Zdravlje

Najčešće sportske povrede

Svi profesionalni sportisti svoje telo izlažu ogromnim fizičkim naporima. Često se, nažalost, kao posledica toga javljaju sportske povrede.

A povreda za sportistu predstavlja pravu noćnu moru i jedini cilj im je onda da se šro pre oporave i u što boljoj formi da se vrate takmičenjima.

Istraživanja pokazuju da se prilikom obavljanja sportskih aktivnosti najčešće dešavaju povrede i da uglavnom stradaju sistemi za kretanje. Kod sportista su najprisutnije povrede mišića, ligamenata, tetiva i zglobova.

Akutne sportske povrede

Akutne sportske povrede nastaju kada se mehanički ošteti tkivo pod dejszvom snažnih sula koje prevazilaze kompenzatorne sposobnosti tela.

To se najčešće dešava prilikom naglih pormena kretanja, pada ili kada se igrači naglo sudare. Ligamenti, mišići i tetive spadaju u meka tkiva. Daju potporu zglobovima, služe da ih učšvrste i da spreče moguće povrede.

Meka tkiva se suprotstavljaju sili koja na naše telo deluje, ali oni se suprotstavljaju do određene granice. Kada se prevaziđe ta granica, onda dolazi do oštećenja tkiva , njihovog istezanja ili do potpune ili delimične rupture.

Hronične sportske povrede

Povrede preopterećenja predstavljaju hronične sportske povrede. One nastaju usled svakodnevnog izlaganja naporu i usled učestalih dejstava sula kojima je telo svakodnevno izloženo ili kada se kod određene vrste sportova stalno ponavljaju isti pokreti.

Na lokalno tkivo deluje sila koja ima kumulativni karakter. Prilikom opterećenja i pokreta ligament, tetive it kiva mišića izloženi su mikrotraumama koje dovode do određene tačke pucanja i kada dođe do preopterećenja nastaju povrede.

U ovim situacijama najčešće nastaju povrede kolena, ligamenata, upale tetiva, pripoja tetiva za kost, a često nastaju i stres prelomi. U zavisnosti od sporta kojima se neko bavi, razlikuju se i sindromi prenaprezanja. Tako su određena stanja poznata kao teniski lakat, plivačko rame, itd.

Koji su uzroci sportskih povreda?

Brojni su uzroci zbog kojih sportske povrede nastaju, posebno kada je reč o hroničnim sportskim povredama.

Ako se radi od hroničnim sportskim povredama onda se mogu prepoznati spoljašnji i unutrašnji uzroci ovih povreda.

U spoljašnje uzroke spadaju neadekvatna sportska oprema i loši trenažni procesi, dok unutrašnje uzroke prenaprezanja predstavljaju fizička nespremnost, tj. loša kondicija, loši nutritivni faktori, prethodne povrede ili mišićni disbalans.

Kako lečiti sportske povrede?

Najčešća metoda za lečenje sportskih povreda jeste fizikalna terapija. Ona ima kod sportista najviše uspeha pri lečenju povreda, a i ključna je za oporavak povređenog.

Pri lečenju povreda uglavnom se koristi masaža, elektroterapija, akupunktura, termoterapija, hidroterapija i kineziterapija.

Pored standardnih terapija, među kojima se podrazumeva i fizikalna terapija, od tipa sportske povrede zavisi koje će druge terapije biti u upotrebi. To je slučaj, na primer, sa regenerativnom PRP terapijom.

Čemu služi PRP terapija?

U regenerativnu terapiju spade PRP terapija ili terapija koja uključuje terapiju plazmom koja je obogaćena trombocitima.

Za aktivno lečenje i obnavljanje oštećenog ili obolelog tkiva koristi se ova terapija, jer ona sadrži faktore rasta i druge supstance.

Zahvaljujući ovakvoj terapiji brži je oporavak povređenih tkiva, ona je prirodna i ne podrazumeva neke veće zahvate.

U pitanju je novije medicinsko dostignuće koje uključuje prirodnu sposobnost organizma da se sam leči. PRP terapija se koristi za ubrzano lečenje tetiva i hrskavica.