gentamicin se koristi za terapiju raznih primarnih i sekundarnih kožnih infekcija, infekcija rane, kod opekotina i slično. Veoma je pogodan za terapiju folikulitisa dlake, furunkula, akni, ali i kod postojanja raznih, težih formi dermatitisa, pustula,impetiga i brojnih drugih težih stanja koja gnoje (sycosis barbae, pyoderma gangrenosum).

Lokalnom upotrebom gentamicin masti moguće je rešiti i problem postojanja ulceracija, bakterijskih superinfekcija kože na bazi gljivičnih ili virusnih oboljenja, ali je isto tako moguće i zalečiti razne apscese i inficirane gnojne cistične promene, gde se gentamicin primenjuje nakon drenaže gnoja, kako bi ostvario što efikasniji kontakt sa inficiranim delom i potencijalnim uzročnikom i kako bi dao odgovarajuće rezultate u lečenju. Ova mast je i te kako korisna i kod ujeda insekta i posledičnih infekcija, kod posekotina, kod rana koje nakon operacije gnoje i slično.

Ono što je takođe od značaja jeste i podatak da gentamicin sulfat ne deluje na intaktnu, tj neoštećenu kožu, već se njegovo dejstvo ispoljava samo onda kada je koža oštećena i kada mast dospe do ispod keratinskog sloja (ulceri, opekotine, rane, posekotine).

Kada su u pitanju sluznice, a osobito se misli na sluzokožu nosa koja obiluje stafilokokom, u određenim situacijama može doći do povećanja njihovog broja u nosnim hodnicima. Takva pojava u najvećem broju slučajeva može proći čak i neprimetno, tj da pacijent nema nikakve simptome, te da ovakav „problem“ otkrije sastvim slučajno, pri kakvim rutinskim kontrolama briseva (za izradu sanitarne knjižice, za pristup porodilištu ili pak operacionim salama i slično). Ukoliko je broj stafilokoka enormno povećan, ovakvo stanje će takođe zahtevati primenu gentamicin masti lokalno, u nosne hodnike, i to podrazumeva nanošenje 2 puta dnevno, 7 dana.

Ponekad Stafilokokus aureus, koji je normalni stanovnik nosnih hodnika, može kolonizovati kožu i izazvati atopijski dermatitis (kako je već pomenuto, kolonizacija predstavlja povećanu koncentraciju mikroorganizama, bez prisustva bolesti).

Gde kupiti Gentamicin mast i koja je cena?

Gentamicin mast se može kupiti u svim apotekama i to kao lek koji se prodaje isključivo uz lekarski recept. Ovaj lek poseduje brojne paralele, ali u sklopu gentamicin masti on se prodaje kao 0,1% mast u tubi od 15 mg. To znači da 1 gram masti sadrži 0,1 mg gentamicina u obliku gentamicin sulfata. Boja masti je beličasta, a konzistencija homogena. Cena iznosi od 250 do 350 dinara.

Pored gore pomenutog 0,1% gentamicina u vidu masti, moramo napomenuti da postoji i 0,3% gentamicin, koji je naročito efikasan kod infekcija stafilokokom i gram negativnim bakterijama, a u manjoj meri i za infekcije beta hemolitičkim streptokokom.

Način doziranja i primene

Gentamicin mast koristi se lokalno na oštećeno, tj obolelo mesto, i to 3-4 puta na dan. Ranu je potrebno pripremiti tako da se omogući najbolji kontakt masti sa njom, tj, da mast može da odreaguje adekvatno protiv uzročnika. Poželjno je da rana, tj lezije na koje se mast nanosi budu suve i da se na njih nanosi mast u tankom sloju. Nakon mazanja, sme se rana pokriti tankim komadom gaze. Mast se sme primenjivati maksimalno dve nedelje, jer u slučaju duže i opsežnije primene može oštetiti bubrege.

Mast se ne sme primenjivati za terapiju bolesti oka. Kada je u pitanju upotreba kod male dece, potrebno je nastupiti sa posebnom dozom opreza. Takođe, ono što je potrebno znati, jeste činjanica da se upotrebom gentamicin masti ne leče virusne i gljivične infekcije, već samo bakterijske, ili superinfekcije bakterijama. Dužom primenom gentamicina, moguće je da dođe do preovladavanja gljivične flore, te da dođe do pojave gljivičnog oboljenja kože, koje se nakon toga mora tretirati odgovarajućim antimikoticima.

Nus pojave i neželjena dejstva

Kada je u pitanju upotreba gentamicina, nisu primećene nikakve specifične pojave i neželjena dejstva. Postoji mogućnost da se u retkim slučajevima pojavi lokalna senzibilizacija, preosetljivost i reakcija na lek, te da se javi crvenilo i eventualni svrab. Tada bi primenu leka bilo poželjno obustaviti i konsultovati svog lekara ili farmaceuta.

Nema podataka da gentamicin mast, ukoliko se kratkotrajno i ispravno koristi, može biti štetna za plod. Naravno, to ne podrazumeva terapiju opsežnih lezija ovim antibiotikom u trudnoći. Ono što je svakako najpogodnije, jeste da se za primenu gentamicin masti bilo u trudnoći, bilo u kombinaciji sa nekim drugim lekovima, ili u terapiji opsežnih lezija ovim antibiotikom obratite lekaru. Postoje dokazi i studije koje ukazuju da, ukoliko se Gentamicin koristi u velikim količinama na opsežnim lezijama, može resorbovan kroz oštećenu kožu u sistemsku cirkulaciju izazavati ototoksičnost i nefrotoksičnost.

Kada je u pitanju upotreba za terapiju infekcije oka, kakvih pustuloznih opsežnijih promena na licu ili telu, ili za upotrebu masti kod beba, obavezna je konsultacija sa odabranim lekarom. Kako se ovaj lek može nabaviti prevashodno na lekarski recept, njegova primena je strogo indikovana i ne sme se prekidati i započinjati na svoju ruku.

Gentamicin mast se ne sme primenjivati kod osoba koje su alergične na neku od komponenti masti, kao i kod osoba koje upotrebljavaju kakve druge lekove koji mogu imati ukrštenu reakciju sa ovim aminoglikozidnim antibiotikom.

Gentamicin mast ne utiče na upravljanje motornim vozilom niti na kakve psihofizičke aktivnosti. Rok upotrebe masti je tri godine od proizvodnje, a poželjno je čuvati je van domašaja dece, na hladnom i tamnom mestu.

Pored Gentamicin masti, gde se gentamicin nalazi u obliku sulfata, u prodaji se mogu naći i brojne paralele, kao i kombinacija antibiotske masti sa kortikosteroidnim preparatima. Svaki od ovih proizvoda će u medicini naći svoje mesto za pristup lečenju najrazličitijih bolesti i stanja.

Sponzorisano:

loading...
Loading...