Zdravlje

Srčana insuficijencija, slabost – simptomi, uzrok, prognoza i lečenje

Srčanu insuficijenciju, odnosno slabost srca kako se ovo stanje u narodu češće naziva, najjednostavnije i najlakše je definisati i opisati kao smanjenu pumpnu sposobnost srca.

Ono što je pritom za srčanu insuficijenciju karakteristično, jeste to da ona bez obzira na konkretan uzrok koji je doveo do njenog nastanka i do njenog razvoja, doslovno uvek predstavlja posledicu određenog prethodno izraženog poremećaja srčane funkcije ili posledicu određenog prethodno izraženog poremećaja u samoj strukturi srčanog mišića.

Bilo koji oblik poremećaja srčane funkcije i bilo koji oblik poremećaja u samoj strukturi srčanog mišića, naglo ili postepeno, u zavisnosti od toga o kojoj konkretno vrsti takvog poremećaja je reč, dovodi do smanjenja sposobnosti srca da tokom rada obezbedi organizam dovoljnom količinom kiseonika i da na taj način dovede do balansa u metabolizmu perifernog tkiva.

Tako nešto, direktno rezultira nastankom i razvojem posledice koju nazivamo srčana insuficijencija ili slabost srca.

Srazmerno činjenici da srčana insuficijencija nastaje i da se razvija kao posledica prethodno izraženog poremećaja srčane funkcije ili kao posledica prethodno izraženog poremećaja u samoj strukturi srčanog mišića, ali i srazmerno činjenici da takve vrste poremećaja mogu biti izražene kod pacijenata svih starosnih grupa, jasno se može zaključiti da se srčana insuficijencija takođe može razviti kod pacijenata svih starosnih grupa.

Ipak, u praksi, značajno češće se dešava da srčana insuficijencija nastane i da se razvije kod starijih pacijenata, jer sam proces starenja ljudskog organizma vremenom dovodi do slabljenja srčanog mišića, a samim tim i do porasta rizika od nastanka i od razvoja srčane insuficijencije.

Oslanjajući se na način na koji je srčana insuficijencija definisana u okviru medicinske prakse, ono oko čega će se većina medicinskih stručnjaka složiti, jeste to da se ona sama po sebi ne može smatrati oboljem, već specifičnim oblikom stanja koje je karakteristično po smanjenoj pumpnoj sposobnosti srca.

Srčana insuficijencija – simptomi

Kao i svaki drugi oblik specifičnog stanja koje može biti izraženo u ljudskom organizmu, srčana insuficijencija je takođe praćena manifestacijom brojnih simptoma.

Evo o kojim konkretno simptomima je reč:

Osećaj nedostatka vezduha: Najčešće, ovo je jedan od prvih simptoma srčane insuficijencije. Pritom, način na koji se ovaj simptom manifestuje, uslovljen je stepenom razvoja srčane insuficijencije. U ranoj fazi razvoja srčane insuficijencije, osećaj nedostatka vazduha, nastaje isključivo pri izlaganju organizma fizičkom naporu.

Međutim, kako srčana insuficijencija počinje dalje da se razvija, tako izraženost ovog simptoma počinje da se javlja i u tokom mirovanja i to najčešće u toku noći ili u toku ležanja na ravnoj površini.

Prema rečima medicinskih stručnjaka, manifestacija ovog simptoma, uslovljena je prethodnim nakupljanjem tečnosti u plućnom tkivu koje nastaje usled zadržavanja prekomerne količine krvi u području grudnog koša (srce ne pumpa i ne usmerava pravilno krv).

loading...

Dolazi do česte pojave kašlja koji je praćen „sviranjem“ u grudima (manifestacija ovog simptoma, takođe je uslovljena nakupljanjem tečnosti u plućnom tkivu koje nastaje usled zadržavanja prekomerne količine krvi u području grudnog koša).

Pojačan osećaj žeđi koji je praćen pojačanom suvoćom usta (manifestacija ove vrste simptoma može postati učestalija ukoliko pacijent u cilju lečenja srčane insuficijencije konzumira medikamente koji doprinose izbacivanju tečnosti iz organizma).

Dolazi do pojave otoka u različitim područjima organizma (najpre dolazi do pojave otoka u stopalima i u nogama, a kasnije, otokom mogu postati zahvaćeni i unutrašnji organi kao što su najčešće creva ili jetra. Kada dođe do oticanja unutrašnjih organa, paralelno dolazi i do pojave osećaja nadutosti, do pojave mučnine, do pojave bolova u stomaku, pa i do porasta, ali i naglog osciliranja telesne težine).

Javlja se učestala potreba za mokrenjem u toku noći (manifestacija ovog simptoma, povezana je sa preusmeravanjem tečnosti koja se zadržava u unutrašnjosti organizma i koja kao takva izaziva pojavu otoka).

Dolazi do učestale pojave naglašenog umora.

Dolazi do pojave tahikardije, to jest do manifestacije ubrzanog srčanog ritma (srce ima smanjenu pumpnu sposobnost i takav nedostatak pokušava da nadomesti ubrzanim radom).

Dolazi do smanjenja telesne težine (manifestacija ovog simptoma nije obavezna u okviru izraženosti srčane insuficijencije, a onda kada se dogodi, uzrokovana je nedostatkoma apetita, prisustvom mučnine i prisustvom smanjene sposobnosti creva da izvrše apsorpciju hranljivih materija. Takva stanja, u okviru izraženosti srčane insuficijencije, povezana su sa zadržavanjem tečnosti u unutrašnjim organima).

Javljaju se poremećaji u funkciji sna (osoba najčešće ima problem sa prisustvom nesanice).

Prisustvo vrtoglavice: U okviru izraženosti srčane insuficijencije vrtoglavica se može javiti kao posledica niskog krvnog pritiska, to jest kao posledica hipotenzije koja često prati ovaj oblik specifičnog stanja, ali i kao posledica konzumiranja određenih medikamenata koji imaju za cilj da saniraju simptome ovog oblika specifičnog stanja.

Prisustvo bolova u grudima: U okviru izraženosti srčane insuficijencije, prisustvo bolova u grudima, javlja se najčešće onda kada je srčana insuficijencija nastala naglo i to kao posledica srčanog udara.

Uz prethodno navedene, uglavnom fizičke simptome koji se manifestuju u okviru izraženosti srčane insuficijencije, kod pacijenata koji su suočeni sa ovim oblikom specifičnog stanja, veoma često se manifestuju i različiti oblici psiholoških smetnji koje su izazvane strahom koji nastaje pri samoj pomisli na prisustvo srčane insuficijencije.

Takve psihološke smetnje, najčešće se odnose na izraženost uznemirenosti, na izraženost učestale ili čak stalne potištenosti, na zapostavljanje društvenog života i slično.

Ukoliko osoba kod koje je izražena srčana insuficijencija doživi manifestaciju prethodno navedenih psiholoških smetnji, a ukoliko nema dovoljno podrške od strane svojih najbližih, takve smetnje veoma lako mogu prerasti u stanja duboke i komplikovane anksioznosti.

Srčana insuficijencija – uzroci

Uzroci koji mogu dovesti do nastanka i do razvoja srčane insuficijencije su brojni, međusobno veoma različiti i odnose se na sledeća stanja odnosno faktore:

 • Hronično izražen i neadekvatno kontrolisan povišen krvni pritisak (hipertenzija),
 • Učestala izraženost aritmije (učestala izraženost nepravilnog srčanog ritma),
 • Izraženost nekog oblika koronarne bolesti srca (to može biti recimo angina pektoris ili infarkt srca),
 • Izraženost nekog oblika urođene srčane mane,
 • Izraženost mana na površini srčanih zalizaka,
 • Izraženost nekog oblika miokarditisa (miokarditis predstavlja stručan naziv za stanje koje se može definisati kao infekcija srčanog mišića),
 • Izraženost nekog oblika kardiomiopatije (kardiomiopatija je stručan naziv za oboljenje srčanog mišića).

Osim prethodno navedena stanja i faktora, uzroke nastanka i razvoja srčane insuficijencije mogu predstavljati i brojna druga stanja i faktori, kao što je na primer prekomerno konzumiranje alkohola, kao što je izraženost dijabetesa, kao što je izraženost poremećaja u funkciji štitne žlezde, kao što je izraženost teškog oblika anemije, kao što je izraženost amiloidoze (to je pojačano nakupljanje proteina u organizmu), ili kao što je izraženost hemahromatoze (to je pojačano nakupljanje gvožđa u organizmu).

Srčana insuficijencija – prognoze i lečenje

Specifičnom stanju kakvo je srčana insuficijencija, tačnije načinu na koji će se takvo stanje nakon što postane izraženo razvijati, ne mogu se pripisati univerzalne prognoze i takve prognoze, moguće je definisati isključivo na osnovu individualne kliničke slike koja se odnosi na konkretno jednog određenog pacijenta.

Ono što utiče na način definisanja takvih prognoza, jeste dakle individualna klinička slika koja se odnosi na konkretno jednog određenog pacijenta, ali i niz propratnih i jako značajnih faktora koji se odnose takođe na konkretno jednog određenog pacijenta. Pod takvim faktorima, smatraju se recimo ukupno posmatrano zdravstveno stanje pacijenta, starost pacijenta, ali i konkretna vrsta uzroka koji je doveo do nastanka i do razvoja srčane insuficijencije.

Što se tiče načina na koji se sprovodi postupak lečenja srčane insuficijencije, prevashodno je važno napomenuti da je takav način takođe individualan i da se takođe može razlikovati od pacijenta do pacijenta.

Najčešće, postupak lečenja srčane insuficijencije podrazumeva upotrebu odgovarajućih medikamenata i korigovanje određenih životnih navika.

Samo u slučajevima kada je izražen teži oblik srčane insuficijencije, tačnije samo onda kada je srčana insuficijencija nastala kao posledica nekog komplikovanog zdravstvenog problema i kada je kao takva praćena intenzivno izraženim simptomima, postupak njenog lečenja, sprovodi se kroz obavljanje odgovarajućeg hirurškog zahvata.

Kada je u pitanju upotreba medikamenata koji imaju za cilj da omoguće lečenje srčane insuficijencije, takvi medikamenti najčešće pripadaju sledećim grupama medikamenata:

 • Beta blokatori,
 • ACE inhibitori (odnosno inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima),
 • Antagonisti aldosterone,
 • Diuretici,
 • Blokatori angiotenzin II receptora,

Način na koji se medikamenti iz pomenutih grupa medikamenata biraju, kombinuju i upotrebljavaju, mora biti određen isključivo od strane lekara.

Osoba kod koje je izražena srčana insuficijencija, takve medikamente nikako ne sme početi da upotrebljava sama, tačnije ukoliko se prethodno nije konsultovala sa lekarom i ukoliko nije postupila precizno prema jasnom savetu lekara.

Kada su u pitanju hirurški zahvati koji se mogu sprovesti u cilju lečenja srčane insuficijencije, ono se mogu odnositi na operaciju srčanih zalizaka (ukoliko je izražena izvesna srčana mana), na hirurško premošćivanje suženih krvnih sudova srčanog mišića (to je drugim rečima koronarni bajpas hirurški zahvat koji se sprovodi u slučaju izraženosti koronarne bolesti) i na sprovođenje ventrikuloplastike (to je postupak hirurškog odstranjivanja određenog dela zida leve komore koji ispoljava smanjenu pokretljivost i koji na taj način smanjuje kontraktilnost srca).

Sponzorisano:

loading...
Loading...