Zdravlje

Cervikalni bris – koliko se čeka, kako se uzima, rezultati, iskustva i cena

Cervikalni bris, uzima se isključivo u uslovima ginekološke ordinacije, što znači u okviru obavljanja ginekološkog pregleda. Cilj uzimanja cervikalnog brisa, jeste utvrđivanje eventualnog prisustva štetnih mikroorganizama na površini vrata materice sa koje se i uzima uzorak ove vrste brisa.

Uzorak cervikalnog brisa, prosleđuje se na mikrobiološku analizu u okviru koje se utvrđuje ne samo vrsta eventualno prisutnih štetnih mikroorganizama na površini vrata materice, već i koncentracija u kojoj su takvi štetni mikroorganizmi eventualno prisutni.

U nastavku teksta, otkrićemo vam sve što je potrebno da znate u vezi dužine čekanja rezultata cervikalnog brisa, u vezi načina njegovog uzimanja i u vezi njegovih rezultata. Takođe, otkrićemo vam iskustva pacijentkinja koje su se podvrgle postupku davanja cervikalnog brisa i otkrićemo vam cenu cervikalnog brisa.

Kada je potrebno pristupiti analizi cervikalnog brisa?

Potreba za pristupanjem analizi cervikalnog brisa, izražena je u periodu trudnoće i to kod doslovno svih trudnica koje su mlađe od dvadeset pet godina ili starije od trideset pet godina.

Onda kada je reč o trudnicama koje su starije od dvadeset pet godina, a mlađe od trideset pet godina, potreba za pristupanjem analizi cervikalnog brisa, postoji onda kada je kod trudnice razvijena neka od bolesti zavisnosti, kao što je na primer alkoholizam ili zavisnost od bilo koje vrste narkotika.

Analizu cervikalnog brisa u periodu trudnoće, potrebno je obaviti i ukoliko se trudnica u prošlosti susrela sa nastupanjem spontanog pobačaja ili sa nastupanjem prevremenog porođaja.

Ukoliko je trudnica neposredno pre nego što je otkrila da je u drugom stanju, imala nezaštićen seksualni odnos koji se može definisati kao rizičan i tada je potrebno pristupiti analizi cervikalnog brisa. Takođe, ukoliko trudnica, bez obzira na to koliko godina ima, boluje od bilo kog oblika sistemske bolesti, potrebno je da se podvrgne davanju uzorka i analizi uzorka cervikalnog brisa.

Osim u prisustvu navedenih okolnosti koja su vezana za period trudnoće, analizi cervikalnog brisa, potrebno je pristupiti i u sledećim situacijama:

– Ukoliko pacijentkinja ima želju da utvrdi konkretan uzrok prisustva steriliteta,

– Ukoliko se u okviru redovnog ginekološkog pregleda razvije sumnja na prisustvo polno prenosive infekcije,

– Ukoliko su prethodno utvrđeni i dobijeni abnormalni rezultati PAPA testa,

– Ukoliko postoji potreba za detaljnom proverom zdravlja pacijentkinje pre nego što se pacijentkinja podvrgne bilo kom obliku operacije organa koji pripadaju reproduktivnom sistemu ili pre nego što se pacijentkinja podvrgne vršenju bilo kog oblika ginekološke intervencije kao što je recimo carski rez, postavljanje spirale ili nešto tome slično.

Van okvira pomenutih situacija, analizi cervikalnog brisa može se pristupiti i ukoliko pacijentkinja recimo planira trudnoću i ukoliko shodno tome, prethodno želi da se podvrgne detaljnoj proveri svog zdravlja.

Ukoliko je pacijentkinja u bilo kom periodu svog života bila sklona neodgovornom seksualnom ponašanju i ukoliko je shodno takvom ponašanju često menjala seksualne partnere ili je imala nezaštićene i rizične seksualne odnose u okviru kojih se izložila različitim oblicima polno prenosivih infekcija, takođe je preporučljivo pristupiti analizi uzorka cervikalnog brisa.

Pomenuta naliza, preporučuje se i pacijentkinjama koje sumnjaju u vernost svog partnera i koje su samim tim izložene nastanku i razvoju različitih oblika polno prenosivih infekcija.

Cervikalni bris – koliko se čeka?

Rezultati cervikalnog brisa, u ogromnoj većini slučajeva, čekaju se između dve i tri nedelje. Navedeni, najčešći period čekanja, može se promeniti srazmerno proceni i odluci ginekologa koji uzima uzorak brisa i srazmerno proceni i odluci mikrobiologa koji vrši mikrobiološku analizu.

loading...

Na procenu i odluku ginekologa i mikrobiologa, može uticati urgentnost situacije odnosno činjenica da se za stanje pacijentkinje kojoj je uzet uzorak brisa vezuje prisustvo sumnje na određeni zdravstveni problem na koji je potrebno što pre delovati terapijom.

Cervikalni bris – na koji način se uzima?

Uzorak cervikalnog brisa, uzima se isključivo u uslovima ginekološke ordinacije, odnosno u okviru ginekološkog pregleda.

Da bi se pripremio za proces uzimanja cervikalnog brisa, ginekolog najpre mora upotrebiti sterilne rukavice. Nakon što je upotrebio sterilne rukavice, ginekolog može pristupiti uzimanju cervikalnog brisa i to na sledeći način:

Uz pomoć sterilisanog medicinskog instrumenta spekuluma, ginekolog najpre mora raširiti vaginalni kanal pacijentkinje kako bi obezbedo nesmetan pristup do površine koja obuhvata njen grlić materice. Kada je obezbedio nesmetan pristup do grlića materice, ginekolog će uzeti sterilisani štapić, čiji vrh je obložen vatom i koristeći taj štapić, pažljivo će uzeti uzorak brisa sa cerviksa, odnosno sa površine cervikalnog kanala. Uzorak brisa sa cerviksa, odnosno sa površine cervikalnog kanala, zapravo predstavlja uzorak male količine sluzi koja je sadržana na cerviksu, odnosno na površini cervikalnog kanala. Pomenuti uzorak sluzi, tačnije cervikalni bris, ginekolog će u specijalnim, sterilisanim i zaštićenim uslovima proslediti na mikrobiološku analizu koja se obavlja u laboratoriji.

Laboratorija u kojoj će se obaviti mikrobiološka analiza cervikalnog brisa, može se nalaziti u sklopu ginekološke ordinacije u kojoj je izvršeno uzimanje cervikalnog brisa, ali se može nalaziti i van ordinacije.

Nešto što je izuzetno važno jeste da se uzorak cervikalnog brisa uzima u savršeno sterilnim uslovima i da se u takvim uslovima i sačuva sve do trenutka kada se mikrobiološka analiza na koju je upućen ne završi. U protivnom, ukoliko uzorak cervikalnog brisa u bilo kom trenutku pre završetka procesa njegove mikrobiološke analize dospe u direktan kontakt sa bilo kojom vrstom nesterilnih uslova i štetnih mikroorganizama, to može poremetiti pouzdanost procesa mikrobiološke analize i može dovesti do utvrđivanja pogrešnih rezultata.

Kako bi od trenutka kada je uzet, do trenutka kada će biti podvrgnut mikrobiološkoj analizi, uzorak cervikalnog brisa ostao u sterilisanim uslovima, ginekolog nakon što je završio proces uzimanja uzorka brisa, mora obaviti i proces njegove pripreme za mikrobiološku analizu.

Proces pripreme uzorka cervikalnog brisa za mikrobiološku analizu, može se obaviti na tri načina, to jest posredstvom obavljanja jedne od moguće tri različite tehnike pripreme.

U okviru prve tehnike pripreme, uzeti uzorak cervikalnog brisa se sa površine štapića direktno prenosi na površinu sterilisanog predmetnog stakla, na kojem se kasnije, vrši mikroskopsko posmatranje.

U okviru druge tehnike pripreme, uzeti uzorak cervikalnog brisa se uz pomoć primene specijalne medicinske komore boji, kako bi se na taj način stvorili uslovi za eventualno utvrđivanje prisustva štetnog mikroorganizma kakav je “Trichomonas vaginalis”.

U okviru treće tehnike pripreme, štapić koji je upotrebljen za uzimanje uzorka cervikalnog brisa, stavlja se u epruvetu koja je sterilisana i koja se prosleđuje u laboratoriju u kojoj će biti obavljena mikrobiološka analiza. U laboratoriji, uzorak cervikalnog brisa se izlaže izvoru kiseonika ili izvoru ugljen dioksida kako bi se stvorili uslovi za dalji proces mikrobiološkog utvrđivanja eventualnog prisustva štetnih mikroorganizama.

Cervikalni bris – rezultati

Kada je reč o rezultatima cervikalnog brisa, oni mogu ukazivati na precizno i pouzdano ustanovljeno prisustvo brojnih, međusobno različitih vrsta štetnih mikroorganizama, kao što su bakterije, virusi ili gljivice na površini cerviksa, odnosno cervikalnog kanala. Samim tim, rezultati cervikalnog brisa mogu ukazati na prisustvo bilo koje vrste infekcije koja je polno prenosiva, a koja je izazvana prisustvom štetnih mikroorganizama.

Takođe, rezultati cervikalnog brisa, mogu ukazivati i na precizno i pouzdano ustanovljeno prisustvo različitih bolesti, koje mogu izražene u regiji organa reproduktivnog sistema.

Ono što je pritom neophodno napomenuti, jeste da dobijene rezultate cervikalnog brisa, mora tumačiti isključivo ginekolog ili mikrobiolog, kako ne bi došlo do razvoja dezinformacija o njihovom značenju.
Ovo su vrste štetnih mikroorganizama čije se eventualno prisustvo na površini cerviksa, može ustanoviti u okviru tumačenja rezultata mikrobiološke analize uzorka cervikalnog brisa:

– HPV virus (humani papiloma virus): HPV virus, jedan je od najčešćih izazivača nastanka virusnih bradavica, odnosno kondiloma, ali i jedan od najčešćih izazivača nastanka i razvoja karcinoma grlića materice.

– Mycoplasma hominis ili Mycoplasma genitalum: Ova vrsta štetnog mikroorganizma, nakon što uzrokuje istoimenu infekciju organa genitalnog sistema, ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme, može se pretvoriti u uzročnik pojave problema u toku razvoja trudnoće. Konkretnije, zapuštena infekcija ovom vrstom štetnog mikroorganizma, može dovesti do zastoja u razvoju ploda ili do pojave prevremenog porođaja.

– Ureaplasma euralyticum ili Ureaplasma parvum: Ova vrsta štetnog mikroorganizma, može izazvati polno prenosivu infekciju genitalnih organa. Ukoliko se ne otkrije i ukoliko se ne leči na vreme, ova vrsta infekcije, može uzrokovati nastanak neplodnosti (i kod žena i kod muškaraca) i može uzrokovati nastanak poteškoća sa sposobnošću iznošenja zdrave trudnoće. Konkretno, infekcija kakva je ureaplazma, može uzrokovati sklonost ka nastanku spontanog pobačaja, ali i sklonost ka nastanku prevremenog porođaja. Ukoliko se razvije u periodu trudnoće, ova vrsta infekcije se može preneti na plod i može izazvati zastoj u njegovom razvoju.

– Chlamidia trachomatis: Ova vrsta štetnog mikroorganizma, definiše se kao izazivač polno prenosive infekcije koja nosi naziv hlamidija. Ono zbog čega je ova vrsta infekcije posebno komplikovana i opasna, jeste to što sve do kasne faze razvoja ne podrazumeva manifestaciju bilo kog oblika simptoma. Pritom, ukoliko se ne otkrije i ne leči na vreme, infekcija kakva je hlamidija može dovesti do deformacije jajovoda i ostalih reproduktivnih organa, a samim tim i do gubitka sposobnosti začeća.

– Neisseria gonorrhoeae: Ova vrsta štetnog mikroorganizma, izaziva nastanak polno prenosive bolesti koja je poznata pod nazivom gonoreja. Ukoliko se gonoreja ne otkrije i ukoliko se ne leči na vreme, ona može predstavljati uzrok nastanka neplodnosti, to jest steriliteta.

– Herpes simplex: Ova vrsta štetnog mikroorganizma, izaziva pojavu virusne infekcije koja je poznata pod nazivom herpes i koja je izuzetno sklona širenju, kako sa područja na područje kože ili sluzokože, tako i sa osobe na osobu.

– Candida albicanis: Ova vrsta štetnog mikroorganizma, izaziva nastanak gljivične infekcije koja je poznata pod nazivom kandidijaza. Osim genitalne regije koju veoma često zahvata (i kod žena i kod muškaraca), kandidijaza može zahvatiti i sve druge regije tela, a posebno one regije na kojima je izraženo prisustvo sluzokože.

– Treponema pallidum: Ova vrsta štetnog mikroorganizma, izaziva nastanak polno prenosive bolesti koja je poznata pod nazivom sifilis. Ukoliko se ne otkrije i ukoliko se ne leči na vreme, sifilis može iskomplikovati zdravlje celokupnog organizma, može dovesti do razvoja srčanih smetnji, do smetnji koje su povezane sa funkcijom nervnog sistema, pa čak i do smrti pacijenta koji je oboleo.

– Trichomonas vaginalis: Ova vrsta štetnog mikroorganizma, izaziva nastanak infekcije koja se može odraziti na prevremeno pucanje membrane koja ima ulogu da u periodu trudnoće štiti plod od svih okolnih uticaja. Takođe, infekcija ovom vrstom štetnog mikroorganizma, može dovesti do nastanka zapaljenja uretre, do nastanka zapaljenja prostate, ili do bržeg razvoja infekcije HIV virusom, ukoliko je osoba zaražena.

Cervikalni bris – iskustva

Pacijentkinje koje su u bilo kom periodu života i iz bilo kog razloga bile u prilici da se podvrgnu postupku davanja uzorka cervikalnog brisa, dele isti stav, a to je da je pomenuti postupak u potpunosti bezbolan. Uz to, postupak uzimanja uzorka cervikalnog brisa, ne dovodi do nastanka bilo kakvog osećaja nelagodnosti i takođe ne zahteva ni period oporavka.

Odmah po završetku davanja uzorka cervikalnog brisa, pacijentkinja može najnormalnije da se vrati svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Cervikalni bris – cena

Postupak uzimanja i mikrobiološkog analiziranja uzorka cervikalnog brisa u većini ginekoloških ordinacija, naplaćuje se između 450 i 600 dinara.

Sponzorisano:

loading...
Loading...