Zdravlje

Ultrazvuk dojki – postupak, iskustva, rezultati i cena

Na svu sreću, poslednjih godina, kod žena je primetno podignuta svest o značaju redovnog pregleda dojki.

Podizanju takve svesti, između ostalog, doprinele su brojne kampanje za borbu protiv karcinoma dojke koji predstavlja sve učestalije rašireno oboljenje među ženama.

Pregled dojki, može se obavljati na više načina, a jedan od takvih načina, jeste ultrazvuk dojki.

Obavljanju ultrazvuka dojki, ogromna većina žena odlučuje da se podvrgne nakon prethodno obavljenog samopregleda dojki u okviru kojeg dođe do toga da se ustanovi prisustvo kvržice ili prisustvo kvržica u unutrašnjosti jedne ili u unutrašnjosti obe dojke.

Pri takvim okolnostima, s obzirom na činjenicu da se prilikom obavljanja samopregleda dojki ne može ustanoviti tip kvržica koje su eventualno izražene u unutrašnjosti dojki, ultrazvuk dojki se sprovodi u cilju jasnog i preciznog dijagnostikovanja uzroka prisustva takvih kvržica.

U značajnom broju slučajeva, ultrazvuk dojki se obavlja kao dopuna drugim dijagnostičkim metodama kao što je na primer mamografija ili kao što je magnetna rezonanca.

Naime, iako se i mamografija i magnetna rezonanca u suštini mogu definisati kao dijagnostičke metode koje su savršenije od dijagnostičke metode kao što je ultrazvuk dojki, one ipak imaju i svoje određene nedostatke.

Recimo u toku obavljanja mamografije, pregledom ponekad nije moguće obuhvatiti celokupnu površinu tkiva dojke, što konkretnije znači da ponekad nije moguće obuhvatiti površinu tkiva koje se nalazi neposredno uz zid pluća.

Samim tim, ukoliko u unutrašnjosti dojke postoje kvržice koje se nalaze upravo neposredno uz zid pluća, može se dogoditi da takve kvržice u toku obavljanja mamografije ostanu neprimećene i samim tim neotkrivene.

Kada je u pitanju magnetna rezonanca, ultrazvuku dojki se može pristupati u cilju jasnije i preciznije dopune rezultata magnetne rezonance.

U nastavku teksta, detaljno ćemo vas uputiti u ciljeve obavljanja ultrazvuka dojki i u postupak obavljanja ultrazvuka dojki. Takođe, sa vama ćemo podeliti iskustva pacijentkinja koje su bile u prilici da se podvrgnu ultrazvuku dojki i otkrićemo vam sve što je potrebno da znate o rezultatima i o ceni ultrazvuka dojki.

Ultrazvuk dojki – ciljevi

Bez obzira što se obavljanju ultrazvuka dojki najčešće pristupa u cilju jasnog i preciznog prepoznavanja uzroka koji je doveo do eventualne pojave kvržica u unutrašnjosti dojki koje su otkrivene u toku obavljanja samopregleda, obavljanje ultrazvuka dojki može imati i različite druge ciljeve.

Evo o kojim konkretno ciljevima je reč:

  • Izraženost potrebe za jasnim i preciznim utvrđivanjem tipa kvržica čije prisustvo u unutrašnjosti dojki je otkriveno u toku obavljanja samopregleda dojki: U okviru utvrđivanja tipa kvržica u unutrašnjosti dojki, paralelno je moguće jasno i precizno utvrditi i dimenzije takvih kvržica, kao i njihov položaj u unutrašnjosti dojke,
  • Izraženost potrebe za utvrđivanjem konkretnog uzroka koji je doveo do bilo koje vrste atipičnih promena na području tkiva dojki: Takve, atipične promene na području tkiva dojki, mogu se odnositi na izraženost bolova u dojki ili u dojkama, na izraženost crvenila koje zahvata površinu jedne ili površine obe dojke ili na izraženost otoka koji je zahvatio površinu jedne ili površine obe dojke,
  • Izraženost potrebe za jasnim i preciznim utvrđivanjem raširenosti karcinoma dojke: Raširenost karcinoma dojke, posredstvom obavljanja ultrazvuka dojki, može se utvrđivati u postupku dijagnostikovanja ove vrste oboljenja, ali i u toku lečenja ove vrste oboljenja. Ukoliko se raširenost karcinoma dojke posredstvom obavljanja ultrazvuka dojke obavlja u toku lečenja, onda se na taj način ujedno precizno i jasno proverava efekat terapije koja se primenjuje u toku lečenja,
  • Izraženost potrebe za jasnim i preciznim utvrđivanjem položaja i dimenzija ciste koja je prisutna u unutrašnjosti dojke: Postupak utvrđivanja položaja i dimenzija ciste u unutrašnjosti dojke, često može biti od presudnog značaja kako bi se ostvarila mogućnost bezbednog i pravilnog uvođenja igle u unutrašnjost ciste u cilju obavljanja punktiranja ciste ili u cilju uzimanja uzorka tkiva za sprovođenje biopsije,
  • Izraženost potrebe za dopunjavanjem ili za proverom rezultata mamografskog pregleda,
  • Izraženost potrebe za dopunjavanjem ili za proverom rezultata magnetne rezonance.

Ultrazvuk dojki – postupak

loading...

U poređenju sa brojnim drugim oblicima pregleda, pregled kakav je ultrazvuk dojki, podrazumeva postupak koji se sprovodi prilično jednostavno.

Kao takav, ovaj oblik pregleda ne zahteva obavljanje nikakvih posebnih priprema pacijentkinje. Sve što je preporučljivo obaviti kao svojevrsni oblik pripreme za obavljanje ultrazvuka dojki, jeste obući se prilagođeno, to jest tako da lako možete sinuti gornji deo odeće i omogućiti da vam grudi budu gole i pristupačne direktnom kontaktu sa medicinskim instrumentom uz pomoć kojeg se obavlja ultrazvuk dojki.

Pre nego što lekar pristupi samom postupku sprovođenja ultrazvučnog pregleda vaših dojki, medicinska sestra će vam na dojke najpre naneti specijalni gel koji omogućava da medicinski aparat koji se koristi za obavljanje ultrazvuka lakše klizi po koži i da ultrazvučni talasi samim tim pravilnije prodiru u unutrašnjost tkiva koje je podvrgnuto ultrazvučnom pregledu.

Tek kada vam na dojke bude ravnomerno nanet specijalni gel, lekar će pristupiti sprovođenju postupka ultrazvučnog pregleda.

Taj postupak, izgledaće tako da će lekar veoma polako i uz vršenje tek blagog pritiska po površini vaših dojki, specijalnim medicinskim instrumentom prelaziti preko površine vaših dojki sa svih strana.

Medicinski instrument kojim lekar bude prelazio po površini vaših dojki, konstantno će biti povezan sa monitorom, na kojem će se prenositi slika unutrašnjosti tkiva vaših dojki.

Na osnovu te slike, lekar će biti u prilici da ustanovi da li u unutrašnjosti tkiva vaših dojki postoji bilo koji oblik promena, tačnije da li se u unutrašnjosti tkiva vaših dojki nalaze kvržice.

Takođe, lekar će u toku samog obavljanja ultrazvuka dojki moći pouzdano i jasno da ustanovi tačan položaj eventualno prisutnih kvržica, moći će da ustanovi konkretan broj eventualno prisutnih kvržica i moći će da ustanovi tačne dimenzije eventualno prisutnih kvržica.

U jednom značajnom procentu slučajeva, u toku sprovođenja postupka ultrazvučnog pregleda dojki, lekar će na osnovu slike unutrašnjeg tkiva dojki, moći da ustanovi i tip, odnosno vrstu eventualno izraženih kvržica.

Ukoliko to ne bude moguće i ukoliko lekar bude imao dilemu o kakvom konkretno tipu, odnosno o kakvoj konkretno vrsti eventualno prisutnih kvržica je reč, on će pristupiti obavljanju postupka biopsije.

Postupku biopsije, pristupa se isključivo onda, kada postoji sumnja na to da su prisutne kvržice u unutrašnjosti tiva dojke nastale kao posledica izraženosti kancerogenih promena.

Ono što pritom treba da znate, jeste da sumnja lekara na to da je reč o baš takvoj vrsti kvržica, nije isto što i pouzdano i jasno izvedena konstatacija da je zaista reč o takvoj vrsti kvržica.

Pouzdana i precizno postavljena dijagnoza kancerogenih promena u unutrašnjosti tkiva dojke, može se definisati tek po dobijanju rezultata biopsije tkiva dojke.

Ukoliko lekar već na osnovu posmatranja slike unutrašnjeg tkiva dojki, koju dobija direktno u toku obavljanja ultrazvučnog pregleda dojki, ustanovi da eventualno prisutne kvržice nemaju kancerogeni karakter, već da su nastale recimo kao posledica prisustva ciste u unutrašnjosti tkiva dojki, u tom slučaju, neće biti potrebno pristupati obavljanju postupka biopsije.

Celoupa postupak obavljanja ultrazvučnog pregleda dojki, u ogromnoj većini slučajeva traje između 10 i 15 minuta.

Nakon toga, lekar će prekinuti kontakt između površine vaše kože i medicinskog aparata uz pomoć kojeg se obavlja ultrazvučni pregled dojki, medicinska sestra će uz upotrebu papirnog ubrusa ukloniti sadržaj specijalnog gela sa vaših dojki, vi ćete se obući i najnormalnije ćete moći da nastavite svoje redovne dnevne aktivnosti.

Ultrazvuk dojki – iskustva

Žene koje nikada nisu imale prilike da se podvrgnu ultrazvučnom pregledu dojki, onda kada se nađu pred potrebom da tako nešto učine u cilju detaljne provere zdravlja svojih dojki, veoma često se bezrazložno zabrinu i pitaju se da li je i koliko je takav oblik pregleda bolan ili neprijatan.

Ukoliko ste i vi baš takvo pitanje postavili sebi, a ukoliko u svojoj okolini nemate žensku osobu koja je već iskusila ultrazvučni pregled dojki i koja vam „iz prve ruke“ može preneti svoje iskustvo, pomoći ćemo vam tako što ćemo vam preneti iskustva drugih žena.

Naime, prema iskustvima žena koje su imale prilike da se podvrgnu ultrazvučnom pregledu dojki, reč je o u osnovi potpuno bezbolnom obliku pregleda, koji pored toga što je potpuno bezbolan nije čak ni najmanje ni neprijatan.

Jedine okolnosti pri kojima ultrazvučni pregled dojki u izvesnoj meri može biti bolan ili neprijatan, jesu okolnosti pri kojima su vam dojke iz nekog razloga osetljive i same po sebi bolne. Pri tavim okolnostima, osetljivost dojki i bol u dojkama se može pojačati pri kontaktu između vaše kože i medicinskog aparata koji se upotrebljava za ultrazvučni pregled dojki.

Pri svim ostalim okolnostima, ultrazvučni pregled dojki čak ni najmanje nije bolan niti na bilo koji način neprijatan.

Ono što je pritom takođe važno navesti, a tiče se iskustava žena koje su imale prilike da se podvrgnu ultrazvučnom pregledu dojki, jeste da sam čin nanošenja specijalnog gela na površinu dojki ponekad ume biti neprijatan.

Razlog zbog kojeg je to tako, ogleda se u tome što je koža dojki osetljiva, a specijalni gel koji se nanosi na površinu dojki pre sprovođenja ultrazvučnog pregleda je hladan. Samim tim, može se dogoditi da se pri kontaktu specijalnog gela i površine kože razvije osećaj neprijatnosti i da se koža naježi.

Osim toga, u toku obavljanja ultrazvučnog pregleda dojki ne može se razviti više nijedan oblik osećaja neprijatnosti.

Što je najvažnije napomenuti, ultrazvučni pregled dojki predstavlja oblik pregleda koji sa sobom ne nosi ni najmanji rizik od razvoja bilo kojeg oblika komplikacija niti kontraindikacija.

Odmah po završetku ultrazvučnog pregleda dojki, možete se najnormalnije vratiti obavljanju doslovno svih dnevnih aktivnosti.

Ultrazvuk dojki – rezultati

Srazmerno činjenici da se u toku sprovođenja postupka ultrazvučnog pregleda dojki slika unutrašnjeg tkiva dojki direktno prenosi na monitor, rezultati ovog oblika pregleda se dobijaju direktno, to jest već u toku samog njegovog obavljanja.

U toku sprovođenja ultrazvučnog pregleda dojki, lekar koji obavlja pregled, konstantno će razgovarati sa vam i prenosiće vam svoja zapažanja u vezi stanja unutrašnjeg tkiva vaših dojki.

Po završetku obavljanja ultrazvučnog pregleda dojki, lekar koji je obavio takav pregled, detaljno će ispisati izveštaj o svojim zapažanjima i na osnovu tog izveštaja odmah ćete biti upoznati sa rezultatima ultrazvučnog pregleda dojki.

Ukoliko postoji bilo šta što vam nije jasno i što želite da saznate, na licu mesta možete pitati lekara i možete ga zamoliti da vam objasni ili pojasni.

Jedine okolnosti pri kojima kompletne rezultate ultrazvučnog pregleda dojki nije moguće odmah definisati i dobiti, jesu okolnosti pri kojima se u okviru obavljanja ultrazvučnog pregleda dojki obavlja i biopsija tkiva dojki.

Pri takvim okolnostima, da bi rezultati ultrazvučnog pregleda dojki mogli da se definišu kao kompletni i kao maksimalno pouzdani, potrebno je dopuniti ih sa rezultatima biopsije, koji se čekaju od nekoliko dana do nekoliko nedelja u zavisnosti od toga u kojoj konkretno medicinskoj ustanovi se obavlja postupak biopsije, ali i u zavisnosti od toga koliko je hitno dobiti rezultate biopsije.

Ultrazvuk dojki – cena i gde se radi?

Cena ultrazvučnog pregleda dojki, kreće se u rasponu od 1.100 dinara do 3.500 dinara u zavisnosti od toga u kojoj konkretno medicinskoj ustanovi se obavlja.

Sponzorisano:

loading...
Loading...