Zdravlje

Petehije kod dece i odraslih – izgled, simptomi, uzrok i lečenje

Petehije predstavljaju vrstu vizuelno uočljivih promena koje mogu nastati i koje mogu postati izražene na površini kože i to najčešće u vidu veoma sićušnih, a nešto ređe u vidu krupnijih fleka koje su karakteristične po crvenoj boji.

Ponekad, mada retko, umesto po crvenoj boji, petehije mogu biti karakteristične i po braon ili čak po modroj, to jest po ljubičasto braon boji.

Na prvi pogled, izraženost petehija vizuelno je veoma slična izraženosti osipa.

Međutim, petehije se začajno razlikuju u odnosu na osip i to prvenstveno po tome što nisu praćene osećajem svraba, zatim po tome što su pri dodiru potpuno glatke i u ravni sa kožom i po tome što čak i prilikom pritiskanja zadržavaju svoje prvobitne vizuelne osobine, to jest po tome što prilikom pritiskanja ne postaju bleđe.

Kada su u pitanju dimenzije kroz koje petehije mogu biti izražene na površini kože, bitno je napomenuti da su takve dimenzije uglavnomm svedene i da se mogu uporediti recimo sa dimenzijama pega (takve dimenzije uglavnom nemaju prečnik veći od tri milimetara).

Ipak, u nešto ređem broju slučajeva, dimenzije petehija mogu biti i naglašenije i mogu dostići prečnik od oko nekoliko centimetara. Pri takvim okolnostima, odnosno takve, krupnije petehije, stručno se nazivaju purpure.

Petehije mogu nastati i mogu postati izražene na doslovno svim regijama kože, ali se u većini slučajeva uglavnom javljaju u regiji kože lica, zatim u regiji kože ruku i u regiji kože nogu.

Ipak, naglasićemo još jednom, petehije mogu nastati i mogu postati izražene i na svim drugim regijama kože, pa čak i na određenim regijama sluzokože, kao što je na primer regija sluzokože u unutrašnjosti usne duplje.

Petehije koje nastanu i koje postanu izražene na sluzokoži koja se nalazi u unutrašnjosti usne duplje, stručno se nazivaju palatinalne petehije, dok sinonim koji se vezuje za sve ostale vrste petehija koje mogu biti izražene na površini kože (bez obzira na konkretnu regiju kože) glasi „krvarenje u koži“.

Nešto što je takođe bitno, a možda čak i najbitnije naglasiti kada su u pitanju petehije, jeste da one kao oblik promena na koži mogu nastati i mogu postati izražene u doslovno svim periodima života, pa tako i u periodu detinjstva kod dece ili čak kod tek rođenih beba.

Informacije koje ćete imati prilike da pronađete i da pročitate u nastavku teksta koji je pred vama, odnosiće se na izgled i na simptome na osnovu kojih možete prepoznati i konstatovati izraženost petehija, zatim na uzroke koji mogu dovesti do nastanka i do izraženosti petehija i na metode lečenja petehija.

Petehije – izgled i simptomi

Prvo i osnovno što je važno naglasiti kada je u pitanju izgled i kada su u pitanju simptomi na osnovu čije manifestacije je moguće prepoznati i konstatovati izraženost petehija, jeste da su takvi simptomi prevashodno vizuelno primetni i da paralelno nisu praćeni drugim oblicima specifičnih promena, kao što je recimo prisustvo svraba, kao što je prisustvo peckanja, kao što je prisustvo bola ili kao što je prisustvo bilo kog sličnog oblika nadražaja.

Naime, simptomi na osnovu kojih je moguće prepoznati i konstatovati izraženost petehija, odnose se na pojavu najčešće crvenih, a ređe braon ili pak modrih, to jest ljubičasto crnih „fleka“ na koži.

loading...

Opisane „fleke“, odnosno petehije, kao što smo i u samom uvodnom delu ovog teksta već napomenuli najčešće su izražene kroz veoma svedene dimenzije koje ne prelaze prečnik od tri milimetara i samo u retkim slučajevima mogu biti izražene kroz veće dimenzije, koje dostižu prečnik od nekoliko centimetara.

Još jedan od simptoma na osnovu kojih je moguće prepoznati i konstatovati prisustvo petehija, odnosi se na činjenicu da su petehije pri dodiru glatke i da su u potpunosti u ravni sa površinom kože na kojoj su izražene, odnosno koja ih okružuje.

Takođe, pri trpljenju pritiska koji se na njih vrši, petehije ne menjaju svoje prvobitne osobine i ne postaju bleđe.

Kada nastanu i kada postanu izražene na koži, petehije mogu biti uže ili šire rasprostranjene i u ogromnoj većini slučajeva su nepravilno grupisane, što konkretnije znači da međusobno mogu biti nepravilno udaljene.

Nešto što je takođe važno napomenuti kada su u pitanju simptomi na osnovu kojih se može prepoznati i konstatovati izraženost petehija, jeste činjenica da je period trajanja takvih simptoma promenljiv i da zavisi od konkretne vrste uzroka koji je doveo do nastanka i do izraženosti petehija.

Petehije – uzroci

U osnovi, postoji samo jedan uzrok koji može dovesti do nastanka i do izraženosti petehija. Taj uzrok, odnosi se na pucanje sitnih kapilara koji su smešteni neposredno ispod površine kože. Konkretnije, kada se dogodi da dođe do pucanja sitnih kapilara koji su smešteni neposredno ispod površine kože, sadržaj krvi koji se prethodno nalazio u njima iscuri i prodire direktno u kožu.

Opisana pojava, rezultira nastankom i izraženošću petehija.

Ono što pritom treba znati i što je shodno tome neizostavno napomenuti, a povezano je sa prethodno navedenim uzrokom pojave petehija, jeste to da na nastanak tog uzroka mogu uticati brojni, međusobno različiti faktori.

O kojim konkretno faktorima je reč, pročitajte u nastavku:

 • Faktori naprezanja:

Različiti oblici naprezanja kojima ljudsko telo može biti izloženo, a koji mogu biti izraženi u toku kijanja, u toku kašljanja, u toku porađanja, u toku podizanja teškog tereta, u toku povraćanja, pa čak i u toku plakanja, mogu da dovedu najpre do pucanja sitnih krvnih sudova koji su smešteni neposredno ispod površine kože, a zatim i do nastanka i do izraženosti petehija.

 • Faktori prisustva različitih oblika oboljenja i zdravstvenih komplikacija koje su izražene u organizmu:

Ovo su neki od najčešće rasprostranjenih oblika oboljenja i zdravstvenih komplikacija koje mogu biti izražene u organizmu, a koje mogu uticati na stvaranje osnovnog uzroka nastanka petehija, to jest na pucanje sitnih kapilara koji su smešteni neposredno ispod površine kože:

 • Leukemija,
 • Vaskulitis,
 • Hemolitički uremički sindrom,
 • Infantilni skorbut,
 • Idiopatska trombocitopenična purpura.

Gore navedenim oblicima oboljenja i zdravstvenih komplikacija, mogu se priključiti i određena specifična stanja u organizmu, kao što su recimo drastično izražen nedostatak vitamina K u organizmu, kao i recimo drastično izražen nedostatak vitamina C u organizmu.

Upravo navedena dva faktora, najčešće utiču na stvaranje osnovnog uzroka nastanka petehija kod dece i kod tek rođenih beba.

 • Faktori prisustva različitih oblika infekcija koje su aktivne unutar organizma:

Najrazličitiji oblici infekcija koje mogu biti aktivne unutar organizma, bilo da je reč o virusnim, o bakterijskim ili o gljivičnim infekcijama, mogu predstavljati faktor koji utiče na stvaranje osnovnog uzroka nastanka petehija, a to je pucanje sitnih kapilara koji su smešteni neposredno ispod površine kože.

Neki od takvih oblia infekcija su sledeći oblici infekcija:

 • Različite forme streptokoknih infekcija (kao što je na primer streptokokna infekcija grla,
 • Šarlah,
 • Mononukleoza,
 • Meningokokcemija,
 • Različiti oblici virusnih hemoragičnih groznica,
 • Hantavirusni plućni sindrom,
 • Parvovirusne infekcije,
 • „Rocky Mountain“ pegavi tifus,
 • Citomegalo-virusna infekcija,

Određeni drugi oblici virusnih, bakterijskih ili gljivičnih infekcija, takođe se mogu svrstati u prethodno navedene faktore.

 • Faktori konzumiranja određenih vrsta medikamenata:

Konzumiranje određenih vrsta medikamenata, pogotovo ukoliko je izraženo kroz duži vremenski period, takođe može dovesti do stvaranja uzroka koji utiče na nastanak i na izraženost petehija, a to je pucanje sitnih kapilara koji su smešteni neposredno ispod površine kože.

Evo o kojim konkretno vrstama medikamenata je reč:

 • „Atropin“ (ili „Atropen“),
 • „Aspirin“,
 • „Cimetidin“ (ili „Tagament“),
 • „Dezipramin“ (ili „Nopramin“),
 • „Indometacin“ (ili „Indocin“),
 • „Kloralhidrat“ (ili „Somnote“),
 • „Kinin“ (ili „Qualaquin“),
 • „Karbamazepin“ (ili „Epitol“, ili „Tegretol“, ili „Carbatrol“),
 • „Morfin“,
 • „Nitrofurantion“ (ili „Macrobid“, ili „Macrodantin“, ili „Furadantin“).

Osim gore navedenih i detaljno definisanih vrsta faktora koji mogu usloviti stvaranje osnovnog uzroka nastanka petehija, postoje i brojni drugi faktori koji na isti način utiču na stvaranje više puta pomenutog uzroka nastanka petahija.

Takvi uzroci su na primer faktor starenja, faktor učestalog i prekomernog sunčanja i faktor koji se odnosi na zadobijanje specifičnih trauma, to jest povreda u regiji kože koja će kasnije biti izložena nastanku i izraženosti petehija.

Petehije – lečenje

Veoma često, dešava se da se simptomi petehija nakon isvesnog kraćeg vremenskog perioda spontano povuku i da kao takvi ne zahtevaju sprovođenje postupka lečenja.

Međutim, ukoliko primetite da se simptomi petehija ne povlače spontano, da se čak pogoršavaju i postaju intenzivniji i to tako što se šire ili da se njihovo prisustvo učestalo ponavlja na jednoj istoj regiji kože, tada je potrebno da situaciju shvatite oszbiljnije i da pristupite sprovođenju odgovarajuće metode lečenja petehija.

Da bi ste mogli da odaberete pravu metodu lečenja petehija, koja će vam kao takva najbolje odgovarati i koja će vas najbrže i najlakše dovesti do izlečenja, prvo što je potrebno da uradite, jeste da se obratite lekaru i da uz sprovođenje odgovarajućih dijagnostičkih pregleda jasno i precizno ustanovite koji konkretno faktor je uticao na stvaranje uzroka za nastanak petehija.

Od takve činjenice, zavisi način biranja i konkretan odabir metode lečenja petehije.

Naime, metod lečenja petehija, treba prevashodno prilagoditi uzroku nastanka petehija.

Konkretnije, ukoliko je na stvaranje uzroka nastanka petehija uticalo na primer prisustvo određene vrste infekcije koja je aktivna u organizmu, lečenje petehija u tom slučaju treba sprovesti kroz proces lečenja takve infekcije.

Ukoliko je na stvaranje uzroka nastanka petehija uticalo na primer dugotrajno konzumiranje određene vrste medikamenata, postupak lečenja petehija treba sprovesti kroz prekid konzumiranja te vrste medikamenata.

Ako su petehije nastale kao posledica drastično izraženog nedostatka vitamina K u organizmu ili kao posledica drastično izraženog nedostatka vitamina C u organizmu, postupak lečenja petehija je u tom slučaju moguće sprovesti kroz proces pojačanog unosa i kroz poroces nadoknađivanja pomenutih vitamina u organizmu.

Ukoliko su petahije nastale kao posledica određene vrste traume, odnosno povrede kojoj je koža bila izložena, u tom slučaju, postupak lečenja petehija, potrebno je sprovesti kroz upotrebu hladnih obloga koje se nanose direktno na površinu kože koja je zahvaćena prisustvom petehija.

Pomenute hladne obloge, pripremaju se i upotrebljavaju se tako što se led zamota u pamučnu tkaninu, koja se potom nanese direktno na površinu kože na kojoj su izražen petehije.

Delovanje hladnih obloga, treba da traje između petnaest i dvadeset minuta i treba da se ponavlja svakodnevno, bar dva puta u toku dana, sve dok ne dođe do potpunog izostanka simptoma petehija.

Ukoliko primetite da se izraženost petehija u vašem slučaju učestalo ponavlja na jednoj istoj regiji kože, treba da poslušate naš savet da se obratite lekaru i da od njega zatražite obavljanje detaljnijih pregleda, koji će imati za cilj da dovedu do zaključka šta tačno i konkretno predstavlja uzrok takve pojave.

Ponekad, to može biti faktor starenja ili faktor izraženih smetnji u funkcionisanju određenih delova kardiovaskularnog sistema, to jest u funkcionisanju krvnih sudova.

Sponzorisano:

loading...
Loading...