Zdravlje

Povidon jod rastvor i krema – sastav, upotreba, iskustva i cena

Povidon jod, predstavlja jedan od veoma često korišćenih i izuzetno cenjenih medicinskih proizvoda čija je upotreba namenjena dezinfekciji povređene ili hirurški tretirane kože, kao i dezinfekciji povređene ili hirurški tretirane sluzokože.

Konkretnije, povidon jod deluje tako što sanira prisustvo i uticaj gotovo svih poznatih vrsta patogenih virusa, bakterija, gljivica ili spora koje se mogu naći na površini povređene ili hirurški tretirane kože ili sluzokože i koje na taj način mogu uzrokovati nastanak i razvoj različitih oblika infekcija.

Na tržištu, ovaj izuzetno cenjen i što je još važnije efikasan medicinski proizvod, može se pronaći i kupiti u više različitih formi, a najčešće, dostupan je i koristi se u formi rastvora ili u formi kreme.

Povidon jod rastvor – sastav

Sastav povidon jod rastvora baziran je na pažljivo definisanom i višestruko farmakološki testiranom spoju kompleksa joda i povidona koji u ovom slučaju ima ulogu polimernog nosača.

Osim kompleksa joda i povidona, u sastavu ovog rastvora, nalaze se i brojni drugi takođe pažljivo odabrani i farmakološki višestruko testirani elementi, kao što su glicerol, natrijum hidroksid, natrijum hidrogenfosfat, nonoksinol, limunska kiselina i prečišćena voda.

Koncentracija svakog elementa koji je uključen u sastav povidon jod rastvora, izražena je u toj meri da obezbeđuje lekovito, a pritom bezbedno korišćenje i delovanje preparata.

Povidon jod rastvor – ciljevi upotrebe

Ciljevi upotrebe povidon jod rastvora su veoma brojni i povezani su sa potrebom za bržim i efikasnijim saniranjem simptoma sledećih stanja koja mogu biti izražena na površini kože ili sluzokože:

– Prisustvo plitkih ili dubokih zatvorenih, tačnije zaraslih posekotina,

– Prisustvo plitkih ili dubokih zatvorenih ogrebotina,

– Prisustvo površinskih i usko rasprostranjenih opekotina (kao što su opekotine od šporeta, opekotine od pegle i slično),

– Prisustvo zatvorenih rana koje su nastale kao posledica hirurškog zahvata,

– Prisustvo uboda insekata,

– Prisustvo žuljeva,

– Prisustvo drugih, zatvorenih, tačnije zaraslih oblika povreda na koži,

– Prisustvo nekog od oblika infekcija sluzokože usne duplje (takve vrste infekcija, mogu podrazumevati infekciju desni, to jest gingivitis ili izraženost ulceracija na unutrašnjim stranama obraza),

– Prisustvo nekog od oblika infekcija sluzokože grla.

loading...

Povidon jod rastvor – način upotrebe

Prvo što je važno napomenuti u vezi načina upotrebe povidon jod rastvora, jeste da je ovaj preparat namenjen isključivo za lokalnu, to jest za površinsku upotrebu i da se kao takav nikako ne sme piti niti gutati čak ni u najmanjim količinama.

Isto tako, povidon jod rastvor se nikada i nipošto ne sme nanositi direktno na površinu otvorene povrede, već isključivo na površinu zatvorene povrede ili na tkivo koje okružuje otvorenu povredu.

Ukoliko se upotrebljava u cilju saniranja gore navedenih oblika problema koji su izraženi na površini kože povidon jod rastvor se upotrebljava nerazblažen i to tako što se nakaplje direktno na površinu prethodno zatvorene (zarasle) povređene kože koja se potom prekrije gazom, a onda i previje zavojem.

Takođe, povidon jod rastvor se može upotrebljavati i tako što se najpre nakaplje direktno na gazu, a onda u vidu obloge nanese na površinu zatvorene povrede i previje zavojem.

Pre nego što se područje povrede na koje je nanet povidon jod rastvor previje zavojem, sa područja povrede je prethodno potrebno ukloniti, tačnije obrisati višak sadržaja preparata.

Ono što je neophodno znati u vezi upotrebe povidon jod rastvora, jeste da se on nikada ne sme upotrebljavati za tretiranje većih i široko rasprostranjenih povreda, jer u tom slučaju, može doći do resorpcije joda, to jest do prodiranja joda u sastav krvotoka i do nastanka i do razvoja posledica koje se mogu odraziti na poremećaj funkcije štitne žlezde, na poremećaj funkcije bubrega, na pojavu bola u stomaku itd.

Ponavljanju upotrebe povidon jod rastvora treba pristupati svakodnevno i to jednom do dva puta dnevno sve dok su izraženi simptomi na koje se upotrebom povidon jod rastvora deluje.

Ukoliko se povidon jod rastvor upotrebljava u cilju saniranja simptoma nekog od oblika infekcija sluzokože usne duplje ili u cilju saniranja simptoma nekog od oblika infekcija sluzokože grla, tada rastvor treba dodatno rastvoriti sa umereno toplom vodom u količini koja je srazmerna količini povidon jod rastvora.

Preporučena količina povidon jod rastvora u tom slučaju iznosi 10 mililitara, što znači da je u okviru postupka dodatnog razblaživanja preparata potrebno upotrebiti takođe 10 mililitara umereno tople vode.

Tako pripremljenu količinu razblaženog povidon jod rastvora, treba upotrebljavati za ispiranje sluzokože usta ili grla.

Ispiranje treba ponavljati od 2 do 4 puta dnevno, a svako pojedinačno ispiranje, ne bi smelo da traje duže od 30 sekundi.

Po završetku ispiranja sluzokože usta ili grla, sadržaj razblaženog rastvora treba ispljunuti i nikako ga ne treba progutati.

Povidon jod rastvor – kada se ne sme upotrebljavati?

Povidon jod rastvor, ne smeju upotrebljavati osobe koje imaju problem sa poremećenom funkcijom štitne žlezde, kao ni osobe koje su alergične ili osetljive na neki od sastojaka ove vrste preparata.

Takođe, povidon jod rastvor se ne sme upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naznačen i uočljiv na ambalaži proizvoda.

Kada su u pitanju trudnice i dojilje, one bi pre nego što započnu upotrebu povidon jod rastvora trebalo da se konsultuju sa svojim ginekologom.

Naime, ukoliko se koristi u količinama koje su veće od individualno preporučenih i ukoliko se koristi na način koji odstupa od načina koji je ginekolog preporučio, povidon jod rastvor može prodreti u krvotok trudnice ili dojilje, a zatim i u organizam ploda ili bebe. Iz tog razloga, ponovićemo još jednom, povidon jod rastvor u periodu trudnoće i u periodu dojenja treba upotrebljavati samo i isključivo uz saglasnost lekara i po preporuci lekara.

Povidon jod rastvor – iskustva

Informacije koje su proistekle iz iskustava osoba koje su imale prilike da upotrebe povidon jod rastvor, svedoče o tome da je reč o delotvornom medicinskom proizvodu koji zaista efikasno zaustavlja razvoj, ali i sprečava nastanak najrazličitijih vrsta infekcija na koži ili na sluzokoži koja je prethodno zahvaćena povredom ili hirurškim zahvatom.

Jedina mana ovog proizvoda, jeste to što ostavlja crvene tragove ne samo na koži ili sluzokoži na koju se nanosi, već i na svim drugim površinama sa kojima dođe u direktan dodir.

Iz tog razloga, onda kada pristupate upotrebi povidon jod rastvora, treba da vodite računa o tome da njegov sadržaj ne dođe u dodir sa vašom garderobom ili sa nameštajem, jer se tragovi povidon jod rastvora znatno teže skidaju sa tkanine nego sa kože ili sluzokože.

Povidon jod rastvor – cena

Povidon jod rastvor, možete pronaći i kupiti u doslovno svim apotekarskim ustanovama i to po ceni od oko 200 dinara, do oko 400 dinara, u zavisnosti od vrste pakovanja, tačnije u zavisnosti od količine proizvoda koja je sadržana u pakovanju.

Povidon jod krema – sastav

Baš kao što je to slučaj i sa sastavom povidon jod rastvora, sastav povidon jod kreme je takođe baziran na kompleksu joda i na povidonu koji i u ovom slučaju ima ulogu polimernog nosača.

Osim upravo navedenih sastojaka, povidon jod krema (ili mast) takođe sadrži i elemente kao što je makrogol 400, kao što je makrogol 4000 i kao što je prečišćena voda.

Povidon jod krema – ciljevi upotrebe

Za razliku od povidon jod rastvora, povidon jod krema, nije namenjena za tretiranje sluzokože i može se upotrebljavati isključivo za spoljašnju upotrebu, tačnije za tretiranje kože na kojoj su izraženi neki od sledećih oblika povreda ili iritacija:

– Prisustvo plitkih zatvorenih, tačnije zaraslih posekotina,

– Prisustvo površinskih ogrebotina,

– Prisustvo površinskih i usko rasprostranjenih opekotina,

– Prisustvo zatvorenih, tačnije zaraslih povreda na koži koje su nastale kao posledica manjih hirurških zahvata,

– Prisustvo dekubitusa,

– Prisustvo drugih oblika površinskih povreda i iritacija kože.

Povidon jod krema – način upotrebe

Povidon jod krema, upotrebljava se tako što se u tankom sloju nanese i ravnomerno utrlja direktno na područje povređene ili oštećene kože.

Pritom, područje kože na koje se nanosi sadržaj povidon jod kreme prethodno mora da bude očišćeno i suvo i isto tako, ruke kojima se nanosi i utrljava sadržaj povidon jod kreme, moraju biti čiste i suve.

Nakon što se povidon jod krema na opisani način upotrebi, tretirano područje kože je poželjno previti zavojem.

Učestalost i trajnost upotrebe povidon jod kreme, zavise od činjenice da li je područje kože koje je potrebno tretirati zahvaćeno nekim oblikom infekcije ili je cilj upotrebe ove vrste kreme sprečavanje mogućnosti nastanka i razvoja infekcije.

Ukoliko je koža, tačnije povređeno ili oštećeno područje kože zahvaćeno infekcijom, upotrebu povidon jod kreme treba ponavljati svakodnevno, jednom do najviše dva puta dnevno u trajanju od ukupno 14 dana (dve nedelje).

Međutim, ukoliko je cilj upotrebe povidon jod kreme samo sprečavanje nastanka i razvoja infekcije na području povređene ili oštećene kože, tada upotrebu ove vrste kreme treba ponavljati tek jednom do najviše dva puta u toku nedelju dana i tada trajnost upotrebe povidon jod kreme treba da bude srazmerna prisustvu rizika od nastanka i razvoja infekcije.

Drugim rečima, sve dok je izražen rizik od nastanka i razvoja infekcije, ne treba prekidati sa povremenom upotrebom povidon jod kreme.

Povidon jod krema – kada se ne sme upotrebljavati?

Upotrebi povidon jod kreme, baš kao ni upotrebi povidon jod rastvora ne smeju da pristupaju osobe koje imaju problem sa funkcijom štitne žlezde, kao ni osobe koje su alergične ili osetljive na neki od sastojaka ovog medicinskog proizvoda.

Takođe, povidon jod krema, ne sme se upotrebljavati po isteku označenog i jasno uočljivog roka trajanja.

Upotreba povidon jod kreme, nije preporučena u periodu trudnoće i u periodu dojenja jer može uticati negativno na razvoj štitne žlezde kod ploda, odnosno bebe.

Međutim, u navedenim periodima, upotrebu ovog proizvoda je moguće sprovesti jednokratno ukoliko ginekolog proceni da bi takav postupak doneo više koristi za zdravlje trudnice odnosno dojilje, nego rizika od nastanka i od razvoja posledica koje bi se odrazile na plod, odnosno na bebu.

Povidon jod krema – iskustva

Prema mišljenju i prema rečima korisnika povidon jod kreme, ovaj proizvod, tačnije njegova upotreba jednako je delotvorna kao i upotreba povidon jod rastvora.

Pritom, prednost upotrebe povidon jod kreme, ogleda se u tome što se ona mnogo preciznije i jednostavnije nanosi na željeno područje kože nego što je to slučaj sa povidon jod rastvorom.

Samim tim, povidon jod krema se lako i jednostavno može upotrebljavati i kada je pacijent van kuće i kada nije u mogućnosti da ispuni posebne uslove koji su mu potrebni za upotrebu povidon jod rastvora.

Povidon jod krema – cena

Povidon jod kremu, možete pronaći i kupiti u gotovo svim apotekarskim ustanovama. Najčešće, ova krema je dostupna u pakovanju koje sadrži 40 grama proizvoda i takvo pakovanje, košta nešto manje od 200 dinara.

Sponzorisano:

loading...
Loading...