Uzgajanje

Mankogal 80 pesticid za zaštitu voća – upotreba, iskustva i cena

Šta je preparat mankogal 80 i koja mu je namena? Preparat, Mankogal 80 pripada grupi biljnih antigljivičnih preparata (fungicida), sa širokim spektrom delovanja.

Aktivna supstanca u Mankogalu 80 je antifungicidna materija – mankozeb, koja se u pomenutom preparatu nalazi u dozi od 800 g/kg.

Mankozeb se smatra veoma potentnim antigljivičnim preparatom, koji je veoma efikasan protiv velikog broja fungusa, ali i na koga gljivice veoma retko i teško postaju otporne (odnosno, teško razvijaju rezistenciju).

Kako deluje preparat Mankogal 80?

Prva i osnovna činjenica koju treba napomenuti, jeste to, da ovaj antifungicidni preparat deluje preventivno – što znači da mu je osnovna uloga sprečavanje pojave bolesti, a koje su uzrokovane raznim sojevima gljivica.

Pretpostavlja se da Mankogal 80 tj njegova aktivna supstanca, deluje tako što onemogućava gljivicama dotok kiseonika, a koji im je neophodan za disanje, te ih na taj način neselektivno „ubija“.

Preparat se veoma često, a radi što bolje efikasnosti, u poljoprivredi kombinuje sa drugim antifungicidima, iz grupe preparata sa potentnim sistemskim delovanjem.

Upotreba preparata Mankogal 80

Mankogal 80, ima veoma široko polje indikacija tj primenjuje se kod brojnih biljnih bolesti, kako za zaštitu i „lečenje“ voća i povrća, tako i za određene ratarske i vinogradarske kulture.

Preparat se priprema tako, što se u odgovarajuću posudu za mešanje, pažljivo naspe praškasta materija, a zatim se dodaje voda uz lagano mešanje, dok se ne dobije konzistencija guste kaše; nakon toga se uz neprestano mešanje, dodaje ostatak potrebne količine vode, a prema priloženom uputstvu koje se nalazi na/u pakovanju.

1) Zaštita sadnica šljive – Mankogal 80 se primenjuje kao preventiva nastanku plamenjače, tako što veoma efikasno tretira njenog osnovnog uzročnika – Polystigma rubrum; u zaštiti šljiva, preparat se primenjuje preventivnim preprskavanjem lišća, i to nakon što sadnice izlistaju, nakon što se u ručnu ili još bolje mehaničku poljoprivrednu prskalicu, rastvori 20-25 gr preparata u 10 litara vode;

2) Zaštita sadnica višanja i trešanja – preparat Mankogal 80 se koristi u prevenciji nastanka mrke pegavosti, koja predstavlja bolest lišća ovog voća, a koju izaziva veoma otporna gljivica Blumeriella japii; preparat se primenjuje ili odmah nakon izlistavanja voća, ili posle precvetavanja, i to preprskavanjem sadnica rastvorom koji sadrži 25 gr preparata u 10 l vode;

loading...

3) Zaštita sadnica jabuka i krušaka – primena preparata Mankogal 80 je u zaštiti ovog voća pre svega preventivna, i upotrebljava se za suzbijanje nastanka čađave pegavosti listova i krastavosti plodova, a koje prouzrokuju gljivice Venturia inaequalis i venturia pyrina; sadnice ovog voća se prskaju odmah nakon perioda početka listanja, rastvorom koji sadrži 25 gr preparata u 10 l vode;

4) Zaštita sadnica jagode – pomenuti preparat se primenjuje, takođe preventivno tj za sprečavanje nastanka sive pegavosti listova domaće jagode, a koju izaziva glljivični mikroorganizam, Mycospharella fragariae; sadnice se prskaju ili od početka pojave prvih cvetova, ili nakon berbe prvih plodova jagode. Za preprskavanje 100 m² zasada jagoda, dovoljna je količina od 25 gr preparata (jedno pakovanje);

5) Zaštita vinove loze – Mankogal 80 se koristi za prevenciju pojave plamenjače i/ili za sprečavanje njenog širenja ukoliko se već pojavila, kao i za prevenciju nastanka crne pegavosti listova vinove loze, a koje uzrokuje gljivica Phomopsis viticola; prskanje vinove loze se vrši rastvorom 25 gr preparata u 10 l vode, a najbolje je prskati zasad ili sa početkom listanja ili najkasnije sa pojavom prvih simptoma ovih bolesti, a kada postoji veliki rizik od njihovog brzog širenja i zaražavanja cele biljke;

6) Zaštita useva paprike – Mankogal 80 se primenjuje u zaštiti od plamenjače, preventivno od početka do kraja vegetacije biljke, a najbolje pre pojave prvih simptoma oboljenja; primenjuje se količina od 25 gr na površinu zasada od 100 m²;

7) Zaštita useva šargarepe – Mankogal preparat se primenjuje kao prevencija pojavi crne pegavosti listova, a u dozi od 20 gr na površinu od 100 m² zasada. Preprat se upotrebljava najbolje pre pojave prvih simptoma oboljenja, a to je faza od početka do kraja vegetacije tj listanja biljke;

8) Zaštita useva krastavca – Mankogal 80 se preventivno koristi za borbu protiv plamenjače, u periodu od početka do kraja listanja, a pre pojave prvih manifestacija oboljenja; dozira se 20 gr Mankogala na 100 m² zasada krastavca;

9) Zaštita useva paradajza – preparat se koristi u prevenciji pojave plamenjače i crne pegavosti lista, u dozi od 25 gr na 100 m² zasada;

10) Zaštita useva krompira – Mankogal 80 se koristi za prevenciju nastanka plamenjače i crne pegavosti listova krompira, a u periodu pre pojave prvih simptoma oboljenja i potencijalnog rizika za širenje zaraze; doza preparata, je kao i u prethodnom slučaju 25 gr na 100 m² zasada;

11) Zaštita useva kupusa – preparat Mankogal 80 se koristi pre početka formiranja glavice kupusa, a u sprečavanju pojave plamenjače; koristi se 20 gr preparata na povrčinu od 100 m² zasada kupusa;

12) Zaštita useva pšenice – preparat se koristi za sprečavanje pojave oboljenja koje je poznato kao „pšenična rđa“ i za sprečavanje pojave pegavosti listova pšenice; koristi se od 20-35 gr Mankogala 80 na 100 m² zasada, a najbolje vreme primena je faza listanja i stvaranja klasja

Kontraindikacije i neželjena dejstva preparata Mankogal 80

Prilikom prskanja voća i zasada povrća pomenutim antifungicidnim preparatom, neophodno je nositi zaštitnu masku koja pokriva nos i usta, a na oči je najbolje staviti providne zaštitne naočare.

Prilikom pripreme preparata tj prilikom njegovog mešanja sa vodom, najbolje je izbegavati direktan kontakt Mankogala 80 sa kožom, i nositi zaštitne rukavice, jer preparat može da izazove ozbiljne alergijske reakcije kod ljudi.

Veoma je važno napomenuti i to da je, Mankogal 80 izrazito otrovan za vodene organizme, kao i da treba biti naročito oprezan, ukoliko se u blizini zasada voća ili povrća koje se ovim fungicidnim preparatom tretira, nalazi neki izvor vode koji se koristi i za ljudsku upotrebu.

Preparat se nikako ne sme koristiti, na udaljenosti koja je manja od 20 metara od bunara, potoka, jezera ili drugog najbližeg vodenog toka.

U slučaju pojave neželjenih reakcija kakve su: ospa po koži; crvenilo; svrab; nadražajni kašalj; kijanje; suzenje iz očiju; sekrecija iz nosa; mučnina i povraćanje; vrtoglavica i glavobolja – potrebno je što pre potražiti lekarsku pomoć, jer je moguće da je došlo ili do pojave preosetljivosti na preparat, ili da se pak radi o početnim manifestacijama trovanja tj intoksikacije.

Sve pomenute neželjene manifestacije, najčešće i najverovatnije nastaju, ili zbog nepravilne upotrebe preparata, ili pak zbog nepoštovanja preporučenih mera zaštite.

Gde kupiti mankogal 80 i koja je cena preparata?

Pomenuti preparat se može nabaviti u svim poljoprivrednim apotekama, a postoji u pakovanjima od 25 gr, 250 gr, 1 kg i 25 kg, od čega mu naravno zavisi i cena.

Cena za pakovanje od 25 gr se okvirno kreće oko 50 dinara, a preparat se pakuje u najlon kese ili džakove i u obliku je praška, koji se rastvara u odgovarajućoj količini vode, a prema uputstvu proizvođača i svojoj osnovnoj nameni u poljoprivredi.

Proizvođač preparata Mankogal 80 za naše tržište, je Galenika Fitofarmacija a.d.

Sponzorisano:

loading...
Loading...