Lifestyle

Žene prevodioci nekada

O podređenom položaju žena kroz istoriju se mnogo zna, ali u evropskoj kulturi posebno mesto su zauzimale žene prevodioci.

Žene su i male poseban uticaj u ovoj oblasti, ali su se njihova dela vremenom zaboravljala, a važnim ženama prevodiocima danas se malo govori.

Posebno se diskutuje o tome da li je prevodilački posao više ženski ili muški, jer su u doba renesanse žene stvarale pod muškim imenom ili anonimno. Posebno je to bilo u Engleskoj.

Kada je ćerka čuvenog Tomasa Mora prevodila razne religiozne tekstove, ali anonimno.

Zanimljivo je da se kraljica Elizabeta I čitav svoj život bavila prevodilaštvom, a zahvaljujući još jednoj ženi, Konstanci Garnet engleska čitalačka publika je dobila priliku da se upozna sa delima ruske književnosti, kao što je “Rat i mir” i “Ana Karenjina”.

Ipak, 20. vek donosi preokret, pa se žene izdvajaju na tržištu rada, a profesionalno prevođenje postaje unosan posao, ne samo za muškarce, nego i za žene.

Predrasude o ženama i prevodiocima

Jeste li čuli za onu, sada već pomalo otrcanu frazu da su prevodi kao i žene lepi, a neverni, a kada su  verni onda nisu lepi?

S pravom se žene ne osećaju lepo kada čuju ovako nešto, a tek stručnim i profesionalnim prevodiocima nije svejedno kada čuju ovako nešto.

Ako vam neko to kaže, onda znajte ili da je imao posao sa nestručnim prevodiocem ili mu je neka lepa dama slomila srce.

U prethodnoj godini se mnogo govorilo o rodnoj ravnopravnosti posebno kada je reč o muškarcima književnicima i ženama prevodiocima.

Stereotip je da su muškarci uglavnom književnici, a da su žene prevodioci.zato je jedna nezavisna izdavačka kuća u prthodnoj godini isključivo objavljivala samo dela ženskih pisaca.

Žene prevodioci danas

U većini država danas žene imaju skoro ista prava kao i muškarci. Kada je prevodilaštvo u pitanju, veći je procenat žena koji radi u ovoj oblasti. Zato se i kaže da je prevodilaštvo jedna od retkih profesija u kojoj je više ženskog nego muškog kadra.

Podaci Evropske unije pokazali su da dve trećine studenata koji uče jezike, usmeno prevođenje i prevođenje uopšte zapravo čine pripadnice lepšeg pola.

Prema istraživanjima koje je sprovela grupa evropskih stručnjaka, u evropskim institucijama oko 68% zaposlenih jesu ženski prevodioci i sudski tumači.

Najviše žena radi kao sudski tumač za engleski jezik, a za prevodilačku industriju se može reći da je jedna od oblasti u kojoj su ravnopravno plaćeni i muškarci i žene.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih je rodna ravnopravnost u ovoj oblasti posebno izražena. Reč je o sledećem:

  • Sudski tumač ili prevodilac može da radi od kuće;

  • Poslodavac ne mora da zna ništa o privatnom životu zaposlenog, da li ima decu i da li ima partnera/ku;

  • Često su angažovani kao freelancer-i;

  • Najvažniji je kvalitet prevoda i on je odlučujući faktor prilikom zapošljavanja novih prevodilaca ili sudskih tumača.

Ako niste znali, svakog avgusta se u čast žena u prevodilačkoj industriji obeležava Mesec žena u prevodu.

Inicijativa je pokrenuta kako bi se skrenula pažnja na rodnu ravnopravnost i istakao značaj žena u ovoj obasti.