Zdravlje

Valerijana kapi, tinktura – upotreba, iskustva i cena

Valerijana (“Valeriana officinalis”), pripada grupi izuzetno lekovitih biljaka i kao takva, zastupljena je u narodnoj, ali i u konvencionalnoj medicini.

Kako bi ispoljila neko od svojih brojnih lekovitih delovanja na ljudski organizam, valerijana se najčešće koristi u formi kapi, to jest u formi tinkture. Kapi, (ili tinktura) od valerijane, proizvode se od korena ove biljke i dostupne su na tržištu u obliku gotovog proizvoda koji se kupuje u apotekama, ali i u dobro opremljenim prodavnicama zdrave hrane.

O tome na koji način deluju valerijana kapi, o tome kakva su iskustva njihovih korisnika, ali i o tome koja je njihova cena na tržištu, moći ćete da saznate kroz sadržaj ovog teksta.

Valerijana kapi – ciljevi upotrebe

Kada se koriste, valerijana kapi ispoljavaju izrazito delotvoran i lekovit uticaj na ljudski organizam. Pritom, njihova sfera delovanja, uglavnom je usmerena ka različitim oblicima stanja koja su povezana sa nervnom napetošću ili sa psihičkom uznemirenošću, kao i sa prisustvom brojnih psihosomatskih posledica koje nastaju i koje se razvijaju usled pojave i izraženosti takvih stanja.

Konkretno, uz pomoć upotrebe valerijana kapi, veoma uspešno i za kratko vreme, mogu se sanirati simptomi sledećih stanja u ljudskom organizmu:

– Izraženost depresije ili nekog drugog oblika anksioznosti,

– Izraženost psihičke uznemirenosti koja može biti izazvana realnim ili iracionalnim razlozima(iracionalnim razlozima, smatraju se razlozi koji proizilaze iz negativno oblikovanih, tačnije pesimističkih misli osobe, koje pritom nisu povezane sa činjenicama koje su se dogodile ili sa činjenicama za koje je izvesno da će se dogoditi),

– Izraženost nervne napetosti,

– Izraženost uticaja stresa na organizam,

– Izraženost napada panike (u cilju delovanja na simptome ovakvog stanja, ukoliko je to potrebno, tačnije ukoliko je osoba sklona razvoju napada panike, valerijana kapi se mogu upotrebljavati i preventivno, kao sredstvo za sprečavanje razvoja takvog stanja),

– Izraženost blagog oblika paranoičnog ponašanja, u kakvom preovladava osećaj bezrazložnog straha od okruženja, tačnije od ljudi koji se nalaze u okruženju,

– Izraženost epilepsije (dokazano je da se uz redovnu upotrebu valerijana kapi, kod osoba koje boluju od epilepsije, epileptični napadi značajno proređuju i postaju izraženi kroz manje intenzivan oblik),

– Izraženost nesanice,

– Izraženost sklonosti ka ispoljavanju agresivnog ponašanja (bilo da osoba takvo ponašanje ispoljava prema ljudima koji je okružuju ili lično prema sebi),

loading...

– Izraženost suicidnih misli,

– Izraženost osećaja bola ili osećaja pritiska u predelu grudnog koša (na prisustvo ovih simptoma, valerijana kapi deluju isključivo onda kada su oni izraženi kao posledica pretrpljenog stresa ili kao posledica hronično izražene nervne napetosti),

– Izraženost povišenih vrednosti krvnog pritiska (na prisustvo ovog stanja, kao i u prethodno navedenom slučaju, valerijana kapi deluju isključivo onda kada je stanje izraženo kao posledica pretrpljenog stresa ili kao posledica hronično izražene nervne napetosti.

Valerijana kapi – način upotrebe

Iako predstavljaju izuzetno efikasan i lekovit preparat, koji je proizveden na biljnoj bazi, valerijana kapi se moraju upotrebljavati po tačno i precizno koncipiranim pravilima, kako ne bi došlo do ispoljavanja negativnih i neželjenih reakcija organizma.

Prva dva pravila kojih je potrebno pridržavati se prilikom upotrebe valerijana kapi, odnose se na doziranje i na učestalost doziranja valerijana kapi.

Naime, valerijana kapi, potrebno je upotrebljavati jednom, do najviše tri puta u toku dana i to u količini od po dvadeset do najviše trideset kapi po svakoj pojedinačnoj upotrebi.

Prilikom upotrebe valerijana kapi, ove kapi treba najpre sipati direktno u vodu ili direktno u čaj, zatim ih treba mešanjem ravnomerno sjediniti sa sadržajem tečnosti u koju su sipane i tek onda ih treba popiti.

Ukoliko se valerijana kapi upotrebljavaju u cilju saniranja trenutno izraženih stanja koja su povezana sa nervnom napetošću ili sa psihičkom uznemirenošću, ali koja se nisu učestalo ili čak uopšte manifestovala u prošlosti i koja se samim tim ne mogu okarakterisati kao ponavljajuća i kao hronična stanja, onda je upotrebi ovih kapi dovoljno pristupati jednom dnevno i to najbolje uveče, neposredno pre odlaska na spavanje.

Onda kada se valerijana kapi upotrebljavaju u cilju saniranja hronično izraženih stanja ili u cilju saniranja intenzivnije izraženih simptoma gore navedenih stanja na koje valerijana kapi deluju, tada upotrebi ovih kapi treba pristupati više od jednom dnevno, ali najviše tri puta dnevno.

Što se tiče vremenskog perioda u okviru kojeg je dozvoljena kontinuirana upotreba valerijana kapi, jasno i precizno definisano ograničenje ne postoji, jer kako je dokazano, dugotrajna upotreba ovih kapi u dnevno preporučenoj količini, ne može rezultirati razvojem zavisnosti ili razvojem štetnog delovanja na ljudski organizam. Međutim, preporučuje se da nasurot prisustvu takve činjenice, trajnost upotrebe valerijana kapi ipak bude što je moguće više ograničena ili oblikovana tako da sadrži pauze, jer u protivnom, organizam može postati imun na delovanje dnevne preporučene količine valerijana kapi i samim tim može doći do potpunog izostanka efekta njihovog delovanja.

Ukoliko se tako nešto eventualno dogodi, osoba nikako ne bi smela da povećava doze ili učestalost doziranja valerijana kapi, jer bi takvim činom, doprinela sigurnom razvoju posledica, koje bi se odrazile kroz pojavu negativnih i neželjenih reakcija organizma, to jest kroz pojavu kontraindikacija (o kakvim konkretno kontraindikacijama je reč, pisaćemo nešto kasnije u nastavku ovog teksta).

Valerijana kapi – kada se ne smeju upotrebljavati?

Kao što je to slučaj i sa gotovo svim drugim lekovitim preparatima, bilo da njihova upotreba pripada domenu narodne ili domenu konvencionalne medicine, postoje stanja, kao i okolnosti u prisustvu kojih upotrebi valerijana kapi nije dozvoljeno pristupati.

Naime, upotrebi valerijana kapi, nikako se ne sme pristupati u periodu trudnoće i to bez obzira o kojoj konkretno fazi trudnoće je reč, kao ni u periodu dojenja. Razlog zbog kojeg se u upravo pomenutim periodima nikako ne sme pristupati upotrebi valerijana kapi, ogleda se u tome što one ispoljavaju sedativno delovanje, koje bi se moglo preneti, a zatim i štetno uticati na plod ili na bebu, u zavisnosti od toga o kojem konkretno od dva pomenuta stanja govorimo.

Upravo zbog prisustva činjenice da ispoljavaju sedativno delovanje, valerijana kapi se ne smeju upotrebljavati ni neposredno pre nego što planirate, to jest želite upravljati motornim vozilom, kao ni pre nego što planirate, to jest želite upravljati bilo kojom vrstom aparata, odnosno mašine koja bi vas mogla povrediti. Konkretan period koji bi trebalo da postoji između konzumiranja valerijana kapi i upravljanja motornim vozilom ili određenim aparatom ili mašinom, zavisi od faktora kao što su celokupno zdravstveno stanje osobe koja konzumira valerijana kapi, zatim starost osobe, konstituacija osobe i slično.

Naime, na neke osobe, valerijana kapi deluju znatno brže, znatno snažnije i znatno dugotrajnije nego na neke druge osobe. U proseku, valerijana kapi ne bi trebalo konzumirati bar dva do tri sata pre upravljanja motornim vozilom ili određenim aparatom, to jest mašinom koja bi vas mogla povrediti.

Osnovni razlog zbog kojeg upotrebi valerijana kapi ne smete pristupati u prisustvu upravo navedene i opisane okolnosti, jeste to što ispoljavanje njihovog sedativnog delovanja direktno utiče na smanjenje koncentracije, kao i na smanjenje kontrole nad motoričkim funkcijama (nad pokretima, to jest brzinom pokreta pre svega).

Osim u prisustvu navedenih stanja i okolnosti, upotrebi valerijana kapi ne smete pristupati ni ukoliko već sprovodite terapiju medikamentima koji pripadaju grupi sedativa ili koji pripadaju grupi barbiturata.

Valerijana kapi – kontraindikacije

Pri okolnostima kada se valerijana kapi koriste u preporučenim dozama i kada je učestalost njihovog doziranja takođe u okvirima preporuka, koliko je u medicinskoj praksi poznato, do nastanka i do razvoja kontraindikacija ne može doći.

Međutim, ukoliko se valerijana kapi upotrebljavaju u prekomernim dozama ili ukoliko je ponavljanje njihove upotrebe češće nego što je to dozvoljeno, tačnije preporučeno, može doći do nastanka i do razvoja kontraindikacija koje se manifestuju kroz pojavu dezorjentisanosti, kroz pojavu poremećaja koncentracije, kroz pojavu otežanog kretanja, kroz pojavu otežanog buđenja i kroz pojavu blage do intenzivno izražene glavobolje.

Takođe, postoje dokazana i medicinski potvrđena saznanja o tome, da prekomerna upotreba valerijana kapi može doprineti nastanku učestalosti pojave noćnih mora i to kod osoba koje imaju problem sa poremećajem sna, tačnije sa prisustvom nesanice. Zato, ukoliko u cilju saniranja problema kakav je prisustvo nesanice, upotrebljavate valerijana kapi, ono što je potrebno da znate, jeste da povećanjem doze u kojoj ih konzumirate, ne možete i nećete doprineti efikasnosti njihovog delovanja, već ćete postići kontraefekat i dodatno poremetiti funkciju sna.

Valerijana kapi – iskustva

Prema iskustvima većine brojnih korisnika valerijana kapi, njihova pravilno dozirana upotreba u izuzetno značajnoj meri i za veoma kratko vreme rezultira željenim rezultatima, koji se odnose na uspešno saniranje simptoma stanja koja smo kroz sadržaj ovog teksta naveli, a na koja valerijana kapi deluju.

Samim tim, po mišljenju i prema svedočenjima brojnih korisnika valerijana kapi, upotreba ovih kapi može potpuno uspešno zameniti upotrebu konvencionalnih sedativa.

Pritom, za razliku od konvencionalnih sedativa, valerijana kapi ne doprinose razvoju zavisnosti kod osoba koje ih upotrebljavaju i upravo ta činjenica, definiše se kao jedna od glavnih i osnovnih prednosti njihove upotrebe.

Još jedna od prednosti upotrebe valerijana kapi u odnosu na upotrebu konvencionalnih sedativa, jeste i to što ove kapi u svom sastavu ne sadrže nikakve štetne materije, koje bi na bilo koji način mogle negativno da utiču na zdravstveno stanje vašeg organizma.

Valerijana kapi – cena

Valerijana kapi, to jest valerijana tinkturu, moguće je pronaći i kupiti u gotovo svim apotekarskim ustanovama, kao i u bolje opremljenim prodavnicama zdrave hrane. Njihova cena, iznosi oko 200 dinara i ta cena, odnosi se na pakovanje koje sadrži 30 mililitara ovog proizvoda.

Sponzorisano:

loading...
Loading...