Uzgajanje

Japansko drvo novca, krasula – sadnja, uzgoj, nega, održavanje, cena

Među brojnim vrstama saksijskih biljaka, koje ljubitelji cveća gaje u svojim domovima, krasula ili na latinskom „Crassula ovata“, koja se popularnije i učestalije naziva japansko drvo novca, trenutno, ali i dugi niz godina unazad predstavlja jednu od najpopularnijih vrsta saksijskih biljaka.

Osim raskošnog izgleda ove biljke, koji je toliko izražen da mami pažnju i naklonost ljubitelja cveća, toj činjenici je doprinelo i to što prema staroj japanskoj, poznatoj i sve učestalije prihvaćenoj teoriji i veštini uređenja životnog prostora, a to je feng shui teorija i veština uređenja životnog prostora, krasula predstavlja biljku koja privlači i koja donosi novac.

Naime, prema pomenutoj teoriji i veštini uređenja životnog prostora, veruje se da krasula ili japansko drvo novca privlači i donosi novac i to posebno onda kada se čuva i neguje u blizini ulaznih vrata doma i to po mogućstvu sa desne strane ulaznih vrata doma.

Kako bi se navodno povećala moć krasule, to jest japanskog drveta novca i kako bi ova biljka na taj način što efikasnije i što bolje privlačila novac u dom u kojem se nalazi, ali i kako bi zadržavala novac u tom domu, preporučuje se da u saksiju u kojoj, to jest iz koje raste krasula stavite nekoliko novčića i da se pobrinete o tome da ti novčići trajno ostanu u saksiji.

Na taj način, opet prema verovanju koje je blisko feng shui teoriji i veštini, posebno ćete uvažiti, krasulu i ona će vam na tu činjenicu što je sa vaše strane uvažena uzvratiti tako što će u vaš dom privlačiti novac i tako što zadržavati novac u vašem domu.

Ukoliko je i lično vama feng shui teorija i veština bliska i ukoliko pripada sferi vaših interesovanja, onda ćete u prethodno navedenim činjenicama pronaći dovoljno čvrst i važan razlog da u svom domu pronađete mesto za krasulu, odnosno za japansko drvo novca.

Sa druge strane, čak i ukoliko niste poklonik feng shui teorije i veštine uređenja životnog prostora, ali ukoliko vam se ova biljka jednostavno dopada, upravo ta činjenica sama po sebi biće dovoljna da poželite da imate krasulu, odnosno japansko drvo novca u svom domu.

U oba slučaja, od koristi će vam biti da saznate na koji način se obavlja sadnja krasule, na koji način se treba posvetiti uzgoju, nezi i održavanju krasule, kao i koja je cena krasule.

Japansko drvo novca, krasula – sadnja i razmnožavanje

Postupak sadnje i razmnožavanja  japanskog drveta novca, to jest postupak sadnje i razmnožavanja krasule, može se obavljati na dva načina.

Konkretnije, sadnja i razmnožavanje ove biljke, može se obavljati posredstvom upotrebe lista, ali i posredstvom  upotrebe pelcera.

U oba slučaja, savetuje se da biljka koja se upotrebi za uzimanje lista ili pelcera koji će dalje biti upotrebljen za sadnju i za razmnožavanje, bude toliko razvijena da polako prerasta saksiju, odnosno toliko da joj saksija postaje mala.

  • Sadnja i razmnožavanje krasule iz lista:

Kada je ovaj metod sadnje i razmnožavanja krasule, to jest japanskog drveta novca u pitanju, prvo i osnovno što je potrebno da znate je sledeće:

List koji uzimate sa odabranog primerka biljke, treba da bude što je moguće više mlad i obavezno je da bude besprekorno svež i vitalan.

Takav list, kako bi se upotrebio za sadnju i za razmnožavanje krasule, treba da bude bude otkinut isključivo sa peteljkom, to jest sa delom kojim je direktno vezan za grančicu biljke na kojoj je rastao.

Odmah nakon što je na opisan način ubran, list treba da se stavi na površinu zemlje koja se nalazi u saksiji u kojoj raste krasula i to tako da njegova peteljka, to jest peteljka sa kojom je otkinut sa grančice na kojoj je rastao, bude direktno naslonjena na površinu zemlje.

Iz takvog položaja, list ne treba pomerati najmanje 25 dana, a u pojedinim slučajevima je potrebno i punih 30 dana.

Za to vreme, treba obratiti pažnju na to da površina zemlje koja se nalazi u saksiji, a na koju je list krasule naslonjen, bude konstantno vlažna, ali umereno vlažna, tako da probudi formiranje korenog sistema u samoj peteljci lista, ali da ne izazove truljenje.

Za 25 do 30 dana, list treba da dobije formiran koreni sistem u predelu peteljke i kada se to dogodi, list je spreman za zasađivanje u zasebnu saksiju u kojoj će ubuduće da raste i da se razvija formirajući novu biljku.

Prema mišljenju iskusnih botaničara, ljubitalja i poznavalaca ove biljne vrste, odnos šanse da ovakav postupak sadnje i razmnožavanja krasule rezultira uspehom u odnosu na šansu da taj isti postupak sadnje i razmnožavanja krasule rezultira neuspehom iznosi 50/50 procenata.

Ukoliko postupak sadnje i razmnožavanja krasule iz lista rezultira neuspehom, najčešći razlog tome je to što list nije pravilno odabran ili to što list nije pravilno otkinut sa grančice na kojoj je rastao.

Isto tako, preterana vlažnost zemlje ili pak preterana suvoća zemlje sa kojom je list u kontaktu, može da izazove njegovo propadanje, koje može biti izraženo kroz njegovo truljenje ili pak kroz njegovo sušenje.

loading...

  • Sadnja i razmnožavanje krasule iz pelcera:

Kada se krasula, to jest japansko drvo života sadi iz pelcera, na taj način se već u samom startu ostvaruje šansa da će takav postupak stopostotno rezultirati uspehom.

Naime, kada se obavlja ovakav postupak sađenja i razmnožavanja  krasule, u gotovo svih 100 % slučajeva on rezultira uspehom i dobijanjem nove jedinke ove vrste biljke.

Da bi postupak sadnje i razmnožavanja krasule iz pelcera bilo moguće započeti, potrebno je da se sa stabla ove biljke najpre otkine grančica koja će biti upotrebljena kao pelcer.

Ta grančica, treba da bude otkinuta do samog stabla, to jest tako da na sebi sadrži deo kore stabla na kojem je rasla i sa kojeg je otkinuta.

U protivnom, ukoliko se grančica odlomi na bilo koji drugi način i ukoliko na sebi ne sadrži mali deo korena stabla na kojem je rasla, ona neće moći da se upotrebi kao pelcer.

Prema mišljenju ljudi koji su iskusni u postupku sađenja i razmnožavanja krasule iz pelcera, najbolje je da dužina odabrane grančice koja će se upotrebiti kao pelcer bude oko deset centimetara.

Takva grančica, to jest pelcer dobijen iz takve grančice ima najbolju predispoziciju i sposobnost da formira svoj sopstveni koreni sistem i da omogući sađenje nove biljke.

Kada se na opisan način obezbedi pelcer iz kojeg će se saditi i razmnožavati krasula, taj  pelcer treba direktno posaditi u zemlju i prethodno ga ne treba stavljati u vodu kako bi počeo da formira i da razvija koreni sistem.

Onda kada se pelcer krasule posadi direktno u zemlju, on će već kroz nekoliko dana početi da razvija koreni sistem, ali kako bi taj koreni sistem postao dovoljno kvalitetno formiran i jak, potrebno je da pelcer ostane posađen punih mesec dana.

Tek nakon mesec dana, pelcer je dozvoljeno presaditi u veću saksiju, ukoliko za tim ima potrebe, to jest ukoliko pelcer u samom startu nije posađen u dovoljno veliku saksiju.

Da bi se dodatno povećale šanse da se postupak sadnje i razmnožavanja krasule iz pelcera završi uspešno, potrebno je da zemlja u kojoj je pelcer posađen bude konstantno umereno vlažna kako bi mogla da podstakne i da obezbedi formiranje i razvoj korenog sistema.

Japansko drvo novca, krasula – uzgoj, nega i održavanje

Japansko drvo novca ili krasula, prema mišljenju stručnjaka iz oblasti botanike, može se definisati i tretirati kao izuzetno otporna biljna vrsta koja kao takva nije zahtevna kroz proces uzgoja, nege i održavanja.

Ipak, postoje određena “pravila”, kojih ukoliko se pridržavate možete obezbediti uslove u kojima će ova biljka bolje i brže napredovati.

Takva “pravila”, podrezumevaju pre svega smernice koje se odnose na izbor zemlje u koju ćete posaditi krasulu i u kojoj će rasti krasula, na izbor saksije u koju ćete posaditi i u kojoj će rasti krasula, zatim na učestalost zalivanja kojem ćete izlagati krasulu, na meru svetlosti koju ćete obezbeđivati krasuli i slično.

Sa svim tim “pravilima”, odnosno sa smernicama koje će vam pomoći da uspešnije uzgajate, negujete i održavate krasulu, upoznaćemo vas u nastavku teksta.

  • Izbor zemlje:

Da bi ste krasuli obezbedili što bolje uslove za rast i za napredovanje, najbolje je da je posadite, ali i da je uvek kada za tim ima potrebe presađujete u zemlju koja je prema kvalitetu namenjena za sađenje kaktusa.

Takvu zemlju, možete da pronađete i da kupite u svim bolje snabdevenim cvećarama, ali i u poljoprivrednim apotekama, kao i u rasadnicima. Ukoliko iz bilo kojeg razloga ipak niste u prilici da pronađete i da kupite zemlju za kaktuse u kojoj krasula, ponovićemo, najbolje raste i napreduje, onda takvu zemlju možete pripremiti i sami.

Naime, zemlja koja po sastavu najviše odgovara japanskom drvetu novca, to jest krasuli, treba da se sastoji od peska srednje granulacije ili od sitnih kamenčića koji se nalaze na samom dnu, tačnije na dubini od prvih nekoliko centimetara saksije, zatim od mešavine koja je sačinjena od dvadeset procenata humusa i osamdeset procenata zemlje koja se univerzalno koristi za sađenje svih vrsta cveća, a koja se može kupiti u cvećarama ili čak u prodavnicama mešovite robe.

Pomenuta mešavina, tačnije jedan deo od ukupne količine pomenute mešavine, treba da se sipa preko sloja peska ili sitnih kamenčića i to od prilike do polovine od ukupne dubine saksije.

Preko toga, treba da se sipa tanak sloj mlevene ili sitno usitnjene cigle, a zatim preko tog sloja treba da se sipa preostali deo mešavine koja je dobijena od humusa i od zemlje koja se univerzalno koristi za sađenje svih vrsta cveća.

  • Izbor saksije:

Japansko drvo života, odnosno krasula, da bi mogla kvalitetno i pravilno da raste, zahteva dovoljno prostora u kojem će moći da razvija svoj koreni sistem.

Iz tog razloga, ovu vrstu biljke nikada ne treba saditi u male saksije, već isključivo u veće saksije ili eventualno u saksije srednje veličine.

Pritom, kriterijume na osnovu kojih ćete odrediti da li je saksija mala, velika ili srednje veličine, treba da prilagodite dimenzijama primerka biljke koji želite da posadite ili da presadite.

  • Mera i učestalost zalivanja:

Prvo što je potrebno da znate kada su u pitanju mera i učestalost zalivanja krasule, jeste da u ovom segment brige o uzgoju ove vrste biljke morate biti izuzetno obazrivi.

Naime, krasula ima osobinu da u svojim mesnatim listovima akumulira značajnu količinu vode i iz tog razloga ova biljka ne zahteva previše učestalo niti preterano zalivanje.

Međutim, pomenuti savet, ne treba da shvatite kao razlog da previše retko salivate krasulu, jer u tom slučaju njeni novi i mladi listovi neće imati od čega da se hrane i počeće da crpe vodu iz starih i zrelih listova, a onda će cela biljka početi da vene i da propada.

Kako se to ne bi dogodilo, potrebno je da zemlja u kojoj raste krasula bude konstantno umereno vlažna, nikako suva i nikako previše natopljena vodom.

Konkretna preporučena učestalost zalivanja krasule, zavisi od godišnjeg doba, pa tako u proleće i leti ovu biljku možete zalivati svaki drugi dan, a u toku jeseni i zime, učestalost zalivanja možete svesti na jednom nedeljno.

  • Mera svetlosti:

Krasula je biljka kojoj najviše odgovara i prija umerena količina svetlosti, što znači da će ona stagnirati i propadati ukoliko bude rasla izolovana od izvora prirodne svetlosti, ali da će isto tako na svojevrstan način trpeti ukoliko bude izložena suviše jakom uticaju sunčeve svetlosti.

Ipak, kako je krasula biljka koja vodi poreklo iz Afrike, ona lakše i pre može da se adaptira na jak uticaj direktne sunčeve svetlosti, nego što može da se adaptira na potpuni nedostatak prirodne svetlosti ili na mrak.

  • Uslovi vazduha:

Japansko drvo novca, to jest krasula ne trpi suv vazduh, pa je najbolje čuvati je i negovati u prostoriji koja se učestalo i redovno provetrava.

Kada je u pitanju temperature vazduha, ova biljka najbolje opstaje na sobnoj temperature, a ne podnosi ekstremno niske temperature i mraz.

Japansko drvo novca, krasula – cena

Kao što je to slučaj i sa svim drugim vrstama biljaka, cena japanskog drveta novca, to jest cena krasule zavisi od konkretnog primerka biljke, to jest od toga koliko je taj primerak biljke star i razvijen.

Mladi, tek posađeni primerci japanskog drveta novca mogu se pronaći i kupiti po ceni koja se kreće u rasponu od svega 100 dinara do nekoliko stotina dinara, dok stari i razvijeni primerci ove biljke koštaju više i njihova cena može dostići iznos od nekoliko hiljada dinara.

Sponzorisano:

loading...
Loading...