Zdravlje

Hloramfenikol mast za oči i nos – upotreba, cena i iskustva

Hloramfenikol (Chloramphenicol), predstavlja izuzetno efikasan farmaceutski preparat koji pripada grupi antibiotika. Upotreba ovog preparata, namenjena je saniranju simptoma različitih oblika infekcija koje mogu biti izražene na površini kože ili na površini sluzokože i to usled prisustva i usled uticaja različitih vrsta štetnih i patogenih bakterija.

Na tržištu, Hloramfenikol je dostupan u tri različita oblika proizvoda i to u obliku masti (ili kreme), u obliku kapi i u obliku tableta.

Odluka o tome da li je u datom trenutku potrebno izabrati i upotrebiti Hloramfenikol mast, ili Hloramfenikol u nekom drugom, takođe dostupnom obliku, zavisi od toga na kojoj je konkretno regiji kože ili sluzokože izraženo prisustvo bakterijske infekcije.

Kada su u pitanju bakterijske infekcije koje su izražene u regiji kože i sluzokože očiju ili u regiji kože i sluzokože nosa, u cilju njihovog saniranja, najčešće je potrebno odabrati Hloramfenikol mast.

Sve informacije koje je potrebno da znate u vezi upotrebe Hloramfenikol masti, pronaći ćete u sadržaju ovog teksta.

Hloramfenikol mast – način upotrebe

Pre nego što vam detaljno objasnimo na koji način se Hloramfenikol upotrebljava, ono što moramo naglasiti i što je važno da znate, jeste da učestalost njene upotrebe određuje isključivo lekar i to nakon što postavi preciznu dijagnozu, tačnije nakon što koristeći pouzdane dijagnostičke metode odredi o kojoj tačno vrsti i o kom stepenu razvoja bakterijske infekcije je reč.

Osim učestalosti upotrebe Hloramfenikol masti, lekar mora da odredi i tačnu dozu u kojoj je ovaj farmaceutski preparat potrebno upotrebljavati.

Ukoliko se radi o bakterijskoj infekciji koja je izražena u regiji kože i sluzokože očiju ili u regiji kože isluzokože nosa, terapija Hloramfenikol mašću, u većini slučajeva traje kontinuirano pet dana i taj period lečenja, pacijent ne sme samoinicijativno i bez nadzora i saglasnosti lekara skraćivati niti produžavati.

U protivnom, ukoliko pacijent postupi suprotno od upravo navedene preporuke i ukoliko samoinicijativno skrati ili produži terapiju Hloramfenikol mašću, može doći do razvoja sledećih oklnosti:

Skraćena terapija Hloramfenikol mašću može dovesti do ponovnog nastanka i razvoja bakterijske infekcije, dok produžena terapija Hloramfenikol mašću može dovesti do nastanka i do razvoja različitih oblika kontraindikacija sa kojima ćemo vas upoznati nešto kasnije.

Terapija hloramfenikol mašću, sprovodi se tako što se prethodno određena doza masti pažljivo nanosi i utrljava na područje kože ili sluzokože na kojem je izražena manifestacija simptoma bakterijske infekcije.

U periodu od pet dana, koliko najčešće traje terapija Hloramfenikol mašću, učestalost nanošenja ove masti na infekcijom zahvaćenu regiju, uglavnom je promenljiva.

Konkretnije, to znači da se u toku prvog i u toku drugog dana trajanja terapije, Hloramfenikol mast u većini slučajeva upotrebljava na svaka tri do četiri sata, dok se u toku trećeg, u toku četvrtog i u toku petog dana trajanja terapije u većini slučajeva upotrebljava znatno ređe, što znači ukupno tri puta na dan (ponekad čak i ređe).

Ukoliko lekar u skladu sa konkretnom dijagnozom infekcije ne odredi drugačije, doza u kojoj se Hloramfenikol mast upotrebljava prilikom svakog pojedinačnog nanošenja, treba da odgovara količini koja se dobije kada se iz tube istisne jedan centimetar masti.

Upotreba za oči:

Ukoliko je cilj upotrebe Hloramfenikol masti lečenje bakterijske infekcije koja je izražena u regiji očiju, postupak njene upotrebe je sledeći:

Savršeno čistim rukama, najpre skinite poklopac sa tube Hloramfenikol masti. Zatim, dok u jednoj ruci držite otvorenu tubu, kažiprst druge ruke naslonite neposredno ispod donjeg kapka i povucite ga na dole povlačeći na taj način i donji kapak, tako da dobijete efekat blago zavrnutog donjeg kapka. Kada ste to uradili, zadržite kažiprst i donji kapak u tom položaju, a drugom rukom u kojoj držite tubu Hloramfenikol masti, nežno i pažljivo prislonite vrh tube na samu ivicu jednog od uglova donjeg kapka koji ste spustili tačnije blago zavrnuli. Tada, počnite polako da istiskate sadržaj Hloramfenikol masti iz tube, paralelno povlačeći pažljivo vrh tube po ivici donjeg kapka prema drugom njegovom uglu.

loading...

Ukupna količina Hloramfenikol masti koju na ovaj način treba da istisnete, ne sme da bude veća od jednog centimetra dužine. Kako bi ste precizno i pouzdano mogli da odredite količinu istisnute masti, postupak koji opisujemo, uvek izvodite ispred ogledala, posmatrajući to što radite. Kada ste istisnuli dovoljnu količinu Hloramfenikol masti, sklonite kažiprst sa donjeg kapka i pustite donji kapak da se vrati u svoj prirodni položaj. Zatim, što brže možete, nekoliko puta trepnite, kako bi se sadržaj Hloramfenikol masti pravilno rasporedio u regiji oka koje je zahvaćeno bakterijskom infekcijom.

Opisani postupak, na isti način odmah ponovite i na drugom oku, a zatim tubu Hloramfenikola zatvorite i odložite je na mesto na kojem će stajati do naredne upotrebe. Ono na šta treba da obratite pažnju, jeste da tuba Hloramfenikola bude dobro zatvorena između dve upotrebe, kako sadržaj koji se u njoj nalazi, ne bi došao u dodir sa bilo kojim oblikom nečistoća koje su eventualno prisutne u spoljašnjoj sredini.

Takođe, prilikom samog nanošenja Hloramfenikol masti na površinu donjeg kapka, vodite računa o tome da vam pokreti budu precizni, kako ne bi došlo do toga da vas vrh tube ogrebe i da takva okolnost dovede do komplikacije simptoma infekcije.

Nakon što ste odložili tubu Hloramfenikola, temeljno operite ruke, kako ne bi ste prenosili bakterije koje su došle u dodir sa njima prilikomm dodirivanja očiju koje su zavhaćene infekcijom.

Upotreba za nos

Ukoliko je cilj upotrebe Hloramfenikol masti lečenje bakterijske infekcije koja je izražena u regiji nosa, postupak njene upotrebe je sledeći:

Takođe savršeno čistim rukama, najpre skinite poklopac sa tube Hloramfenikol masti. Kada ste to uradili, na malić ruke kojom se uobičajeno češće služite i koja vam je samim tim preciznija pri pokretima, drugom rukom istisnite Hloramfenikol mast u količini koja se može izraziti kroz jedan centimetar istisnute masti. Zatim, malić na koji ste upravo istisnuli sadržaj Hloramfenikol masti, što dublje možete, ali vrlo nežno i pažljivo stavite u nozdrvu, tako da se sadržaj masti sa malića prenese na zidove nozdve.

Nakon toga, izvucite malić iz nozdrve i isti, upravo opisani postupak ponovite i sa drugom nozdrvom. Kada ste i to uradili, tubu Hloramfenikola dobro zatvorite i odložite je na mesto na kojem će stajati do naredne upotrebe, a zatim između palca i kažiprsta, nekoliko puta stisnite i protrljajte nos, kako bi se sadržaj Hloramfenikol masti koju ste prethodno ubacili u nozdrve, što efikasnije razmazao po površini nosne sluznice koja je zahvaćena bakterijskom infekcijom.

Nakon svega toga, temeljno operite ruke, kako bakterije sa kojima ste došli u kontakt ne bi ste prenosili na svoju okolinu ili na druge regije sopstvene kože ili sluzokože.

Ono što smo pritom izostavili da napomenemo, a važno je da da znate, jeste da je pre nanošenja Hloramfenikol masti u unutrašnjost nozdrva, poželjno da nos oslobodite od eventualno prisutnog sekreta. U protivnom, ukoliko se u vašem nosu nalazi sekret i ukoliko je izražen u značajnoj količini, on može ometati dejstvo sastojaka koji su sadržani u Hloramfenikol masti.

Takođe, bar 15 minuta nakon što ste naneli Hloramhenikol mast u nozdrve, nemojte oslobađati nos od sekreta, jer ćete na taj način izbaciti i sadržaj Hloramfenikol masti.

Šta treba učiniti ukoliko preskočite upotrebu Hloramfenikol masti?

Ukoliko vam se iz bilo kog razloga dogodilo da ste preskočili upotrebu Hloramfenikol masti, jednostavno zanemarite tu činjenicu i njenoj narednoj upotrebi, pristupite u terminu i na način kako je uobičajeno predviđeno.

Dakle, nemojte nipošto duplirati ili u bilo kojoj meri povećavati narednu dozu i nemojte povećavati učestalost njene primene.

Šta treba učiniti ukoliko ste upotrebili veću količinu Hloramfenikol masti?

Ukoliko vam se iz bilo kog razloga dogodilo da ste upotrebili veću količinu Hloramfenikol masti. Područje kože ili sluzokože na koju ste naneli mast temeljno isperite umereno toplom vodom.

Ukoliko i nakon toga primetite nastanak bilo koje vrste kontraindikacija, obratite se svom lekaru i detaljno mu objasnite šta ste uradili i šta osećate kako bi bio u prilici da vam na adekvatan način pomogne.

Upotreba Hloramfenikol masti u periodu trudnoće i dojenja

Za sada, ne postoje jasno utvrđene niti dokazane činjenice o tome na koji način upotreba Hloramfenikol masti može uticati na razvoj trudnoće ili na razvoj ploda i da li se i na koji način može odraziti na zdravlje bebe ukoliko se upotrebljava u periodu dojenja.

Ipak, s obzirom na dokazanu činjenicu da se sastojci koji su sadržani u sastavu Hloramfenikol masti putem krvi, odnosno putem mleka mogu preneti na plod, odnosno na bebu, preporučeno je da se u periodu trudnoće, kao i u periodu dojenja ne pristupa upotrebi ovog farmaceutskog proizvoda.

Hloramfenikol mast – kontraindikacije

U okviru medicinske prakse, utvrđeno je da upotreba Hloramfenikol masti veoma retko rezultira pojavom kontraindikacija, ukoliko se ona upotrebljava na propisan način, tačnije ukoliko se ne naprave prekoračenja u pogledu učestalosti ili trajnosti njene upotrebe i u pogledu količine u kojoj se ona upotrebljava.

Međutim, postoje određena specifična stanja koja mogu biti izražena kod određenih pacijenata, a koja mogu dovesti do pojave kontraindikacija nakon primene Hloramfenikol masti.

Evo o kojim specifičnim stanjima je reč:

– Prisustvo alergije na bilo koju od komponenti koje su sadržane u sastavu Hloramfenikol masti,

– Prisustvo ulceracija,

– Prisustvo bilo kog oblika bolesti krvi ili prisustvo genetske sklonosti ka razvoju bolesti krvi,

– Prisustvo bilo kog oblika bolesti koštane srži ili prisustvo genetske sklonosti ka razvoju bolesti koštane srži.

Ukoliko dođe do ispoljavanja kontraindikacija nakon upotrebe Hloramfenikol masti, one mogu biti izražene kroz nastupanje sledeća stanja u organizmu:

– Nastanak svraba blagog do izraženog intenziteta u regiji očiju ili nosa,

– Nastanak crvenila, blagog do izraženog intenziteta u regiji očiju,

– Nastupanje potiskivanja koštane srži, koje rezultira razvojem sklonosti ka pojavi modrica i ka pojavi umora,

– Nastupanje usporenosti procesa zarastanja rožnjače (kod osoba kod kojih je izraženo prisustvo ulceracija).

Ukoliko u periodu u kojem upotrebljavate Hloramfenikol mast, paralelno upotrebljavate još neki od farmaceutskih proizvoda koji su namenjeni saniranju bakterijskih infekcija, može se dogoditi da se neutrališe dejstvo oba preparata i da se stvore uslovi za napredovanje i za razvoj bakterijske infekcije.

Iz navedenog razloga, ukoliko upotrebljavate Hloramfenikol mast, nipošto nemojte koristiti još neki antibiotik, bilo da je reč o antibiotiku u formi masti, o antibiotiku u formi kapi ili o antibiotiku u formi tableta.

Hloramfenikol mast – iskustva

Brojni korisnici Hloramfenikol masti, svedoče o efikasnosti njene primene i o izuzetno zadovoljavajućoj brzini njenog delovanja. Naime, u ogromnoj većini slučajeva, čak i značajno komplikovane infekcije kože i sluzokože očiju ili nosa, potpuno uspešno se saniraju za samo pet dana upotrebe ovog proizvoda.

Pritom, činjenica da do pojave kontraindikacija nakon upotrebe Hloramfenikol masti dolazi isključivo kod određene kategorije pacijenata, a to su pacijenti koji imaju neki od gore navedenih zdravstvenih problema, svim ostalim pacijentima daje razlog da upotrebu ove masti posmatraju ne samo kao efikasu, već i kao po zdravlje apsolutno bezbednu.

Hloramfenikol mast – cena

Hloramfenikol mast, može se kupiti u doslovno svim farmaceutskim ustanovama i njena cena iznosi oko 200 dinara.

Sponzorisano:

loading...
Loading...