Uzgajanje

Kako u zatvorenom prostoru smanjiti uticaj spoljašnjih faktora?

Bavite se poljoprivredom?

Muči vas uticaj spoljašnih faktora u plastenicima? E pa mi imamo rešenje, zato krenimo redom. Najpre bi trebalo da izaberete lokaciju gde ćete podići plastenik.

Ako ste u mogućnosti, objekat podignite tako da se nalazi u pravcu seveozapad-jugoistok. Na taj način će kultura koju gajite u plasteniku biti celog dana izložena direktnim sunčevim zracima.

Ukoliko plastenik ovako okrenete, čela će biti postavljena u pravcu u kojem vetar duva, a udari vetra se veoma amortizuju na konstrukciju objekta. A koje lokacije za plastenik treba izbegavati?

Stručnjaci kažu da plastenike ne treba postavljati na:

  • Područjima gde su jaki udari vetra;

  • Područjma gde padaju visoki snegovi i gde je visok nivo podzemnih voda;

  • Područjima gde su niske temperature i jaki mrazevi, a i gde su šumski pojasevi i gde su drugi objekti koji prave hlad plasteniku;

  • Područjima koji imaju loš tehnički sastav zemljišta, kao što su glinovita ilovača i druga teška zemljišta.

Zašto treba koristiti unutrašnju foliju?

Bez obzira da li plastenik ima grejanje ili nema, neophodno je postaviti unutrašnju foliju, jer ona temperaturu održava na određenom niovu koji  je potreban nakon prolećne ili kasni-jesenje sadnje. Folija može da se postavi na dva načina.

Kada se folija postavlja sa unutrašnje strane, ona se stavja na nosače cevi koje se unutra nalaze ili može da se prčvrsti za duple lukove sa  žicom. Ako se plasteni ne greje, temperatura objekta uvek je u plus čak i ako se sopljašnja temperature kreće između -4 i -2 stepena Celzijusa.

Unutrašnja folija može da se postavi i izmežu lukova  plastenika i spoljašnje folije. Na ovaj način se postiže dobra zaštita od niskih temperatura, a to znači da će i pri temperature od  -20 stepeni Celzijusovih u plasteniku temperature biti u plusu.

Treći način na koji se postavlja najlon za plastenike jeste postavljanje iznad biljaka direktno i pričvršćuje se za konstrukciju koja služi da bi se biljke vezale. U našim uslovima se ovaj metod malo slabije primenjuje, ali je i zaštita prilikom nižih temperatura niska.

Zašto treba koristiti folije za pokrivanje zemljišta?

Crna folija koja služi za pokrivanje zemljišta olakšala je posao poljoprivrednicima. Sada se manje radi oko zaštite od korova, a prinosi u plastenicma se povećavaju.

Kada se zemljište pokrije omogućava mu se bolji toplotni i vodni režim, a bolja struktura zemljišta i plodnost se zadržava što dalje utiče na mikrobiološke procese, a ubrzava se razaganje organske materije u zemljištu.

Stajsko đubrivo se bolje koristi u ovakvom zemljištu, a topljivost fosfora i kalijuma se povećava, dok se ispiranje azota smanjuje.

U vreme zimskih meseci crne i tamne folije su veoma efikasne, jer se zahvaljujući njima apsorbuje velika količina toplote i sunčeve svetlosti.

Čemu služe folije za pokrivanje biljaka?

U plastenicima se takođe koriste i specijalne pokrivajuće folije. One se stavljaju direktno na bljke ili se postavlja iznad biljaka ram.

Zahvaljujući ovim folijama moguća je ranija sadnja, jer biljke štite od mrazeva i niskih temperature. Imaju dobru propustljivost vode, vazduha i svetlosti, pa ih ne treba skidati prilikom zalivanja i provetravanja.