Uzgajanje

Zimsko prskanje voća – preparati i saveti

Bez obzira na činjenicu o kojoj konkretno voćnoj vrsti je reč, voćna stabla su izuzetno podložna napadima najrazličitijih vrsta insekata i biljnih štetočina koje su izazivači bolesti samih stabala, ali i njihovih listova i plodova.

Naime, u periodu jeseni, različite vrste insekata i biljnih štetočina kao što su gubari, lisne vaši, staklaste vaši, smotavci ili mrazovci polažu svoja jajašca na voćnim stablima i ta jajašca se u periodu oživljavanja vegetacije razvijaju stvarajući jedinke insekata i biljnih štetočina koje se hrane listovima i plodovima voća direktno ugrožavajući njihov razvoj i narušavajući njihov kvalitet.

U cilju odbrane voćnih stabala od uticaja takvih insekata i biljnih štetočina sprovodi se zimsko prskanje voća.

Drugim rečima, zimsko prskanje voća predstavlja postupak čije je sprovođenje izuzetno značajno u cilju zaštite voćnih vrsta i u cilju stvaranja preduslova za njihov kvalitetan razvoj tokom čitave godine.

Voćna stabla koja se podvrgnu zimskom prskanju, tokom čitavog perioda aktivne vegetacije ostaju zaštićena i kao takva ostvaruju znatno veći prinos i pružaju kvalitetniji rod.

O tome kada i na koji način se obavlja zimsko prskanje voća, ali i o tome koja konkretno sredstva je preporučljivo koristiti za zimsko prskanje voće, pročitajte u nastavku teksta.

Kada se obavlja zimsko prskanje voća?

Zimsko prskanje voća, potrebno je obaviti isključivo u periodu mirovanja vegetacije, tačnije pre nego što na granama voćnih stabala počnu da se otvaraju lisni pupoljci i cvetovi.

S obzirom da se vegetacija budi najčešće početkom marta i da upravo u tom periodu voćne vrste prolaze kroz fazu koja se naziva “mišje uši” u okviru koje se odvija prethodno pomenuto otvaranje lisnih pupoljaka i otvaranje cvetova, zimsko prskanje voća treba obaviti najkasnije u prvoj nedelji marta, a poželjno je i neposredno pre toga, tačnije u drugoj polovini februara.

Kada su u pitanju voćne vrste koje se svrstavaju u red jagodičastog voća (to su recimo jagode, maline ili kupine) i koje imaju sklonost ka ranijem i ujedno bržem buđenju vegetacije, zimsko prskanje se može obaviti i nešto ranije, to jest već u prvoj polovini februara.

Saveti u vezi zimskog prskanja voća

Kako bi se postupak zimskog prskanja voća obavio pravilno i kako bi na taj način dao očekivane rezultate, potrebno je da se neposredno pre samog obavljanja zimskog prskanja voća, najpre obavi orezivanje grana.

Kada se obavi orezivanje grana, potrebno je ispuniti još nekoliko preduslova kako bi moglo da se pristupi i samom činu zimskog prskanja voća.

loading...

Konkretnije, pre nego što se započne zimsko prskanje voća, potrebno je da voćna stabla budu suva, to jest da na njima ne bude tragova kiše ili tragova drugih oblika padavina.

U protivnom, ukoliko su voćna stabla mokra od kiše ili recimo prekrivena snegom u trenutku obavljanja zimskog prskanja, obavljanje zimskog prskanja može da se završi neuspehom i stabla u tom slučaju mogu izmrznuti.

Da bi zimsko prskanje voća dalo očekivane rezultate, to jest da bi se na taj način ostvarila efikasna zaštita voća od uticaja insekata ili biljnih štetočina, takođe je neophodno da spoljašnja temperatura bude iznad 5 stepeni.

Spoljašnja temperatura između 7 stepeni i 10 stepeni, smatra se idealnom spoljašnjom temperaturom za sprovođenje postupka zimskog prskanja voća.

Ono što se uz sve prethodno navedene preduslove za uspešno obavljanje zimskog prskanja voća, takođe smatra jednim od preduslova, jeste izostanak vetra. Naime, vetar može uticati na raznošenje sadržaja preparata koji se koristi za zimsko prskanje voća i na njegovo nepravilno i neravnomerno zadržavanje na površini voćnih stabala.

Onda kada se ispune svi potrebni preduslovi, u toku samog obavljanja zimskog prskanja voća, potrebno je obratiti pažnju da voćna stabla budu temeljno poprskana i da se na svim njihovim delovima, nađe dovoljna količina preparata koji se koristi u postupku zimskog prskanja.

Uprošćeno rečeno, u toku obavljanja zimskog prskanja voća, voćna stabla treba da budu doslovno cela iskvašena sadržajem preparata koji se koristi za prskanje.

Kako bi pravilno obavljen postupak zimskog prskanja voća rezultirao maksimalnim rezultatima, ono što je osim prethodno navedenih i opisanih preduslova koji treba da prethode postupku zimskog prskanja voća takođe potrebno, jeste da naredna 24 časa po završetku tok postupka budu praćena suvim vremenom.

Naime, ukoliko u toku prvih 24 časa po završetku postupka zimskog prskanja voća padne kiša, efekat delovanja preparata koji je upotrebljen u okviru prskanja se može smanjiti ili može čak potpuno izostati.

Prilikom obavljanja zimskog prskanja voća, osoba koja obavlja postupak prskanja, treba da koristi adekvatnu zaštitnu opremu, koja će sprečiti mogućnost udisanja sadržaja preparata, kao i mogućnost prodiranja sadržaja preparata do površine kože.

Razlog za prisustvo takve preporuke, ogleda se u tome što doslovno svi preparati koji se koriste za zimsko prskanje voća, kao i za prskanje voća u bilo kojem drugom periodu godine, u svom sastavu sadrže različite materije koje mogu delovati otrovno na čoveka i koje se samim tim mogu odraziti negativno i štetno na zdravlje čoveka.

Koje preparate treba odabrati?

Za zimsko prskanje voća, treba odabrati preparate koji se prema svom sastavu svrstavaju u red mineralnih ulja.

Neki od takvih preparata, jesu preparat pod nazivom “Galmin” i preparat pod nazivom “Belo ulje”. Pored navedenih vrsta preparata, za zimsko prskanje voća preporučljivo je koristiti i preparate koju su proizvedeni na bazi bakra.

Jedan od preparata koji u svom sastavu sadrži kombinaciju mineralnih ulja i bakra, jeste preparat pod nazivom “Crveno ulje” koji se samim tim što sadrži kombinaciju pomenutih sastojaka smatra izuzetno efikasnim i maksimalno prilagođenim za zimsko prskanje voća.

Osim pomenutih preparata, jedan od takođe izuzetno cenjenih, a po mišljenju mnogih iskusnih uzgajivača voća čak i najcenjeniji preparata za zimsko prskanje voća, jeste preparat pod nazivom “Plavo ulje”.

Preparat “Plavo ulje” u svom sastavu sadrži savršeno kvalitetno odabran spoj materija kao što su mineralna ulja, zatim insekticidi na bazi cipermetrina i fungicid koji je na bazi bakra.

Zbog upravo opisanog sastava, preparat “Plavo ulje” istovremeno deluje tako što voćna stabla štiti od nepovoljnih vremenskih uslova, od insekata, od bakterija, od gljivica, od bolesti i od svih ostalih vrsta biljnih štetočina.

Ono što je takođe važno naglasiti u vezi upotrebe preparata “Plavo ulje”, jeste da je ona prilagođena doslovno svim voćnim vrstama.

Baš zbog te činjenice, pomenuti preparat i jeste jedan od najcenjenijih preparata koji se upotrebljavaju za zimsko prskanje voća.

Sponzorisano:

loading...
Loading...