Zdravlje

Sistematski pregled – šta obuhvata, gde raditi i koja je cena?

Dok u trenucima odmora i pauza između obaveza koje imate gledate Tv program, prelistavate novine ili čitate sadržaj koji je dostupan na internetu, sve češće možete da se susretnete sa informacijama o tome da se za život savremenog čoveka između ostalog vezuje pojava takozvanih „savremenih bolesti“.

Naime, usled stresa kojem je savremen čovek izložen gotovo sa svih strana, usled sve većih i brojnijih obaveza koje savremenog čoveka odvlače od zdravih životnih navika, u koje po pravilu treba da bude uključena optimalna mera fizičke aktivnosti, zdrava ishrana, dovoljna količina sna i slično, sve je veći broj bolesti koje doslovno vrebaju i napadaju savremenog čoveka i koje su sve češće zastupljene među izuzetno mladim ljudima.

Zbog pojave takvih, takozvanih savremenih bolesti, ali i zbog svih drugih bolesti čijoj pojavi su ljudi takođe sve češće izloženi, potrebno je što je moguće redovnije kontrolisati zdravlje.

S obzirom na činjenicu da su pojava i širenje, to jest razvoj različitih vrsta bolesti praćeni potpunim izostankom simptoma ili pak pojavom simptoma koji su atipični i koji se kao takvi mogu vezati za širok spektar međusobno različitih bolesti, prilikom kontrolisanja zdravlja, poželjno je kontrolisati ne samo zdravlje pojedinih organa ili funkcija u organizmu, već zdravlje gotovo svih organa i gotovo svih funkcija u organizmu.

Kontroli zdravlja gotovo svih organa u organizmu i kontroli zdravlja gotovo svih funkcija u organizmu, najjednostavnije i najbolje je pristupiti odjednom i to kroz obavljanje sitematskog pregleda.

Kroz sadržaj teksta koji upravo čitate, imaćete prilike da saznate koji je značaj obavljanja sistematskog pregleda, koliko često treba pristupati obavljanju sistematskog pregleda, šta sve obuhvata sistematski pregled, gde je najbolje obaviti sistematski pregled i koja je cena po kojoj je moguće obaviti sistematski pregled.

Koji je značaj obavljanja sistematskog pregleda?

Značaj obavljanja sistematskog pregleda možemo da posmatramo i da definišemo kao višestruk.

Prvenstveno, posredstvom obavljanja sistematskog pregleda, dobijate dragocenu priliku da pravovremeno otkrijete eventualno prisutne bolesti ili poremećaje funkcija u svom organizmu i da shodno tome takođe pravovremeno reagujete na njih i da ih izlečite, odnosno sanirate.

Paralelno, kroz obavljanje sistematskog pregleda možete da otkrijete i prisustvo pojedinih predispozicija za nastanak određenih bolesti ili poremećaja funkcija u organizmu i da nakon toga reagujete tako što ćete preduprediti razvoj tih predispozicija, a onda i nastanak određenih bolesti ili poremećaja funkcija u organizmu do kojih i do kakvih prisustvo takvih, pojedinih predispozicija dovodi.

Recimo, ukoliko u toku obavljanja sistematskog pregleda otkrijete da imate visok nivo lošeg holesterola u krvi, tu činjenicu možete shvatiti i prihvatiti kao predispoziciju za nastanak različitih oblika bolesti organa kardiovaskularnog sistema, to jest kao predispoziciju za nastanak različitih oblika bolesti krvih sudova i srca.

Nakon što postanete svesni prisustva takve predispozicije, potrebno je da odreagujete tako što ćete tu predispoziciju, tačnije njeno prisustvo da neutrališete i da na taj način pravovremeno sprečite nastanak najrazličitijih oblika bolesti krvnih sudova i srca.

S obzirom na činjenicu da predispozicija koju smo naveli kao primer nije jedina predispozicija koja ukazuje na prisustvo rizika od pojave bolesti određenih organa ili grupe organa u organizmu, sigurni smo da i sami veoma brzo i lako možete da zaključite da je značaj obavljanja sistematskog pregleda zaista veliki i pritom višestruk.

Koliko često je potrebno pristupati obavljanju sistematskog pregleda?

Bez obzira da li pripadate ženskoj ili muškoj populaciji, prema savetima i prema mišljenju lekara koji su specijalizirali različite oblasti medicine i koji su iskusni u različitim oblastima medicine, obavljanju sistematskog pregleda, trebalo bi da pristupate na svakih godinu dana i to pogotovo ukoliko ste stariji od četrdeset godina i ukoliko za sebe možete da kažete da imate nedovoljno zdrave životne navike (ukoliko recimo niste dovoljno fizički aktivni, ukoliko ne obraćate previše pažnje na način na koji se hranite, ukoliko ne spavate dovoljno ili dovoljno kvalitetno, ukoliko konzumirate cigarete ili alkohol, ukoliko ste često ili konstantno izloženi stresu i slično).

loading...

Preporuku o tome da obavljanju sistematskog pregleda treba da pristupate na svakih godinu dana, posebno treba da imate na umu i ukoliko su u vašem slučaju izražene genetske predispozicije za nastanak i za razvoj određenih vrsta bolesti (bez obzira o kojoj konkretno vrsti bolesti je reč).

Ukoliko pak vodite uredan život i to tako što redovno i adekvatno brinete o svojim životnim navikama, ukoliko u vašem slučaju nisu izražene genetske predispozicije za nastanak i za razvoj određenih bolesti i ukoliko ste mlađi od četrdeset godina, obavljanju sistematskog pregleda možete da pristupate i nešto ređe, tačnije na svake dve godine.

Ipak, takođe prema preporuci i prema mišljenju lekara koju su specijalizirali različite oblasti medicine i koji su iskusni u različitim oblastima medicine, pri bilo kojim okolnostima, vremensko rastojanje između dva sistematska pregleda, nikako ne bi trebalo da bude veće od dve godine, jer u tom slučaju značajno raste rizik od nastanka i od razvoja različitih bolesti u organizmu, kao i rizik od nastanka i razvoja poremećaja različitih funkcija u organizmu.

Nešto što je takođe neophodno napomenuti, a što se kao podatak direktno nadovezuje na preporuke o učestalosti obavljanja sistematskog pregleda jeste to da obavljanje sistematskog pregleda ne treba i ne sme da vas spreči da ukoliko za tim ima potrebe redovno odlazite kod lekara ili da se jednostavno javite lekaru ukoliko kod sebe primetite manifestaciju bilo koje vrste simptoma.

Šta sve obuhvata sistematski pregled?

Svaki put kada se odlučite da obavite sistematksi pregled, treba da znate da ćete zapravo biti podvrgnuti nizu specijalističkih pregleda koji se sprovode u cilju dijagnostikovanja zdravstvenog stanja različitih organa u vašem organizmu, kao i u cilju dijagnostikovanja funkcija koje ti organi obavljaju ili pak kontrolišu.

Konkretnije, ovo su specijalistički pregledi kojima ćete biti podvrgnuti u okviru obavljanja sistematskog pregleda:

 • Sprovođenje ultrazvučnog pregleda abdomena (u okviru obavljanja ove vrste ultrazvučnog pregleda, zapravo se vrši ultrazvučni pregled jetre, ultrazvučni pregled žučne kese , ultrazvučni pregled pankreasa i ultrazvučni pregled bubrega. Takozvani šuplji organi koji su takođe smešteni u unutrašnjosti trbušne duplje, kao što su želudac, tanko crevo, debelo crevo i bešika, ultrazvučno se ne mogu pregledati u okviru ultrazvučnog pregleda abdomena, jer je takve organe zapravo nemoguće ultrazvučno pregledati bez prethodno sprovedene odgovarajuće pripreme organizma),
 • Sprovođenje EKG pregleda
 • Sprovođenje kompletnog internističkog pregleda (ovaj oblik pregleda uključuje antropometrijsko merenje, kao i merenje vrednosti krvnog pritiska),
 • Sprovođenje kompletnog urološkog pregleda u koji je uključeno i ultrazvučno pregledanje prostate (ovaj oblik pregleda, sprovodi se ukoliko govorimo o sistematskom pregledu čijem sprovođenju se podvrgavaju osobe muškog pola),
 • Sprovođenje kompletnog ginekološkog pregleda (ovaj oblik pregleda uključuje obavljanje ultrazvučnog pregled unutrašnjih organa ženskog reproduktivnog trakta, zatim obavljanje kolposkopije, obavljanje PAPA testa i uzimanje i analizu cervikalnog brisa, a sprovodi se kao što je i logično ukoliko govorimo o sistematskom pregledu kojem se podvrgavaju osobe ženskog pola),
 • Sprovođenje ultrazvučnog pregleda dojki (kao i prethodni oblik pregleda, ovaj pregled se takođe sprovodi isključivo ukoliko govorimo o sistematskom pregledu kojem se podvrgavaju osobe ženskog pola),
 • Sprovođenje ultrazvučnog pregleda štitne žlezde,
 • Sprovođenje detaljne laboratorijske analize krvi zajedno sa sprovođenjem detaljne laboratorijske analize urina (u okviru sprovođenja ove vrste pregleda, vrši se provera, odnosno dijagnostikovanje vrednosti različitih elemenata koji su uključeni u sastav krvi i u sastav urina. Konkretnije, vrši se provera, odnosno dijagnostikovanje vrednosti elemenata kao što su bilirubin, holesterol (LDL Ii HDL holesterol), trigliceridi, glukoza, AST, ALT, SE, KKS, kreatinin, transaminaze, kristali mokraćne kiseline, gvožđe i hormoni štitne žlezde),
 • Sprovođenje pregleda glave,
 • Sprovođenje pregleda vrata (u okviru obavljanja ove vrste pregleda, vrši se kolor dopler krvnih sudova (možete ga raditi u Medihelp ordinaciji) koji su smešteni u unutrašnjosti vrata),
 • Sprovođenje spirometrije (ovaj oblik pregleda podrazumeva merenje kapaciteta pluća na osnovu kojeg se dijagnostikuje stanje funkcije pluća),
 • Sprovođenje ergometrije (ovaj oblik pregleda drugačije se definiše i može se opisati kao test opterećenja srca),
 • Sprovođenje merenja telesne mase,
 • Sprovođenje merenja telesne temperature.

Na osnovu sprovođenja upravo navedenih vrsta pregleda koji se obavljaju u okviru sistematskog pregleda, moguće je potpuno pouzdano i jasno ustanoviti i dijagnostikovati zdravstveno stanje gotovo svih važnih, vitalnih organa koji su smešteni u ljudskom organizmu, kao i zdravlje gotovo svih važnih vitalnih funkcija koje zahvaljujući radu tih organa odvijaju u ljudskom organizmu.

Međutim, ukoliko iz bilo kojeg razloga pacijent to želi ili ukoliko smatra da za tim ima potrebe, sistematski pregled može obuhvatiti i različite druge oblike specijalističkih pregleda, koji po pravilu, tačnije koji redovno nisu uljučeni u obavljanje sistematskog pregleda.

Na primer, ukoliko pacijent smatra da ima problem sa funkcijom vida, može zatražiti da u njegovom slučaju u okvir obavljanja sistematskog pregleda bude uključen i specijalistički oftalmološki pregled, to jest specijalistički pregled očiju.

Isto tako, ukoliko pacijent recimo primećuje da ima problem sa funkcijom nerava, može zatražiti da u njegovom slučaju u okvir obavljanja sistematskog pregleda bude uključen i specijalistički neurološki pregled.

Svi drugi oblici specijalističkih pregleda kao što su fizijatrijski pregled, psihijatrijski pregled, ortopedski pregled ili bilo koji drugi oblik specijalističkog pregleda, takođe mogu biti uvršćeni u obavljanje sistematskog pregleda samo ukoliko za tim ima potrebe, odnosno samo ukoliko to pacijent iz bilo kojeg razloga želi.

Kako bi obavljanje bilo kojeg oblika specijalističkog pregleda koji po pravilu nije deo sistematskog pregleda bio uvršćen u okvir sistematskog pregleda, sve što je potrebno da pacijent uradi, jeste da pre samog sprovođenja sistematskog pregleda od svog lekara zatraži obavljanje specijalističkog pregleda koji želi i da od njega dobije odgovarajući uput.

Gde možete obaviti sistematski pregled?

Sistematski pregled, možete obaviti u svakoj većoj medicinskoj ustanovi koja se nalazi nateritoriji Srbije, bilo da je reč o državnoj medicinskoj ustanovi ili o privatnoj medicinskoj ustanovi.

Samim tim, prilikom odabira takve ustanove, možete se voditi sopstvenim kriterijumima koji mogu biti definisati prema ceni sistematskog pregleda koja je aktuelna u određenoj medicinskoj ustanovi, prema kvalitetu usluge medicinskog osoblja koje je zaposleno u određenoj medicinskoj ustanovi ili prema nekom trećem parametru na osnovu kojeg kreirate sopstvene kriterijume.

Ono što možemo navesti kao savet, jeste da odluka o tome da sistematski pregled obavite u određenoj privatnoj medicinskoj ustanovi, ima određene prednosti u odnosu na odluku da sistematski pregled obavite u državnoj medicinskoj ustanovi.

Te prednosti, ogledaju se pre svega u činjenici da ćete sistematski pregled obaviti neuporedivo brže u privatnoj medicinskoj ustanovi, nego što ćete to biti u prilici da učinite u državnoj medicinskoj ustanovi, u kojoj je neophodno čekanje u redu.

Isto tako, higijenski uslovi, kao i uslovi usluge medicinskog osoblja, često su neuporedivo bolji u privatnim medicinskim ustanovama, nego što je to slučaj u državnim medicinskim ustanovama.

Sistematski pregled – cena

U zavisnosti od medicinske ustanove u kojoj odlučite da obavite sistematski pregled, cena sistematskog pregleda varira od 9.200 dinara do 11.000 dinara.

Pritom, ne treba izostaviti važnu činjenicu da je u brojnim medicinskim ustanovama u određenim periodima godine zastupljen i dostupan popust na ovu vrstu usluge.

Konkretnije, na gore navedenu cenu po kojoj je moguće obaviti sistematski pregled, u brojnim medicinskim ustanovama širom Srbije, u određenim periodima tokom godine, uračunat je popust koji se kreće u rasponu od 20% do čak 75%.

Iz tog razloga, pre nego što se odlučite da obavite sistematski pregled, predlažemo vam da se prethodno informišete o njegovoj ceni i to u nekoliko različitih medicinskih ustanova koje su vam na osnovu lokacije na kojoj se nalaze na raspolaganju i da tek nakon što uporedite te cene donesete konačnu odluku o izboru medicinske ustanove u kojoj ćete obaviti sistematski pregled.

Sponzorisano:

loading...
Loading...