Zdravlje

Ispiranje uha – postupak, iskustva, saveti i cena

Ispiranje uha, predstavlja postupak kojem je neophodno pristupiti onda kada nastupi začepljenost uha, tačnije onda kada se u unutrašnjosti ušnog kanala nataloži prekomerna količina ušnog voska koji se stručno naziva cerumen.

Naime, prekomerna količina ušnog voska u unutrašnjosti ušnog kanala, može se nataložiti tako da formira čepove koji u značajnoj meri ometaju čulo sluha i koji istovremeno svojim prisustvom u unutrašnjosti uha dovode do nastanka i do razvoja brojnih drugih simptoma koji su vezani za začepljenost uha, a koji se odnose recimo na prisustvo bola u uhu, na prisustvo zujanja u uhu (ili u oba uha) i slično.

Međutim, potreba za pristupanjem postupku kakav je ispiranje uha, može se razviti i u okviru nešto drugačijih okolnosti, tačnije kada nije izražena začepljenost uha, ali kada je izraženo prisustvo stranog predmeta u unutrašnjosti uha, kada je potrebno izvršiti pripremu ušnog kanala za sprovođenje određene hirurške intervencije i slično.

Ukoliko je do potrebe za pristupanjem postupku ispiranja uha dovela začepljenost uha, postupak ispiranja uha, može se obaviti u kućnim uslovima i to prirodnim putem i bez obaveze prethodnog obraćanja lekaru.

Međutim, ukoliko je do potrebe za pristupanjem postupku ispiranja uha dovela neka druga od prethodno pomenutih okolnosti, onda je ispiranje preporučljivo obaviti isključivo u ambulanti u okviru podvrgavanja kratkotrajnoj lekarskoj intervenciji koja traje svega par minuta, koja se izvodi veoma jednostavno i koja je što je najvažnije naglasiti potpuno bezbolna.

O tome na koje sve načine uho možete isprati privatno, to jest u kućnim uslovima i bez obaveze obraćanja lekaru, ali i o tome na koji način se ovaj postupak izvodi u ambulantnim uslovima i koja je njegova cena u tom slučaju, moći ćete da pročitate u nastavku teksta.

Ispiranje uha prirodnim putem

Postoje brojni sastojci koji se svakodnevno nalaze u vašem domu ili koji su vam bar lako dostupni, a koje možete upotrebiti kao sredstva za prirodno ispiranje uha.

O kojim konkretno sastojcima je reč i o tome kako konkretno treba da izgleda postupak njihove upotrebe u cilju ispiranja uha, saznajte u nastavku.

Postupak ispiranja uha hidrogenom

Da bi ste začepljeno uho isprali hidrogenom, prvo što je važno da znate, jeste da je potrebno da upotrebite troprocentni hidrogen.

loading...

Kada vam je troprocentni hidrogen pri ruci, uradite sledeće:

Najpre zauzmite sedeći položaj i iz tog položaja glavu nagnite na stranu koliko god možete tako da vam uho koje želite da isperete hidrogenom bude okrenuto na gore.

Kada ste zauzeli takav položaj, u uho sipajte svega nekoliko kapi troprocentnog hidrogena (dovoljno je od četiri do pet kapi). Nakon toga, nemojte odmah ispravljati glavu, već ostanite u istom položaju i sačekajte da prođe pet do deset sekundi kako bi hidrogen mogao da deluje

. Za vreme delovanja hidrogena, čućete ili ćete osetiti njegovo penušanje u unutrašnjosti ušnog kanala. Kada pomenuto penušanje prestanete da čujete ili da osećate, to znači da je hidrogen obavio svoje delovanje. Tada, iz položaja u kojem se nalazite, glavu polako najpre ispravite, a zatim je nagnite na stranu koja je suprotna od one na koju vam je glava bila nagnuta prethodno.

Kada glavu nagnete na suprotnu stranu, iz uha koje ste ispirali hidrogenom, iscureće sadržaj hidrogena koji će biti pomešan sa sadržajem ušnog voska koji je formirao čep u unutrašnjosti vašeg ušnog kanala i koji je samim tim doveo do začepljenosti uha.

Sadržaj koji iscuri iz ušnog kanala, jednostavno pažljivo obrišite papirnom maramicom ili komadićem vate.

Postupak ispiranja uha maslinovim uljem

Ukoliko vam pri ruci nije troprocentni hidrogen, postupak ispiranja uha možete obaviti i uz pomoć upotrebe maslinovog ulja.

Upotrebu maslinovog ulja, započnite tako što ćete ovaj sastojak u količini koja se može izmeriti sa jednom kafenom kašičicom najpre blago zagrejati i to kratkotrajnim izlaganjem uticaju pare. Kada je maslinovo ulje postalo umereno zagrejano (nikako vrelo), sipajte ga u pipetu ili u bočicu sa kapaljkom, a zatim lezite na stranu i to tako da vam je uho koje želite da isperete okrenuto na gore. Kada ste zauzeli takav položaj, uz pomoć prethodno pripremljene pipete ili bočice sa maslinovim uljem, maslinovo ulje u količini od svega četiri do pet kapi sipajte u uho koje želite da isperete.

Nakon toga, sačekajte da prođe oko deset minuta kako bi maslinovo ulje u unutrašnjosti ušnog kanala moglo da deluje i tek nakon tog perioda ustanite. Kada ste ustali, nagnite glavu na stranu na kojoj vam je uho koje ste na ovaj način tretirali i tada će iz njega iscureti sadržaj maslinovog ulja i to pomešan sa sadržajem ušnog voska koji je doveo do začepljenosti. Sadržaj koji iscuri iz unutrašnjosti uha, pažljivo obrišite papirnom maramicom ili komadićem vate.

Postupak ispiranja uha gelom od čuvarkuće

Gel koji se nalazi u unutrašnjosti listova biljke čuvarkuća, može vam poslužiti kao idealno sredstvo za ispiranje uha koje možete upotrebiti u kućnim uslovima.

Do pomenutog gela, dolazi se tako što se jedan sveže ubran list biljke čuvarkuća najpre nekoliko puta pritisne između prstiju kako bi oslobodio gel koji je sadržan u njegovoj unutrašnjosti, a zatim se i polomi ili preseče, kako bi gel mogao da iscuri iz njegove unutrašnjosti.

Kada na ovaj način obezbedite nekoliko kapi gela iz listova biljke čuvarkuća, potrebno je da ih sipate u uho koje želite da isperete i to dok ležite na strani, tako da vam je uho u koje je potrebno sipati gel okrenuto prema gore (gel iz listova biljke čuvarkuća možete nakapljati u uho i direktno iz lista ove biljke). Kada ste opisani postupak obavili, ono što je sledeće potrebno, jeste da u ležećem položaju (okrenuti na stranu) ostanete još ukupno oko pet minuta.

Taj period, potreban je kako bi gel iz listova čuvarluće mogao da ispolji svoje delovanje.

Nakon pet minuta, jednostavno ustanite i nagnite glavu na stranu tako da vam uho koje ste tretirali bude okrenuto na dole. Na taj način, iz unutrašnjosti ušnog kanala, moći će da iscuri gel koji će biti pomešan sa rastvorenim ušnim voskom. Sadržaj koji iscuri iz uha, kao i u prethodno opisanim slučajevima, jednostavno pažljivo obrišite papirnom maramicom ili komadićem vate.

Postupak ispiranja uha mešavinom jabukovog sirćeta i medicinskog alkohola

Mešavina jabukovog sirćeta i medicinskog alkohola koja je napravljena u razmeri 1:1 (dakle potrebno je pomešati i dobro sjediniti iste količine jabukovog sirćeta i medicinskog alkohola), takođe vam može poslužiti kao izuzetno delotvorno i efikasno sredstvo za ispiranje uha.

Mešavinu koju ste na upravo opisan način pripremili od upravo pomenutih sastojaka, potrebno je da upotrebite tako što ćete je u količini od oko 4 do 5 kapi sipati u unutrašnjost uha koje je potrebno da isperete. Pritom, sipanje kapi ove mešavine u unutrašnjost uha, treba da obavljate dok ležite okrenuti na stranu tako da vam je uho koje ćete tretirati okrenuto na gore.

Kada sipate dovoljan broj kapi u unutrašnjost uha, potrebno je da u ležećem položaju (okrenuti na stranu) ostanete još oko deset minuta, kako bi mešavina koju ste upotrebili za ispiranje uha mogla da deluje na rastvaranje ušnog voska.

Nakon deset minuta, ustanite i kao i u prethodno opisanim primerima, nagnite glavu tako da vam tretirano uho bude okrenuto na dole i tako da sadržaj iz njegove unutrašnjosti može da iscuri. Tragove tog sadržaja, takođe kao i u prethodno opisanim primerima obrišite papirnom maramicom ili komadićem vate.

Ispiranje uha – saveti

Ono što je jako važno napomenuti kada je u pitanju ispiranje uha u kućnim uslovima, jeste da vam se ono bez obzira na način na koji bi ste želeli i odabrali da ga sprovedete, ne preporučuje ukoliko imate probušenu bubnu opnu ili ukoliko njegov cilj nije oslobađanje uha od čepa koji je formiran od viška ušnog voska.

Drugim rečima, ukoliko imate probušenu bubnu opnu ili ukoliko ispiranju uha treba da pristupite iz bilo kog drugog razloga koji nije povezan sa začepljenošću uha (već recimo sa prisustvom stranog tela u uhu), obavezno se obratite lekaru i postupku ispiranja uha, podvrgnite se u ambulantnim uslovima.

Ukoliko ispiranje uha obavljate u kućnim uslovima, ali ukoliko primetite da na taj način ne doprinosite efikasnom rešavanju zdravstvene smetnje koju imate, postupak ispiranja nemojte ponavljati u više od dva do najviše tri navrata (u dva do tri dana uzastopno), već se u tom slučaju obratite lekaru i obavite ispiranje uha u ambulantnim uslovima.

Postupak ispiranja uha u ambulanti

Kada se ispiranje uha obavlja u ambulanti, prvo što je važno napomenuti, jeste da takav postupak obuhvata krajnje jednostavan proces, koji se izvodi za svega nekoliko minuta, koji je bezbolan (to je mnogim pacijentima najbitnije) i koji ne zahteva nikakvu prethodnu pripremljenost pacijenta već samo stručnost lekara i pristup odgovarajućim medicinskim instrumentima, kao i pristup antiseptičkom rastvoru koji se u ovom slučaju koristi kao sredstvo za ispiranje uha.

Naime, u ambulantnim uslovima, postupak ispiranja uha, izvodi se tako što lekar najpre uzme specijalno dizajniran medicinski instrument uz pomoć kojeg posmatra unutrašnjost ušnog kanala i to pod odgovarajućim uvećanjem.

Nakon toga, nakon što stekne detaljan uvid u stanje unutrašnjosti uha (a samim tim i u vrstu i količinu sadržaja koji je u okviru ispiranja uha potrebno izbaciti), lekar uzima instrument koji najbliže opisano asocira na špric i taj instrument najpre puni antiseptičkim rastvorom i zatim ga koristi tako što taj rastvor ubrizgava u unutrašnjost uha pod određenim pritiskom. Za to vreme, neposredno ispod uha, pacijent naslanja i pridržava odgovarajuću medicinsku posudu u koju se sliva sadržaj rastvora koji lekar ubrizgava u uho i sadržaj koji se u toku ispiranja oslobađa iz uha.

Kada lekar pretpostavi da je postupak ispiranja uha dovoljno efikasno obavljen, on prekida ubrizgavanje antiseptičkog rastvora u uho i ponovo uzima instrument uz pomoć kojeg posmatra unutrašnjost uha i to ovog puta u cilju uveravanja da je uho zaista efikasno isprano i oslobođeno od sadržaja ušnog voska ili od sadržaja drugih oblika nečistoća.

Ukoliko je unutrašnjost uha zaista čista, to znači da je postupak ispiranja uha završen, a ukoliko se u unutrašnjosti uha i dalje mogu uočiti tragovi ušnog voska ili drugih oblika nečistoća, lekar još jednom ponavlja isti, upravo opisani postupak.

Ispiranje uha – iskustva

Prema rečima ogromne većine osoba koje su bile podvrgnute postupku ispiranja uha, takav postupak u značajnoj meri doprinosi poboljšanju sluha, ali i otklanjanju prisustva brojnih simptoma koja su vezana za stanja koja dovode do potrebe za ispiranjem uha.

Naime, nakon postupka ispiranja uha, ljudi ne samo da bolje čuju, već veoma često postaju rešeni glavobolje, kao i osećaja pritiska u unutrašnjosti ušnog kanala.

Ispiranje uha u ambulanti – cena

Da bi ste postupak ispiranja uha u ambulantnim uslovima mogli da obavite besplatno, potrebno je da za to imate uput i da to obavite u državnoj ambulanti. Ukoliko pak nemate dovoljno vremena za čekanje i ukoliko postupak ispiranja, ipak želite da obavite što pre, preporučujemo vam da to obavite privatno, tačnije u nekoj od privatnih ambulanti.

Cena usuge ispiranja uha u privatnim ambulantama kreće se u rasponu od oko 1.000 dinara do oko 1.800 dinara, u zavisnosti od toga da li želite da isperete samo jedno uho ili oba uha, ali i u zavisnosti od toga o kojoj konkretno ambulanti je reč.

Sponzorisano:

loading...
Loading...