Zdravlje

Šta je inducirana koma – definicija, postupak, posledice

Ukoliko pokušamo da definišemo značenje termina „koma“, prvenstveno ćemo se osloniti na činjenicu da on potiče iz grčkog jezika i da bi ukoliko bi se doslovno preveo na naš jezik glasio „dubok san“.

Međutim, u okviru medicinske prakse, ovaj termin se koristi za nazivanje stanja koje je višestruko ozbiljnije i komplikovanije nego što je to dubok san.

Naime, koma ili inducirana koma kako se takođe posebno u krugovima medicinskih stručnjaka takođe često naziva, predstavlja specifičan oblik stanja kojem pacijent može biti izložen, tačnije u koje pacijent može zapasti, a koje je karakteristično po produbljenom odsustvu svesti.

Kada je pacijent u induciranoj komi, kompletno i duboko izraženo odsustvo njegove  svesti, praćano je nizom drugih oblika specifičnih promena koje se paralelno odvijaju u njegovom organizmu.

Konkretnije, u toku trajanja inducirane kome, celokupan metabolizam pacijenta se značajno usporava i shodno tome, pacijent počinje usporeno da diše, njegov srčani ritam postaje sporiji i doslovno sve ostale funkcije u organizmu se usporavaju.

Srazmerno činjenici da je pacijent koji se nalazi u induciranoj komi izložen kompletnom odsustvu svesti i to produbljenom odsustvu svesti, on je u takvom stanju konstantno izložen potpunom odsustvu sposobnosti obavljanja bilo koje vrste mentalnih ili fizičkih radnji, ali i potpunom odsustvu sposobnosti ispoljavanja bilo koje vrste reakcija, bez obzira da li je reč o spontanim i samostalno proizvedenim reakcijama ili o reakcijama koje bi nastale kao odgovor na određene nadražaje iz okoline.

Kako bi ste prethodno navedenu grupu činjenica mogli lakše i kompletnije da razumete, navešćemo par primera  kroz koje se takve činjenice najbolje i najjasnije oslikavaju:

– Osoba koja je izložena stanju inducirane kome ne može da govori,

– Osoba koja je izložena stanju inducirane kome ne može da se pokreće (gubitak sposobnosti pokretanja, podrazumeva čak i gubitak sposobnosti obavljanja najmanjih pokreta, kao što su na primer pokreti prstima),

– Osoba koja je izložena stanju inducirane kome ne može na normalan i uobičajen način da konzumira hranu niti vodu (postupak hranjenja pacijenata koji se nalaze u stanju inducirane kome, obavlja se intravenski ili pak posredstvom upotrebe sonde koja je uvedena u želudac),

– Osoba koja je izložena stanju inducirane kome nije sposobna da ispolji reacije koje su nastale kao posledica njenih unutrašnjih, odnosno mentalnih doživljaja (bez obzira da li je reč o reakcijama koje bi bile ispoljene kroz smeh, o reakcijama koje bi bile ispoljene kroz plakanje ili o reakcijama koje bi bile ispoljene na bilo koji treći način),

– Osoba koja je izložena stanju inducirane kome nije sposobna da ispolji reakcije na bilo koji oblik nadražaja koji na nju eventualno deluju iz spoljašnje sredine (Konkretnije, osoba koja je izložena stanju inducirane kome nije sposobna da reaguje čak ni na najintenzivnije oblike nadražaja iz spoljašnje sredine, pa čak ni na zadavanje bola posredstvom na primer udaranja, štipanja ili probadanja).

loading...

U nastavku teksta čiji sadržaj smo posvetili informacijama koje se tiču inducirane kome, upoznaćemo vas sa postupkom njenog nastanka, to jest sa uzrocima koji dovode do njenog nastanka, ali ćemo vam takođe pomoći i u tome da saznate do kakvih i do kojih konkretno posledica stanje kakvo je inducirana koma može dovesti.

Inducirana koma – postupak i uzroci nastanka

Postupak nastanka inducirane kome, tačnije postupak upadanja pacijenta u stanje kakvo je inducirana koma, u doslovno svih 100 % slučajeva, razvija se naglo i to kao posledica delovanja određenih uzroka.

Ovo su uzroci koji mogu dovesti do toga da pacijent upadne u induciranu komu:

  • Povrede mozga: Povrede mozga, koje u ogromnoj većini slučajeva nastaju usled zadobijanja jačeg udarca u glavu, usled pada na glavu ili usled bilo kog trećeg oblika intenzivnijeg povređivanja glave, predstavljaju jedan od gotovo najčešće rasprostranjenih uzroka nastanka inducirane kome. U prisustvu delovanja ovakvih uzroka, inducirana koma nastaje kao posledica fizičkog oštećenja određenih regija mozga, tačnije kao posledica pucanja nervnih vlakana koja su zadužena za održavanje mentalnih funkcija i za održavanje aktivnog i budnog stanja svesti. Kada dođe do pucanja takvih vlakana, pacijent automatski gubi svest i upada u induciranu komu, koja se kao što smo već više puta napomenuli može definisati kao stanje produbljenog odsustva svesti.
  • Moždani udar: Moždani udar takođe predstavlja relativno često rasprostranjen uzrok nastanka inducirane kome. U slučaju razvoja moždanog udara, dolazi do pucanja prethodno oštećenih krvnih žila i upravo takva pojava i predstavlja glavni uzrok upadanja u induciranu komu. Nešto što je na žalost ustanovljeno i više puta dokazano u okviru medicinske prakse, jeste da se inducirana koma koja je nastala kao posledica moždanog udara veoma često završava fatalnim posledicama koje podrazumevaju smrt pacijenta.
  • Tumor mozga: Kao i gotovo svaki drugi oblik tumora, tumor mozga takođe ispoljava sklonost ka širenju. Sa širenjem površine tumora mozga, srazmerno se uvećava rizik od upadanja u induciranu komu.
  • Predoziranje psihoaktivnim supstancama: Predoziranje različitim psihoaktivnim supstancama, kao što su na primer različite vrste droge, pa čak i određene vrste lekova koji ispoljavaju psihoaktivno delovanje, takođe može dovesti do toga da osoba upadne u induciranu komu. Ono što je dokazano, jeste da čak i predoziranje alkoholom može dovesti do upadanja u induciranu komu.
  • Trovanje: Različiti oblici trovanja, među kojima je značajno izdvojiti trovanje ugjen monoksidom, takođe se ubrajaju u red mogućih uzroka nastanka inducirane kome.

Bez obzira na konkretan uzrok njenog nastanka, inducirana koma se veoma često naziva i vegetativno stanje, jer pacijent koji se u njoj nalazi doslovno vegetira i “ponaša” se kao biljka.

Takođe bez obzira na konkretan uzrok njenog nastanka, inducirana koma predstavlja stanje čije je trajanje u potpunosti nepredvidivo i individualno.

Naime, postoje primeri pacijenata koji su u stanju inducirane kome proveli tek nekoliko minuta ili sati, ali isto tako postoje i primeri pacijenata koji su u stanju inducirane kome proveli i po nekoliko meseci, pa čak i nekoliko godina.

Čak ni najnaprednije medicinske tehnike nisu dovoljno efikasne da pomognu u utvrđivanju činjenice koliko će stanje inducirane kome da traje i na koji način će da se završi.

To konkretnije znači da se kod jednog dela pacijenata inducirana koma završava buđenjem i vraćanjem u svesno stanje, a da se kod drugog dela pacijenata inducirana koma na žalost završava gašenjem životne funkcije pacijenta, to jest smrću pacijenta.

Pacijenti koji se probude iz inducirane kome, neretko su pogođeni izraženošću određenih posledica.

Inducirana koma – posledice

Posledice inducirane kome, međusobno se mogu svrstati u dve osnovne kategorije i to su kategorija mentalnih posledica i kategorija fizičkih posledica.

U kategoriju mentalnih posledica, ubrajaju se različiti oblici poremećaja mentalnih funkcija, dok se u kategoriju fizičkih posledica ubrajaju različiti oblici oštećenja koja su nastala na vitalnim organima i koja se kao takva odražavaju na njihovu funkciju.

Veoma često, dešava se i to da navedene vrste posledica budu paralelno, odnosno istovremeno izražene kod pacijenata koji su se probudili iz inducirane kome.

Stepen izraženosti posledica, kao i vrste posledica koje su izražene kod pacijenta, moguće je utvrditi i dijagnostikovati tek nakon što se pacijent probudi iz inducirane kome i tek nakon što prođe kroz niz preciznih i pouzdanih metoda pregleda i ispitivanja.

Neke od posledica inducirane kome, moguće je sanirati kroz sprovođenje različitih terapijskih metoda, dok neke posledice na žalost ostaju izražene trajno.

Nešto što se može izdvojiti i navesti kao zanimljivost iz oblasti medicine, vezano je upravo za primer određenog procenta pacijenata koji su se probudili iz inducirane kome.

Naime, kod određenog procenta pacijenata koji su se probudili iz inducirane kome, izražena je krajnje neobična pojava, a to je da su na primer zaboravili da govore svoj maternji jezik, a das u perfektno progovorili neki strani jezik.

Takođe, kod određenog broja pacijenata koji su se probudili iz inducirane kome, zapaženo je to da su počeli da ispoljavaju određeni talenat koji do tada nisu imali ili kojeg do tada bar nisu bili svesni.

Stručnjaci iz oblasti medicine, pojavu prethodno navedenih fenomena pokušavaju da objasne kroz činjenicu da je u toku izraženosti inducirane kome najverovatnije došlo do odumiranja određenog neurona ili grupe neurona koji su bili zaduženi za sposobnost obavljanja određene radnje (recimo za pričanje maternjeg jezika), a da je paralelno došlo i do aktiviranja nekog drugog neurona ili neke druge grupe neurona koji su zaduženi za sposobnost obavljanja neke druge radnje.

Sponzorisano:

loading...
Loading...