Zdravlje

Moorov refleks kod beba, dece – sve što trebate znati

Moorov refleks, veoma često se spominje i kao Moroov refleks ili kao “refleks maminog zagrljaja”.

Ova vrsta refleksa, stara je koliko je star i ljudski rod, ali je prvi put detaljno istražena i opisana tek početkom dvadesetog veka i to od strane austrijskog lekara, tačnije pedijatra Ernsta Moroa, po kojem je Moorov refleks i dobio ime.

O tome šta je konkretno Moorov reflek, o tome u kojem razdoblju života počinje njegova manifestacija, a u kojem razdoblju života se završava, o tome pri kojim okolnostima se Moorov refleks može primetiti i kako, ali i o tome na šta ukazuje odsustvo Moorovog refleksa, pročitajte u sadržaju teksta koji je pred vama.

Šta je Moorov refleks i kada nastaje?

Moorov refleks, predstavlja jedan od primarnih vrsta refleksa koji se manifestuju kod ljudi, tačnije kod beba. Ova vrsta refleksa je urođena i predstavlja reakciju bebinog organizma na osećaj ugroženosti, tačnije na osećaj izloženosti opasnosti.

Ono što je bitno napomenuti, jeste da Moorov refleks nastaje neposredno nakon rođenja i da je prisutan čak i kod beba koje su rođene pre predviđenog, to jest planiranog termina porođaja.

Naime, Moorov refleks nastaje već nakon 28 nedelja gestacijske starosti, a svoju potpunu zrelost i samim tim izražajnost dostiže u 34. nedelji gestacijske starosti.

Kada se Moorov refleks gubi?

Moorov refleks ne nestaja naglo, već počinje postepeno da se gubi najčešće između trećeg i šestog meseca života.

Kada beba napuni šest meseci (ili neposredno pre toga) dolazi do potpunog izostanka Moorovog refleksa.

Kada i kako se manifestuje Moorov refleks?

Na osnovu same definicije Moorovog refleksa, lako se može zaključiti da do manifestacije ove vrste refleksa dolazi onda kada beba doživi i stekne osećaj da je na bilo koji način ugrožena i kada je samim tim uplašena.

Naime, situacije u kojima beba postane izložena bilo kom obliku naglog nadražaja, predstavljaju situacije u kojima dolazi do manifestacije Moorovog refleksa.

loading...

Uticaj glasnog zvuka ili uticaj naglog pokreta kojem je beba izložena, predstavljaju dva osnovna oblika
uticaja u prisustvu kojih kod bebe dolazi do manifestacije Moorovog refleksa.

Konkretno, ukoliko se nalazite u neposrednoj blizini bebe i ukoliko pritom naglo povisite glas, ukoliko bebu neočekivano potapšete po stomačiću ili ukoliko je uzmete u ruke i zatim naglo i brzo počnete da je spuštate (tako da je izložite osećaju padanja), kod bebe ćete uočiti manifestaciju Moorovog refleksa.

S obzirom na dokazanu činjenicu da bebe koje su stare manje od četiri meseca spavaju u REM fazi (to je faza spavanja u kojoj je izraženo prisustvo snova), do manifestacije Moorovog refleksa može doći ne samo onda kada je beba budna, već i onda kada beba spava i kada u snu doživi osećaj ugroženosti ili strah.

Manifestacija Moorovog refleksa, počinje izuzetno naglo i to tako što beba brzo opuža rukice i nogice, širi šake i prstiće i zabacuje glavicu. Odmah zatim, takođe u toku manifestacije Moorovog refleksa, beba pravi pokrete koji su suprotni od upravo opisanih i skuplja rukice i nogice, kao da želi nekoga da zagrli (upravo zbog te faze manifestacije Moorovog refleksa, ova vrsta refleksa se takođe naziva i “refleks maminog zagrljaja” i pretpostavlja se da beba zapravo na taj način, odnosno takvim pokretima i ispoljava želju da zagrli majku i da “pobegne” izvora “opasnosti” i straha).

Ono što je pritom karakteristično i što je neophodno naglasiti u vezi načina na koji se manifestuje Moorov refleks, jeste da se pokreti koje beba pravi prilikom manifestacije ovog refleksa, opisuju kao simetrični.

Naime, prilikom manifestacije Moorovog refleksa, beba istovremeno ispruža levu i desnu rukicu i levu i desnu nogicu, istovremeno širi levu i desnu šaku i prstiće na obe šake i isto tako nešto kasnije istovremeno povlači, to jest skuplja levu i desnu nogicu i levu i desnu rukicu.

Takođe, važno je napomenuti i to da manifestacija Moorovog refleksa može biti praćena i određenom gestikulacijom koja se može uočiti na bebinom licu (beba se može namrštiti, može raširiti pogled i slično).

Ukoliko primetite da manifestacija Moorovog refleksa kod bebe nije izražena kroz simetrične pokrete, takvu činjenicu, potrebno je da shvatite kao razlog da bebu odvedete kod pedijatra i da je podvrgnete pregledu, jer to znači da je Moorov refleks u tom slučaju izražen kao abnormalan.

Zašto je važna manifestacija Moorovog refleksa?

Manifestacija, to jest prisustvo i izraženost Moorovog refleksa, predstavljaju jedan od glavnih i sigurnih pokazatelja činjenice da je sa razvojem motornog sistema bebe sve kako treba i da se motorne funkcije kod bebe razvijaju zdravo i normalno.

Na šta ukazuje abnormalan Moorov refleks?

Abnormalan Moorov refleks, može ukazivati na to da se motorne funkcije kod bebe ne razvijaju normalno ili da je kod bebe izražen neki od oblika zdravstvenih komplikacija kao što su sledeće zdravstvene komplikacije:

– Prisustvo Erbove paralize: Erbova paraliza je zapravo oblik paralize nerava, koja nastaje kao posledica povređivanja brahijalnog pleksusa (nalazi se u regiji ramena) u toku rođenja. Ova vrsta paralize, odražava se na ograničenje pokreta ramena, ali i na ograničenje pokreta ruke.

– Prisustvo preloma ključne kosti.

– Prisustvo hemiplegije: Hemiplegija se definiše kao odsustvo neuromišićnih funkcija i to ne na obe, već samo na jednoj strani tela. Stanje kakvo je hemiplegija, nastaje kao posledica oštećenja jedne strane mozga i to one strane koja je suprotna od strane tela na kojoj je izraženo odsustvo neuromišićnih funkcija.

Ukoliko ste sigurni u sopstveni utisak da u toku manifestacije Moorovog refleksa kod vaše bebe dolazi do izraženosti asimetričnih pokreta, bebu što pre odvedite kod pedijatra kako bi ste pravovremeno ustanovili razlog, to jest uzrok takve pojave i kako bi ste bili upoznati sa vrstom zdravstvene komplikacije koja je eventualno izražena kod vaše bebe.

Na taj način i uz pomoć pedijatra, bebi ćete moći i uspeti da pomognete da prevaziđe zdravstvene komplikacije kojima je eventualno izložena ili ćete bar saznati na koji način izraženost takve zdravstvene komplikacije možete da kontrolišete.

Na šta ukazuje potpuno odsustvo Moorovog refleksa?

Na svu sreću, potpuno odsustvo Moorovog refleksa predstavlja izuzetno retku pojavu. Ukoliko se prisustvo takve pojave ipak primeti, to je znak da postoji urođeno oštećenje motornih funkcija, to jest celokupnog motornog sistema kod beba.

Prisustvo takve vrste problema, potrebno je definisati isključivo uz nadzor pedijatra i upravo uz nadzor pedijatra, moguće je i podvrgnuti bebu vežbama koje imaju za cilj da stimulišu razvoj motornih funkcija i celokupnog motornog sistema.

Šta preduzeti ukoliko manifestacija Moorovog refleksa traje duže od šest meseci?

Kao što smo već naveli, manifestacija Moorovog refleksa postepeno počinje da se gubi u razdoblju između trećeg i šestog meseca života i u šestom mesecu života (ili neposredno pre toga) manifestacija ove vrste refleksa u potpunosti prestaje.

Međutim, ukoliko se dogodi da Moorov refleks ostane izražen i prisutan i duže od šest meseci, potrebno je da bebu odvedete kod pedijatra i da je podvrgnete odgovarajućim dijagnostičkim metodama, tačnije metodama pregleda koje će odrediti pedijatar.

Naime, manifestacija Moorovog refleksa koja traje duže od šest meseci, može ukazivati na oštećenost nervnog sistema.

Ukoliko pedijatar ustanovi da oštećenje nervnog sistema kod bebe postoji, u zavisnosti od toga o kojem konkretno obliku oštećenja je reč, ali i u zavisnosti od toga kroz koji intenzitet je takvo oštećenje izraženo, potrebno je pristupiti proceni mogućnosti i pokušaju da se takvo oštećenje sanira.

Ono što je takođe važno napomenuti u vezi Moorovog refleksa, jeste da je učestalost njegovog ispoljavanja individualna i da direktno zavisi od učestalosti kroz koju je beba izložena različitim oblicima nadražaja koji kod nje probuđuju i stvaraju osećaj ugroženosti i straha.

Drugim rečima, manifestaciju Moorovog refleksa kod bebe možete primetiti samo onda kada se beba oseti ugroženom ili uplašenom, to jest samo onda kada je beba izložena određenom zvučnom ili kontaktnom nadražaju.

Sponzorisano:

loading...
Loading...