Zdravlje

Metalni, gorak ukus u ustima – simptomi, uzrok i lečenje

Pojava metalnog ukusa u ustima, relativno često je rasprostranjena i u zavisnosti od uzroka zbog kojeg je nastala, može biti udružena sa pojavom gorkog ukusa u ustima.

Ogromna većina osoba, koje su bar jednom u svom životu imale prilike da osete ukus metala u ustima, složiće se da je takva pojava praćena izvesnom dozom straha koji proističe iz činjenice da osoba postaje suočena sa manifestacijom jednog neuobičajenog i specifičnog stanja u svom  organizmu i sa dilemom o tome šta zapravo izaziva manifestaciju takvog neuobičajenog i specifičnog stanja.

Kada se suoči sa pojavom metalnog ili gorkog ukusa u ustima, većina osoba odmah pomisli da je uzrok takve pojave neko komplikovano oboljenje koje je aktivno u organizmu.

Međutim, treba znati da do pojave metalnog ukusa u ustima, koji kao što smo već i naveli može biti udružen sa pojavom gorkog ukusa u ustima, veoma često može doći i usled potpuno bezopasnih i trenutno izraženih uzroka, kao što je na primer nedovoljno kvalitetno sprovedena higijena zuba, kao što je konzumiranje određenih vrsta namirnica i slično.

Ipak, kako pojava metalnog ukusa u ustima koja je eventualno udružena sa pojavom gorkog ukusa u ustima može nastati i pod uticajem nekog značajno komplikovanijeg uzroka, tačnije pod uticajem izraženosti nekog oboljenja koje je aktivno u organizmu, stvari ne treba prepuštati slučaju i po prepoznavanju metalnog ukusa u ustima, bez obzira da li je on udružen sa pojavom gorkog ukusa ili nije, treba se obratiti lekaru i zatražiti adekvatnu medicinsku pomoć, koja se sastoji od sprovođenja dijagnostičkih metoda koje imaju za cilj da jasno i precizno dovedu do prepoznavanja konkretnog uzroka, a onda i od sprovođenja terapijske metode koja ima za cilj da dovede do saniranja pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima, a koja je određena u skladu sa konkretnim prethodno dijagnostikovanim uzrokom pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima.

Uzroke koji mogu dovesti do pojave metalnog i gorkog ukusa u ustima, nabrojaćemo i o njima ćemo pisati nešto kasnije, a pre toga, upoznaćemo vas sa informacijama koje se odnose na simptome po kojima možete prepoznati pojavu metalnog, gorkog ukusa u ustima.

Metalni, gorak ukus u ustima – simptomi

Kada su u pitanju simptomi koji se manifestuju u prisustvu pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima, prvo što je neophodno napomenuti, jeste da se oni mogu razliovati u zavisnosti od toga koji konkretno uzrok je doveo do pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima.

Značajno često, simptomi pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima, maksimalno su svedeni i mogu se definisati samo kroz prisutan ukus metala u ustima i kroz prisutnu gorčinu u ustima.

Pri nekim drugačijim okolnostima, dakle u zavisnosti od konkretnog uzroka koji je doveo do pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima, ovaj oblik specifičnog stanja može biti praćen i manifestacijom drugih simptoma, kao što su sledeći simptomi:

 • Izraženost glavobolje,
 • Izraženost mučnine,
 • Izraženost povraćanja,
 • Izraženost dijareje,
 • Izraženost prisustva sekreta u nosu,
 • Izraženost zapušenosti nosa,
 • Izraženost osećaja umora,
 • Izraženost osećaja ošte fizičke slabosti organizma,
 • Izraženost vrtoglavice,
 • Izraženost povišene telesne temperature.

Način na koji će se upravo navedeni simptomi pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima udruženo manifestovati, zavisi opet od konkretnog uzroka koji je doveo do takve pojave.

loading...

Konkretnije, ukoliko je uzrok koji je doveo do pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima direktno povezan sa određenim oblikom trovanja hranom, simptomi koji će se u tom slučaju udruženo manifestovati, pored izraženosti ukusa metala u ustima i pored izraženosti gorkog ukusa u ustima, biće izraženost mučnine, izraženost povraćanja i izraženost dijareje.

Ukoliko je pak uzrok pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima direktno povezan sa upalom sinusa, simptomi koji će se u tom slučaju udruženo manifestovati, biće izraženost prisustva sekreta u nosu, izraženost zapušenosti nosa i izraženost glavobolje.

Ostali, prethodno takođe navedeni simptomi pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima, mogu se manifestovati u prisustvu brojnih, međusobno različitih uzroka nastanka ove pojave, koji su povezani sa izraženošću različitih oblika specifičnih stanja i oboljenja u organizmu.

Metalni, gorak ukus u ustima – uzroci

Kao što smo i u uvodnom delu ovog teksta već napomenuli, do pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima mogu dovesti različiti oblici potpuno bezopasnih i trenutno izraženih specifičnih stanja koja mogu biti izražena u organizmu, ali i različiti oblici oboljenja koja takođe mogu biti izražena u organizmu.

Evo koji konkretno oblici potpuno bezopasnih i trenutno izraženih specifičnih stanja i koji sve oblici oboljenja se mogu definisati kao uzroci pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima:

 • Izraženost loše oralne higijene,
 • Izraženost gingivitisa: Gingivitis predstavlja upalu gingive, to jest upalu desni u prisustvu koje dolazi do krvarenja desni. Srazmerno činjenici da se u sadržaju krvi koja se oslobađa u toku krvarenja desni nalazi izvesna koncentracija gvožđa koje je jedan od važnih sastojaka krvi, ta koncentracija gvožđa, kada dođe u kontakt sa pljuvačkom i sa receptorima za ukus, direktno izaziva pojavu metalnog ukusa u ustima,
 • Nošenje metalne proteze: Ukoliko nosite metalnu protezu, veoma je izvesno da ćete usled takve činjenice bar povremeno osetiti ukus metala u ustima ili gorak ukus u ustima,
 • Izraženost konzumiranja većih količina namirnica koje u svom sastavu sadrže visoku koncentraciju gvožđa: Ukoliko konzumirate veću količinu namirnica koje u svom sastavu sadrže visoku koncentraciju gvožđa (jedna od takvih namirnica je recimo spanać), može se dogoditi da neposredno nakon toga osetite ukus metala u ustima, kao i gorak ukus u ustima,
 • Izraženost konzumiranja dodataka ishrani koji u svom sastavu sadrže visoku koncentraciju gvožđa: Baš kao i namirnice koje u svom sastavu sadrže visoku koncentraciju gvožđa, dodaci ishrani koji sadrže visoku koncentraciju gvožđa, ukoliko se konzumiraju mogu usloviti pojavu metalnog, gorkog ukusa u ustima,
 • Izraženost dugotrajnog konzumiranja dodataka ishrani koji u svom sastavu sadrže visoku koncentraciju kalcijuma,
 • Izraženost dugotrajnog konzumiranja dodataka ishrani koji u svom sastavu sadrže visoku koncentraciju vitamina D,
 • Izraženost sinusitisa: Osobe kod kojih je izražen sinusitis, to jest upala sinusa, veoma često se susreću sa pojavom metalnog, gorkog ukusa u ustima,
 • Izraženost polipa u nosu: Polipi u nosu, predstavljaju oblik zdravstvenog problema, koji kod određenog procenta osoba kod kojih je izražen može uzrokovati pojavu metalnog, gorkog ukusa u ustima,
 • Izraženost različitih oblika alergijskih reakcija koje zahvataju nosnu sluznicu: Kada je izražen bilo koji oblik alergijske reakcije koja zahvata nosnu sluznicu i koja je praćena zapušenošću nosa ili stvaranjem sadržaja sekreta u nosu, paralelno može doći do pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima,
 • Izraženost konzumiranja određenih vrsta medikamenata: Konzumiranje određenih vrsta medikamenata, kao što su na primer medikamenti koji ispoljavaju dejstvo antibiotika, a koji u svom sastavu sadrže supstance kao što je penicilin, kao što je pentamidin, kao što je klaritromicin ili kao što je entionamid, veoma često može da izazove pojavu metalnog, gorkog ukusa u ustima. Tako nešto, dešava se posebno onda kada se takvi medikamenti konzumiraju kontinuirano, kroz duži vremenski period ili u većim dozama.

Osim konzumiranja medikamenata koji ispoljavaju delovanje antibiotika, do pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima može dovesti i konzumiranje medikamenata koji se upotrebljavaju u cilju kontrolisanja dijabetesa, konzumiranje medikamenata koji se upotrebljavaju u cilju lečenja reumatoidnog artritisa, konzumiranje medikamenata koji se upotrebljavaju u cilju saniranja povišenih vrednosti krvnog pritiska i konzumiranje medikamenata koji se upotrebljavaju u cilju lečenja depresije ili u cilju lečenja sličnih oblika anksioznih stanja,

 • Izraženost nedostatka vitamina B12 u organizmu: Ovo je još jedan u nizu mogućih uzroka pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima. Što je drastičnije naglašen nedostatak vitamina B12 u organizmu, to je intenzivnije i učestalije izražena pojava metalnog, gorkog ukusa u ustima,
 • Izraženost trovanja hranom: Bez obzira koji konkretno tip namirnice da je doveo do trovanja hranom, jedan od simptoma koji može otkriti trovanje hranom i koji prati ovaj vid zdravstvenog problema, jeste pojava metalnog, gorkog ukusa u ustima.
 • Izraženost dijabetesa: Pojava metalnog, gorkog ukusa u ustima, veoma često predstavlja jedan od prvih jasno prepoznatljivih simptoma dijabetesa, odnosno šećerne bolesti,
 • Izraženost određenih oblika urođenih ili stečenih oboljenja bubrega: Bubrežni bolesnici, takođe se neretko susreću sa pojavom metalnog, gorkog ukusa u ustima,
 • Izloženost sprovođenju hemoterapije: Osobe koje na žalost postanu prinuđene da se podvrgnu sprovođenju hemoterapije, u periodu podvrgavanja hemoterapiji, kao i neposredno nakon tog perioda, neretko osećaju ukus metala i gorak ukus u ustima,
 • Izraženost trudnoće: U trudnoći, a posebno u početnoj fazi trudnoće, veoma često dolazi do pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima. Tako nešto, dešava se iz razloga što u toku trudnoće u organizmu žene dolazi do drastičnih i učestalih promena vrednosti estrogena, a upravo promene vrednosti estrogena dovode do različitih specifičnih promena u organizmu, pa tako i do promene koja se ispoljava u vidu pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima.

Metalni, gorak ukus u ustima – lečenje

Lečenje, tačnije postupak saniranja pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima, može se sprovoditi kroz pojačanu i poboljšanu oralnu higijenu, kroz pojačano konzumiranje vode i kroz upotrebu žvaka.

Takođe, metalnog, gorkog ukusa u ustima, možete se rešiti i posredstvom žvakanja listova određenih aromatičnih biljaka, kao što je na primer peršun, kao što je nana ili kao što je žalfija.

Ispiranje usta biljnim čajevima ili konzumiranje limunade, takođe vam u značajnoj meri može pomoći da eliminišete prisustvo metalnog, gorkog ukusa u ustima.

Ukoliko primetite da se pojava metalnog, gorkog ukusa u ustima u vašem slučaju učestalo ponavlja i to u različitim periodima dana i bez obzira na činjenicu koje konkretno vrste namirnica ste konzumirali, potrebno je da se obratite svom lekaru i da ga upoznate sa problemom koji imate.

Sprovodeći odgovarajuće dijagnostičke metode, lekar će jasno i precizno utvrditi koji konkretno uzrok je u vašem slučaju doveo do pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima i u skladu sa tim uzrokom, odrediće odgovarajuću terapijsku metodu koja će vam pomoći da se trajno oslobodite pojave metalnog, gorkog ukusa u ustima.

Takva terapijska metoda, predstavljaće metodu koja će sanirati uzrok nastanka metalnog, gorkog ukusa u ustima.

Sponzorisano:

loading...
Loading...