Zdravlje

Papa test – kad se radi, kako izgleda, rezultati i cena

Papanikolau test je metoda za utvrđivanje prisustva promena na grliću materice, odnosno za prepoznavanje ćelija karcinoma cerviksa. Nju je osmislio Jorgos Papanikolau, američko-grčki patolog po kojem ova metoda nosi ime.

Test je kreiran još početkim pedesetih godina prošlog veka i još uvek je jedna od vodećih praksi za ranu dijagnostiku opasnog karcinoma grlića materice, odnosno njegovo pravovremeno prepoznavanje i dalje lečenje.

Još kasnih dvadesetih godina Papanikolau je utvrdio da se ćelije raka mogu uočiti na osnovu uzorka tkiva sa unutrašnjih zidova vagine, no prošlo je nekoliko decenija dok medicinski krug nije utvrdio stvarnu vrednost ovog testa.

Zapravo, PAPA test je postao sve češća praksa tek tokom šezdesetih godina prošlog veka, da bi uskoro postao rutinska metoda koju praktikuju svi ginekolozi na planeti. Jorgos Papanikolau je preminuo 1962., samo dve godine nakon što je njegovo otkriće dobilo zvanično priznanje efikasnosti u domenu ginekologije i otkrivanju karcinoma cerviksa.

Šta je PAPA test?

Papanikolau test, odnosno PAPA ili PAP test, jeste procedura koja služi za prepoznavanje raka grlića materice. Sama procedura podrazumeva uzimanje uzorka ćelija sa grlića materice kod pacijentkinje, tokom rutinskog ginekološkog pregleda. Grlić materice je deo na samom kraj materice, odnosno njen produžetak koji ulazi u vaginu. Uzorak koji ginekolog sakupi se potom analizira; stavlja se na staklenu pločicu i boji supstancom karakterističnom za ovu metodu, a obojene ćelije se nakon toga posmatraju pod mikroskopom, kako bi se uočilo eventualno prisustvo pre-malignoznih ili malignih promena na njima.

PAPA test je bezbolna, rutinska metoda koja je deo ginekološkog pregleda i koja pomaže da se otkriju bolesne ćelije koje ukazuju na karcinom grlića materice. Iako je veoma efikasna u pogledu prepoznavanja abnormalnih ćelija, ne može se reći da je u potpunosti precizna.

PAPA test se smatra jednom od najpouzdanijih metoda već dugi niz godina, ali i on može imati svoje izuzetke i ponekad dati rezultate koji upućuju u pogrešnom pravcu za eventualnu dalju dijagnostiku.

 • Specifičnost PAPA testa, odnosno njegova sposobnost da izbegne klasifikovanje normalnih uzoraka kao abnormalnih jeste efikasna, ali ne stoprocentno efikasna, pa može da dođe do ‘lažnog pozitivnog’ rezultata;
 • Osetljivost PAPA testa, odnosno njegova sposobnost da detektuje i najmanji vid abnormalnosti, takođe je veoma pouzdana, ali nije stoprocentna, tako da može da da i ‘lažni negativni’ rezultat, što znači da je neka abnormalnost prisutna, ali je test prevideo kao takvu;

U retkim slučajevima se dešava da se karcinom grlića materice, nažalost, razvije kod nekih žena koje su radile test i imale sasvim uredne nalaze.

U većini slučajeva, Papanikolau test identifikuje minorne celularne abnormalnosti pre nego što one dobiju šansu da se razviju u maligni stadijum, što je od izuzetnog značaja za prevenciju oboljevanja od karcinoma grlića materice. U tom stadijumu, samo stanje je još uvek moguće adekvatno i lako tretirati, što dovodi do zaključka da je redovni PAPA test od izuzetnog značaja za zdravlje žena.

 • PAPA test nije osmišljen da prepozna nijednu drugu vrstu kancera, kao što su rak jajnika, vagine ili materice. Ovi oblici karcinoma mogu da budu otkriveni prilikom ginekološkog pregleda, koji se obično izvodi zajedno sa Papanikolau testom;

KADA SE RADI PAPA TEST I KOME JE NAMENJEN?

Preporuke za izvođenje PAPA testa razlikuju se u drugim zemljama; kod nas se preporučuje da se test obavlja bar jednom godišnje, kod devojaka i žena koje su starije od 18 godina, seksualno aktivnim ženama i ženama koje se leče od određenog oboljenja genitalnih organa ili koje su lečile neko takvo stanje.

Nažalost, čak oko 30% slučajeva urađenog PAPA testa kod nas nije pouzdano, te se u tim slučajevima događa da pre-malignozne ćelije ne budu otkrivene prilikom ovog pregleda. Zbog toga se savetuje da se test radi i više puta, posebno ukoliko pacijentkinja spada u rizičnu grupu. Rizične grupe žena koje su podložnije raku grlića materice i za koje je test svakako preporučen su sledeće.

 • Seksualno aktivne devojke u ranoj dobi, pre 16 godina starosti;
 • Učestale promene seksualnih partnera;
 • Praktikovanje seksualnih odnosa bez adekvatne zaštite;
 • Postojanje anamneze polno prenosivih oboljenja;
 • Prisustvo genitalnih bradavica;
 • Problemi adekvatne imune reakcije (HIV pozitivne, žene koje uzimaju imunosupresivne lekove ili su bile podvrgnute presađivanju organa);
 • Dugoročna terapija oralnim kontraceptivnim pilulama;
 • Žene koje nikada nisu radile ovaj test;
 • Žene koje ne posećuju ginekologa na redovnoj bazi;

U Americi i Kanadi važe drugačije smernice za izvođenje Papanikolau testa, odnosno učestalost i dob kada bi trebalo obaviti pregled. Prema Američkom udruženju za borbu protiv raka i nacionalnom servisu za preventivne zdravstvene mere, Papanikolau test treba da se obavlja svake tri godine, u uzrastu između 21 i 65 godina starosti.

Ovaj test je tipičan rutinski pregled, ali kada se kombinuje sa testom na humani papiloma virus (HPV, poznati uzročnik raka grlića materice), smatra se prihvatljivim da se test obavlja na svakih pet godina, za žene starosti od 30 godina pa naviše.

loading...

Trudnoća ne predstavlja nikakvu prepreku za obavljanje PAPA testa, što znači da se Papanikolau test može bezbedno obaviti i u drugom stanju i nema nikakav uticaj na trudnoću ili na bebu. U slučaju obavljene histerektomije, pri kojoj je odstranjen cerviks, PAPA test nije indikovan.

Kod žena koje su imale ovaj zahvat, ali pritom cerviks nije uklonjen (subtotalna histerektomija), Papanikolau test terba obavljati redovno, prema preporučenim uputstvima. Isto važi za sve žene koje nisu imale ovakav zahvat.

Da li je Papanikolau test rizičan?

Ne. Ne postoje zabeleške o postajanju bilo kakvih mogućih rizika koji se mogu vezati za ovu proceduru. Sa druge strane, postoje veliki rizici po zdravlje ukoliko se test NE obavlja. Ono što je moguće da se desi jeste pojava sasvim lakog tačkastog krvarenja neposredno nakon izvršenog testa, što se smatra normalnom pojavom.

Obilno i teško krvarenje je znak za uzbunu, no ono nije izazvano samim testom, već može da bude znak nekog prisutnog problema.

KAKO SE IZVODI PAPA TEST?

Papanikolau test obavlja ginekolog, ali ga može obaviti i doktor opšte prakse, što uključuje porodične lekare, specijaliste interne medicine i pedijatre.

Ovaj test može da obavi i drugi obučeni stručnjak, kao što su asistenti lekara, babice i medicinske sestre. Test nije bolan, nije zahtevan i ne predstavlja nikakvu posebnu nelagodnost za pacijentkinju. Izvodi se na sledeći način.

Pacijentkinja leži na leđima, odnosno na stolici za običan ginekološki pregled, te lekar najpre pregleda spoljne delove genitalne i rektalne regije pacijentkinje, uključujući uretru, odnosno šupljinu iz koje normalno ističe urin, kako bi se uverio da sve izgleda zdravo i normalno. Nakon toga postavlja spekulum u vaginu i ispituje njenu unutrašnjost (spekulum je instrument koji omogućuje lekaru da podrobnije ispita grlić materice i unutrašnjost vagine). Ovo su standardni koraci u proceduri.

 • Postavljanje spekuluma i posmatranje grlića i vagine;
 • Štapićem za uzorke lekar obavlja bris grlića i tako sakuplja potreban materijal;
 • Lekar uzima jošjedan uzorak za površine grlića, što je regularan deo procedure;
 • Uzorci se stavljaju rastvor u kome se ćelije izoluju, kako bi se prilagodile za laboratorijsko ispitivanje;

Kada je lekar uzeo dva uzorka, obično sledi ručni pregled karlične regije (bimanualni pregled). Prilikom pregleda lekar postavlja dva prsta jedne ruke u vaginalni kanal kako bi opipao jajnike i matericu, dok drugom rukom pritiska stomak pacijentkinje, da bi utvrdio kako ovi organi deluju na dodir i da li je sa njima sve u redu.

REZULTATI PAPA TESTA

Rezultati Papanikolau testa obično su dostupni za oko dve nedelje od brisa. Rezultati koje ovaj pregled donosi su od izuzetnog značaja za kontrolu zdravlja žene. Abnormalni rezultati mogu da upute na postojanje kanceroznih ili pre-kanceroznih ćelija u tkivu grlića materice, što je znak za uzbunu i pravovremeno reagovanje.

Kada se takve ćelije otkriju u ranoj fazi, moguće je sprovesti efikasan tretman lečenja, kojim se abnormalne ćelije mogu ukloniti. Papa test se analizira na dva načina, modernijim Betezda sistemom i klasičnim načinom, koji je dugo godina redovna ginekološka praksa kod nas.

Klasično tumačenje PAPA testa

 • PAPA I grupa – Čist, uredan nalaz;
 • PAPA II grupa – Prisustvo netipičnih zapaljenskih promena;
 • PAPA III grupa – Blaga, do srednja i teška displazija;
 • PAPA IV – Karcinom in situ;
 • PAPA V grupa – Sumnja na invazivni karcinom;

Treba napomenuti da se kod većine žena prilikom rezultata javlja PAPA II grupa i ona se smatra normalnim nalazom. Idealni rezultati prve grupe se mogu javiti kod veoma malog broja odraslih žena, tako da se druga grupa smatra sasvim zadovoljavajućom i lekar na osnovu takvog rezultata obično ne upućuje na dalje analize (osim ukoliko ne postoji neki drugi razlog). To znači da postoje neke minorne promene, ali II grupa nije pokazatelj bolesti.

Betezda sistem

Betezda sistem je noviji sistem klasifikacije Papanikolau rezultata , koji je osmišljen još krajem osamdesetih godina prošlog veka, ali je početkom novog milenijuma revidiran i poboljšan.

Ovaj sistem je univerzalno prihvaćen na području Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj sistem klasifikuje nalaze na sledeći način. U daljem testu objašnjavamo šta pojedini nalazi znače.

 • ASC-US – Atipiče skvamozne ćelije neodređenog značenja;
 • LSIL – Skvamozne intraepitelne lezije niskog stepena;
 • HSIL – Skvamozne intraepitelne lezije visokog stepena;
 • ASC-H – Atipične ćelije;

Pojam ‘skvamozne’ odnosi se na tanke, pločaste ćelije koje se nalaze na površini cerviksa. ‘Intraepitelne’ je pojam koji se koristi da se opiše da je površinski sloj ćelija poremećen. Pojam ‘lezije’ znači da je prisutno abnormalno tkivo u nalazu. Abnormalan i neadekvatan nalaz Papanikolau testa može upućivati na dalje dijagnoze. U nastavku govorimo o različitim fenomenima vezanim za sam PAPA test.

Odsustvo endocervikalnih ćelija – Postoji deo na otvoru grlića materice na kome ćelije koje oblažu vaginu prelaze u ćelije karakteristične za unutrašnjost cerviksa, odnosno endocervikalne ćelije. Taj deo se naziva tranzicionom zonom, odnosno zonom prelaska. PAPA bris cervikalnog otvora teži da sakupi i ove ćelije. Međutim, nekada je područje locirano suviše duboko u grliću, tako da instrument za uzimanje brisa ne može da dopre do njih. Ponekad, zona prelaska je jednostavno nedostupna štapiću za uzorke i sam otvor grlića ne može da se dovoljno dobro vidi kako bi se uzeo adekvatan uzorak.

Neadekvatan PAPA nalaz zbog upale – Ukoliko je prisutna ozbiljna upala, ispituju se njeni uzroci. Cilj lekara je da identifikuje izazivača upale i pravilno tretira stanje, ukoliko je to moguće. Vaginalne iritacije mogu da nastanu usled problema vezanih za nivo estrogena, što se najčešće dešava usled fluktuacija hormona do kojih dolazi prilikom ulaska u menopauzu. PAPA test se ponavlja ako je prisutan takav problem.

Atipične skvamozne ćelije neodređenog značenja – Nekada Papanikolau test pokazuje prisustvo atipičnih skvamoznih ćelija neodređenog značaja. To je najblaži oblik ćelijske nepravilnosti na skali klasifikacije ćelija od normalnih do kancerogenih. Takav nalaz znači da su prisutne ćelije abnormalne, ali da nisu maligne. Pojam ‘neodređenog značaja’ znači da takve ćelije mogu da budu rezultat niza različitih povreda i problema cerviksa. Humani papiloma virus može da bude uzročnik za njihov nastanak, ali u većini slučajeva do 90% takvih promena se rešava spontano, bez potrebe za bilo kakvom specifičnom medicinskom procedurom i lečenjem.

Skvamozne intraepitelne lezije – Nalaz koji pokazuje LSIL rezultat upućuje na dalje ispitivanje u najkraćem mogućem roku, budući da je takav nalaz abnormalniji od prethodnog. U proseku od 15% do 30% žena sa takvim nalazom ima neku promenu kada se obavi biopsija grlića materice. Zbog toga se obavezno savetuje da žene koje imaju LSIL nalaz obave i kolposkopiju (pregled grlića materice koji se obavlja uz pomoć posebnog instrumenta za vizualizaciju i tokom kojeg se radi cervikalna biopsija). U mnogim slučajevima LSIL nalaz se vraća u normalu i bez terapije, ali je obavezno kontrolisati promene.

Najozbiljniji oblik ćelijske abnormalnosti koji ne predstavlja karcinom jeste nalaz HSIL, koji bez odlaganja zahteva detaljniju evaluaciju stanja i lečenje. To znači da su evidentirane promene ćelija grlića materice.

Obe varijante SIL nalaza ukazuju na to da ćelije mogu da budu znak pre-kanceroznog stanja; LSIL najčešće pokazuje prisustvo infekcije humanim papiloma virusom i ukazuje na blaži oblik pre-kanceroznih abnormalnosti, a razvija se kada se ranije promene ne leče. HSIL ukazuje na ozbiljnije promene, a u svom najtežem obliku je znak carcinoma in situ, odnosno napretka raka.

Atipične skvamozne ćelije – Nalaz atipičnih skvamoznih ćelija pokazuje da su prisutne promene ćelija cerviksa, pri čemu se ne može isključiti mogućnost postojanja HSIL oblika i dalje ispitivanje je neophodno. Svi dalji rezultati zahtevaju adekvatno lečenje i dalje analize.

DALJA ISPITIVANJA I LEČENJE

U slučaju da rezultati PAPA testa pokažu abnormalni nalaz dostupan je niz različitih oblika za lečenje i kontrolu problema, a oni uključuju kolposkopiju, konizaciju, kriokauterizaciju, lasersku terapiju i eksciziju promenjene zone.

Sve od pomenutih procedura imaju efikasnost od oko 90%. Međutim, njihov efekat varira usled drugih faktora, zbog čega detaljnije govorimo o najčešćim metodama u nastavku.

Kolposkopija

Kolposkopija je procedura koja omogućava lekaru da ima bolji uvid u izgled grlića materice. Najprostije rečeno, kolposkop je zapravo vrsta lupe koja je namenjena ispitivanju izgleda cerviksa. Da bi procedura bila adekvatno obavljena ona mora da obuhvati celu cervikalnu leziju i zonu transformacije (zonu prelaska između tkiva koje oblaže vaginu i tkiva koje oblaže matericu).

Tokom kolposkopije, grlić materice je očišćen i prebrisan troprocentnom acetičnom kiselinom (sirće). Ta blaga kiselina ne samo da čisti površinu grlića materice, već omogućuje da svaka ćelijska abnormalnost bude vidljiva u obliku belih površina (to su takozvane aceto-bele lezije ili epitelijumi).

 • Ukoliko se sumnjiva područja uoče prilikom kolposkopije, obavlja se biopsija tkiva. To znači da se uzima uzorak tkiva. Uzorak se potom šalje u laboratoriju na dalju analizu od strane patologa, a rezultati određuju koji su eventualni sledeći koraci u tretmanu.

Sama procedura kolposkopije je potpuno bezbolna i jednostavna i obično je potrebno samo nekoliko minuta da se obavi. Uopšteni saveti za žene pre odlaska na kolposkopiju jesu da ne treba da imaju seksualni odnos, da ispiraju vaginu ili koriste tampone nedelju dana pre obavljanja biopsije. Trudnoća ne predstavlja kontraindikaciju za kolposkopiju.

 • Kolposkopija omogućuju adekvatnost evaluacije od 90% kod žena koje imaju abnormalan PAPA nalaz;

Konizacija

Konizacija omogućuje lekarima da uklone celo područje abnormalnog tkiva i uzmu maksimalnu količinu cervikalnog uzorka koji se može ispitivati i analizirati na prisustvo invazivnog karcinoma. Nakon što je grlić materice vizuelno pregledan, obično prilikom kolposkopije, uzima se uzorak tkiva u specifičnom kupastom obliku iz regije endocervikalnog kanala.

Konizacija se obično obavlja u bolnici ili hirurškoj ustanovi pod anestezijom. Tri nedelje nakon obavljanja ove procedure, pacijentkinja ne treba da ispira vaginu, da koristi tampone i da praktikuje seksualne odnose.

 • Konizacija garantuje 100% izlečivosti afektiranog tkiva, sve dok su marginalna tkiva koja okružuju bolesno područje normalna;

Konizacija ima moguće neželjene posledice, kao što su problemi vezani za anesteziju i post-operativno krvarenje, a smatra se da može da utiče na plodnost.

Konizacija se obično primenjuje samo u slučajevioma pacijentkinja kod kojih su prilikom biopsije pronađene ozbiljne promene, koje imaju adenokarcinom in situ (dijagnoza prisustva karcinoma u unutrašnjem delu grlića materice) ili čiji PAPA rezultati ukazuju na mogućnost prisustva invazivnog karcinoma u okolnom tkivu.

Ekscizija

Ekscizija transformacione zone, LEEP procedura, uklanja celo područje zoneprelaska između vagine i materice (objasnili smo da se ovde nalaze ćelije koje se menjaju od ćelija vaginalnog zida do ćelija materice) uz pomoć tankog instrumenta kojim se vrši elektrokauterizacija. Takav metod omogućuje da se sakupe tkiva za dodatnmu analizu i može da se obavi ambulantno uz lokalnu anesteziju.

Nakon ove procedure je obavezno obaviti dalje analize, a to uključuje Papanikolau test, kolposkopiju i ponekad i druge metode. Danas je LEEP jedna od vodećih metoda za tretiranje abnormalnosti otkrivenih prilikom PAPA testa.

Histerektomija

Histerektomija je procedura koja se obavlja samo kod žena koje više ne planiraju da rađaju i kod kojih PAPA test i druge analize pokazuju ozbiljne pre-kancerogene promene koje opstaju uprkos svim drugim tretmanima.

DODATNE INFORMACIJE

U ovom delu teksta ističemo podatke koji su od značaja za razumevanje Papanikolau testa i u vezi kojih može doći do izvesnih neodumica. Ovo su činjenice na koje bi svaka žena trebalo da obrati pažnju.

Simptomi raka grlića materice su nejasni – Znaci upozorenja i simptomi koji mogu da upućuju na rak grlića materice variraju i često se pripisuju nekim drugim stanjima. Zbog toga je najbolji način da budete sigurni da je sve u redu redovno obavljanje PAPA testa.

Seksualna aktivnost povećava potrebu za PAPA testom – Što je seksualna aktivnost učestalija, to su veće šanse da dođe do zaraze humanim papiloma virusom, koji se smatra najvećim uzročnikom raka grlića materice. Smatra se da veoma seksualno aktivne žene u nekom trenutku bivaju izložene HPV infekciji. Nažalost, kondom nije stoprocentna zaštita, zbog čega se savetuje redovno obavljanje Papanikolau testa.

Ne postoji starosna granica za PAPA test – Iako se ova procedura obično obavlja u dobi do 65 godina starosti, ukoliko je žena i dalje seksualno aktivna, treba se konsultovati sa lekarom o eventualnom izvođenju testa. Takođe, ukoliko je u poslednje dve decenije tretiran karcinom ili pre-karncerozno stanje, takođe se savetuje obavljanje testa. U slučaju da je u poslednjih dvadeset godina obavljena histerektomija zarad tretmana kancera ili pre-kanceroznog stanja, takođe treba uraditi test.

HPV vakcina nije zamena za PAPA test HPV vakcina služi da zaštiti žene od nekih oblika karcinoma grlića materice, ali ukoliko je takva vakcinacijabobavljena, to ne znači da treba prestati sa redovnom praksom kontrole PAPA nalaza. Stručnjaci naglašavaju da ova preventiva nije garancija sigurnosti, te da ona ne štiti od svih oblika HPV ili drugih polno prenosivih bolesti.

GDE URADITI I KOJA JE CENA PAPA TESTA?

Papanikolau test je dostupan svim ženama i može da se obavi kod državnog lekara, kao i privatno. Preporučljivo je da se ovaj test obavlja prema datim smernicama, posebno ukoliko pacijentkinja spada u rizičnu grupu. Nažalost, PAPA test ne može uvek da spreči da se karcinom razvije, jer nije stoprocentno precizan.

Cena: Privatno testiranje  se može obaviti u svim ginekološkim ordinacijama, a košta oko 500 do 700 dinara (bez samog ginekološkog pregleda). Ginekološki pregled u privatnim ordinacijama košta između 2 000 i 3 500 dinara;

Sponzorisano:

loading...
Loading...