Zdravlje

Tanka stolica – simptomi, uzrok i lečenje

Onda kada se funkcija organa koji pripadaju gastrointestinalnom sistemu, a posebno funkcija debelog creva ne odvija normalno, jedan od sigurnih pokazatelja takve činjenice jeste pojava neuobičajene stolice, tačnije pojava stolice neuobičajenog izgleda, oblika ili boje.

Neuobičajenost u izgledu, obliku ili boji stolice, može biti izražena na više različitih načina koji su uslovljeni vrstom poremećaja funkcije organa gastrointestinalnog sistema.

Pojava tanke stolice, predstavlja jedan od načina na koji može biti izražena neuobičajena stolica.

U sadržaju teksta koji je pred vama i koji upravo čitate, imaćete prilike da se upoznate sa informacijama koje se odnose na simptome tanke stolice, sa informacijama koje se odnose na uzroke tanke stolice i sa informacijama koje se odnose na metode lečenja tanke stolice.

Tanka stolica – simptomi

U zavisnosti od konkretnog uzroka koji je doveo do pojave tanke stolice, zavisi da li će takva pojava biti propraćena dodatnim simptomima ili neće.

Naime, veoma često se može dogoditi i događa se da pojava tanke stolice ne bude propraćena bilo kojom vrstom dodatnih simptoma.

U takvim situacijama, pojava tanke stolice je najčešće samo trenutno izražena, posledica je nekog prolaznog specifičnog stanja u organizmu koje može biti povezano sa promenama u ishrani i ne zahteva posebno pridavanje pažnje, a još manje zabrinutost.

Ipak, ukoliko primetite da je pojava tanke stolice propraćena dodatnim simptomima, tada je potrebno da obratite značajno više pažnje na sopstveno zdravlje i da se obratite lekaru kako bi ste nakon što se podvrgnete odgovarajućim dijagnostičkim metodama mogli da dođete do zaključka šta konkretno sa vašim zdravljem nije u redu.

Simptomi koji mogu pratiti pojavu tanke stolice su sledeći:

 • Izraženost opstipacije,
 • Izraženost dijareje,
 • Izraženost promena u učestalosti pražnjenja creva: Manifestacija ove vrste simptoma, važno je napomenuti, ne odnosi se ni na izraženost opstipacije, ni na izraženost dijareje, već na pojačano ili na proređeno učestalu potrebu za normalnim pražnjenjem creva,
 • Izraženost gasova u stomaku,
 • Izraženost osećaja „pretakanja“ u crevima,
 • Izraženost krčenja creva,
 • Izraženost grčeva u stomaku,
 • Izraženost nadimanja nakon konzumiranja hrane,
 • Izraženost mučnine,
 • Izraženost povraćanja,
 • Izraženost bolova u stomaku,
 • Izraženost bolova u rektumu,
 • Izraženost pojave peckanja u rektumu,
 • Izraženost pojave svraba u rektumu,
 • Izraženost pojave sluzi u sadržaju stolice,
 • Izraženost pojave krvi u sadržaju stolice,
 • Izraženost pojave gnoja u sadržaju stolice,
 • Izraženost pojave tragova nesvarene hrane u sadržaju stolice,
 • Izraženost neuobičajeno neprijatnog mirisa stolice.

U vezi simptoma koji se mogu manifestovati paralelno sa pojavom tanke stolice, izuzetno je važno napomenuti da se način na koji će se oni udruženo manifestovati može značajno razlikovati u zavisnosti od konkretnog uzroka koji je doveo do pojave tanke stolice.

Isto tako, u zavisnosti od konkretnog uzroka pojave tanke stolice, simptomi koji mogu pratiti ovu pojavu, mogu se manifestovati kroz slabiji ili kroz jači intenzitet i mogu se manifestovati konstantno ili periodično kroz manju ili kroz veću učestalost.

loading...

Tanka stolica – uzrok

Pristupajući različitim izvorima koji raspolažu informacija koje se odnose na uzrok, tačnije na uzroke koji mogu dovesti do pojave tanke stolice, moći ćete da steknete jedan krajnje pogrešan zaključak, a to je da se pojava tanke stolice vezuje isključivo za izraženost karcinoma debelog creva.

Međutim, takav zaključak nije ni blizu istini i ono što je neophodno da znate, jeste da pojava tanke stolice može biti vezana za izraženost brojnih drugih oblika značajno bezazlenijih zdravstvenih problema.

Konkretno, ovo su mogući uzroci pojave tanke stolice:

 • Izraženost unutrašnjih hemoroida: Unutrašnji hemoroidi, posebno ukoliko su brojni ili razvijeni i ukoliko su izraženi na površini takozvanog „analnog venca“, veoma često dovode do pojave tanke stolice. S obzirom na činjenicu da su unutrašnji hemoroidi veoma često praćeni simptomima kao što su krvarenje i pojava krvi u sadržaju stolice, oni kroz svoje prisustvo lako mogu zbuniti i doslovno zastrašiti pacijente kod kojih su izraženi jer po prepoznavanju simptoma unutrašnjih hemoroida, značajan procenat pacijenata pomisli da ima tumor rektuma ili tumor debelog creva,
 • Izraženost polipa u unutrašnjosti debelog creva: Polipi u unutrašnjosti debelog creva, pogotovo ukoliko su izraženi u završnom delu debelog creva, takođe mogu uzrokovati pojavu tanke stolice,
 • Izraženost analnih fisura (to su pukotine, odnosno naprsnuća na površini rektuma),
 • Izraženost anorektalne traume,
 • Izraženost posledica koje su usledile nakon operacije rektuma,
 • Izraženost rektalnog ulkusa,
 • Izraženost ulceroznog kolitisa,
 • Izraženost Kronove bolesti,
 • Izraženost karcinoma debelog creva: Iako definitivno nije jedini i najčešće rasprostranjen uzrok pojave tanke stolice, karcinom debelog creva se nalazi na listi mogućih uzroka pojave tanke stolice. Ukoliko je prisutna izraženost karcinoma debelog creva, šanse za pojavu tanke stolice su veće ukoliko je pozicija karcinoma takva da se on nalazi u završnom delu debelog creva, to jest u blizini rektuma,
 • Izraženost tumora rektuma: Kao i svi prethodno nabrojani oblici zdravstvenih problema, zdravstveni problem kao što je tumor rektuma, takođe može predstavljati uzrok pojave tanke stolice. Pritom, kako bi tumor rektuma uslovio pojavu tanke stolice, nevažno je da li je reč o benignom ili o malignom tumoru rektuma.

Osim prethodno navedenih i opisanih oblika zdravstvenih problema koji se mogu definisati kao mogući uzroci pojave tanke stolice, do pojave tanke stolice ponekad mogu dovesti i neuporedivo bezazleniji uroci koji kao takvi ne predstavljaju nijedan oblik zdravstvenog problema, već koji su povezani sa trenutno izraženim promenama u ishrani na primer.

Naime, ukoliko osoba u određenom periodu značajno smanji unos hrane, može se dogoditi da sadržaj njene stolice, tačnije da količina sadržaja njene stolice bude oskudna i da samim tim dođe do pojave tanke stolice.

Ponekad, čak i učestalo izlaganje organizma velikoj količini stresa može dovesti do pojave tanke stolice.

Tanka stolica – lečenje

Ukoliko je pojava tanke stolice kratkotrajno izražena, što konkretnije znači da nije izražena duže od nedelju dana, do najviše dve nedelje i ukoliko nije praćena manifestacijom dodatnih simptoma, u tom slučaju, takva pojava ne zahteva zabrinutost niti zahteva sprovođenje bilo koje metode lečenja.

Međutim, ukoliko je pojava tanke stolice izražena kroz period koji traje duže od dve nedelje ili ukoliko je pojava tanke stolice praćena bilo kojim dodatnim simptomima, koje smo u prethodnom delu teksta nabrojali, tada je ka takvoj pojavi potrebno usmeriti značajno više pažnje i tada je potrebno pristupiti sprovođenju odgovarajuće metode lečenja.

Lečenje tanke stolice, sprovodi se na način koji je neophodno uskladiti sa konkretnim uzrokom koji je doveo do pojave tanke stolice.

Zato, ukoliko ste sa pojavom tanke stolice suočeni duže od dve nedelje ili ukoliko je pojava tanke stolice u vašem slučaju udružena sa manifestacijom drugih simptoma, poželjno je da se u što kraćem vremenskom roku obratite lekaru.

Veoma često, lekar će već nakon obavljanja anamneze, to jest nakon obavljanja detaljnog razgovora sa vama, moći da zaključi koji konkretno uzrok je u vašem slučaju doveo do pojave tanke stolice.

Ipak, u cilju uspostavljanja preciznog dijagnostikovanja uzroka, lekar će pristupiti sprovođenju dodatnih dijagnostičkih metoda, koje se mogu odnositi na digitorektalni pregled koji je takođe poznat i pod nazivom rektalni tuše ili na kolonoskopiju.

Tek nakon što na osnovu rezultata sprovedenih dijagnostičkih metoda ustanovi tačan uzrok pojave tanke stolice, lekar će moći da vam odredi i da vam prepiše terapiju uz pomoć koje ćete izlečiti tanku stolicu.

Ukoliko se uzrok pojave tanke stolice vezuje za prisustvo unutrašnjih hemoroida, lečenje ćete moći da sprovedete kroz upotrebu masti ili čepića koji se koriste u cilju lečenja hemoroida.

Ako se pak uzrok pojave tanke stolice vezuje za prisustvo nekog komplikovanijeg oblika oboljenja, u tom slučaju, lečenje tanke stolice se mora sprovoditi kroz saniranje te vrste oboljenja.

U zavisnosti od toga o kojoj konkretno vrsti oboljenja je reč, lečenje se može sprovoditi kroz upotrebu odgovarajućih medikamenata, kroz sprovođenje operativnog, odnosno hirurškog zahvata ili kroz sprovođenje nekog drugog oblika terapije, kao što je na primer laserska terapija, kao što je radioterapija ili kao što je hemoterapija (u slučaju kada je uzrok pojave tanke stolice vezan za prisustvo karcinoma debelog creva ili za prisustvo karcinoma rektuma).

Srazmerno činjenici da veoma brojni i međusobno različiti uzroci mogu dovesti do pojave tanke stolice, poželjno je da lečenju tanke stolice nikada ne pristupate bez saglasnosti lekara, to jest pre nego što prethodno ne obavite odgovarajuće dijagnostičke metode i pre nego što dođete do jasnog i preciznog prepoznavanja uzroka.

Sponzorisano:

loading...
Loading...